Tôi và em gái tôi đang học tập, làm việc tại Hoa Kỳ. Nay gia đình tôi có nguyện vọng muốn được đưa em sang Hoa Kỳ để học tập và chăm sóc. Theo luật của chính phủ Hoa Kỳ, trẻ em dưới 16 tuổi phải có người giám hộ. Vậy theo luật Việt Nam, nay tôi hoặc em gái tôi có thể làm giám hộ cho em trai tôi được không? Ngoài ra, theo luật chính phủ Hoa Kỳ em tôi không phải là cư dân Hoa Kỳ nên chỉ được học trong trường private; nhưng khu vực tôi sinh sống không có trường private, mà chỉ có trường public school. Hiệu trưởng nói, nếu tôi chứng minh được về phía luật Việt Nam rằng tôi hoặc em gái tôi là legal guardian (theo tôi hiểu là giám hộ hợp pháp) thì hiệu trưởng trường public school sẽ nhận em trai tôi vào học. Luật sư có thể giải thích thêm cho tôi và có hướng nào để giải quyết hồ sơ cho em trai tôi không? Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Giám hộ hợp pháp trẻ dưới 15 tuổi?

Luật sư tư vấn Luật Dân sự : 1900.6162

Trả lời

 

Công ty Luật Minh Khuê chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty chúng tôi. Trường hợp của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ Luật dân sự 2005

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo Điều 58 , Điều 61 Bộ Luật dân sự 2005 quy định:

" Điều 58. Giám hộ  

1. Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

2. Người được giám