1. Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ chỉ trao tặng cho tác giả là công dân Việt Nam?

Theo quy định tại Điều 2 Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" ban hành kèm theo Quyết định 2644/QĐ-BKHCN năm 2023 thì phạm vi điều chỉnh của giải thưởng được tổ chức hàng năm bởi Bộ Khoa học và Công nghệ để tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực báo chí khoa học và công nghệ của các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, mà còn là một bước đệm quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa khoa học và công nghệ trong xã hội.

- Mục tiêu của giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh cá nhân hay nhóm tác giả, mà còn là một cơ hội để khích lệ và ghi nhận những đóng góp quan trọng của họ đối với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Bằng cách này, giải thưởng trở thành một kênh truyền thông mạnh mẽ, thúc đẩy sự chia sẻ thông tin và kiến thức về các phát triển mới nhất trong lĩnh vực này, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

- Điều kiện tham gia giải thưởng được định rõ để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả các ứng viên. Các tác phẩm cần phải được công nhận và đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động, nhằm đảm bảo chất lượng và tính chính xác của thông tin.

- Quá trình đánh giá và xét duyệt các tác phẩm cũng được thực hiện một cách chặt chẽ và công bằng, dựa trên các tiêu chí như độ phản ánh sâu sắc về vấn đề khoa học và công nghệ, cách trình bày logic và hấp dẫn, sự sáng tạo và đóng góp mới mẻ. Điều này đảm bảo rằng chỉ những tác phẩm có chất lượng cao và ý nghĩa sâu sắc mới được tôn vinh và nhận giải thưởng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành báo chí khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

- Động viên đa dạng và sáng tạo trong ngành báo chí, giải thưởng này không chỉ tôn vinh mà còn phân loại đến từng loại hình báo chí, bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. Mỗi loại hình này đều có vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin và góp phần đem lại sự đa chiều và phong phú cho ngành truyền thông.

- Trong tinh thần tạo điều kiện công bằng và khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh, các tác phẩm đã được vinh danh bằng giải thưởng Báo chí Quốc gia và giải của các Bộ, ngành Trung ương sẽ không được tham dự trong khuôn khổ của Giải thưởng này theo Quy chế cụ thể. Điều này nhấn mạnh tới sự hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của những cơ quan báo chí khác, tạo điều kiện cho những tác phẩm mới nổi bật được thể hiện và được công nhận.

Giải thưởng báo chí về lĩnh vực khoa học và công nghệ vinh danh sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả là người Việt Nam, nhấn mạnh sự tự hào và đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và nghiên cứu trong cộng đồng báo chí Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết của quốc gia trong việc thúc đẩy và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển bền vững của đất nước.

Các tác giả và nhóm tác giả này được nhận biết với những tác phẩm báo chí vượt trội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chúng đã được công nhận và phát hành trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mà đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động. Điều này là minh chứng rõ ràng cho sự tôn trọng và đánh giá cao về sự sáng tạo và nghiên cứu trong ngành báo chí của đất nước, đồng thời tạo điều kiện cho sự lan tỏa và chia sẻ kiến thức khoa học và công nghệ đến với cộng đồng rộng lớn.

 

2. Nội dung tác phẩm để được xét tặng Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ 

Tại Điều 5 Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" ban hành kèm theo Quyết định 2644/QĐ-BKHCN năm 2023 thì tiêu chuẩn để đánh giá và xét tặng Giải thưởng cho các tác phẩm báo chí là rất cao cấp và cần được đáp ứng một cách xuất sắc. Các tác phẩm được tôn vinh là những tác phẩm thực sự nổi bật và là biểu tượng cho sự chất lượng và sự đổi mới trong lĩnh vực báo chí.

Chúng phải vượt qua những tiêu chuẩn chặt chẽ và phải thỏa mãn các yêu cầu cao cấp của Giải thưởng, bao gồm cả sự sáng tạo, tính logic, độ chuyên nghiệp và sự ảnh hưởng đối với công chúng. Điều này đảm bảo rằng những tác phẩm được trao Giải thưởng thực sự là điển hình cho sự xuất sắc và đóng góp lớn cho ngành báo chí. Để được xem xét và trao Giải thưởng báo chí về lĩnh vực khoa học và công nghệ, các tác phẩm cần phải đáp ứng các tiêu chí nội dung sau đây:

- Tác phẩm phải chứa đựng nội dung về các hoạt động và tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này có thể bao gồm báo cáo về các dự án nghiên cứu mới, phát triển công nghệ tiên tiến, hoặc những phát hiện khoa học đáng chú ý.

- Tác phẩm cần phải có khả năng phát hiện và đề xuất những ý tưởng sáng tạo và tiên tiến để thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất các giải pháp mới cho các vấn đề khoa học hoặc công nghệ hiện đang tồn tại, hoặc đề xuất những cách tiếp cận mới để áp dụng công nghệ vào các lĩnh vực khác nhau.

- Giới thiệu và phản ánh những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tác phẩm cần trình bày một cách sâu sắc và cụ thể về những tiến bộ, phát minh và công nghệ mới mà đang tạo ra sự thay đổi và tiến bộ trong xã hội.

- Phân tích và thảo luận về tình hình hoạt động đáng chú ý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ từ các bộ, ngành và cấp địa phương. Cần đề cập đến các dự án nghiên cứu, chính sách và chương trình phát triển mà có thể đang góp phần vào sự tiến bộ của quốc gia.

- Tôn vinh và nhấn mạnh vào những cá nhân, tập thể có những đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ. Bằng cách này, tác phẩm không chỉ ghi nhận sự cống hiến cá nhân mà còn tôn vinh cộng đồng nghiên cứu và phát triển khoa học của đất nước.

 

3. Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ?

Điều 9 Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" ban hành kèm theo Quyết định 2644/QĐ-BKHCN năm 2023 quy định thành phần Ban Tổ chức bao gồm những cá nhân có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí - truyền thông và khoa học công nghệ, đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý. Cụ thể:

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được giao trách nhiệm chủ đạo về báo chí - truyền thông sẽ đảm nhận vai trò làm Trưởng ban. Với tư cách là một trong những người đứng đầu của Bộ, ông/chị sẽ mang lại sự lãnh đạo mạnh mẽ và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực này.

- Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban. Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn trong việc nghiên cứu và phát triển truyền thông, ông/chị sẽ đóng góp một cách tích cực và mang lại cái nhìn sáng tạo cho hoạt động của Ban.

- Các thành viên từ các Vụ chính, bao gồm Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Thi đua - Khen thưởng. Các Vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các chính sách được thực hiện một cách hợp pháp, hiệu quả và công bằng.

- Đại diện từ các Vụ liên quan đến khoa học và công nghệ, bao gồm Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên. Sự hiện diện của các Vụ này giúp đảm bảo rằng quá trình ra quyết định được thông suốt và đúng đắn dựa trên cơ sở của nghiên cứu và phân tích khoa học.

- Các đại diện từ Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ này chịu trách nhiệm về việc quản lý và phát triển nhân sự trong cơ quan, đảm bảo rằng đội ngũ làm việc luôn hoạt động hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Đại diện từ lĩnh vực Công nghệ cao, đảm bảo rằng các quyết định và chính sách liên quan đến công nghệ được đưa ra dựa trên những hiểu biết sâu sắc và chiến lược chi tiết.

- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, đại diện cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ tại cấp địa phương, mang lại góc nhìn địa bàn và sự hiểu biết về các vấn đề cụ thể.

- Thanh tra Bộ, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của Bộ trong việc triển khai các chính sách và dự án liên quan đến khoa học và công nghệ.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện cho việc đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học và công nghệ.

- Văn phòng Bộ, chịu trách nhiệm về việc tổ chức và hỗ trợ các hoạt động của Ban.

- Đại diện từ một số cơ quan báo chí, truyền thông và tổ chức liên quan, nhằm đảm bảo rằng thông tin và quan điểm từ cộng đồng được đại diện và phản ánh một cách đa chiều và công bằng.

Vì vậy, người đứng đầu Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ chính là một trong những người lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực báo chí - truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều này không chỉ đảm bảo sự quan tâm và sự cam kết của Bộ đối với việc tổ chức Giải thưởng mà còn đem lại sự lãnh đạo có trách nhiệm và kiến thức sâu sắc về lĩnh vực này, đồng thời giúp tạo ra một môi trường tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thẩm quyền thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.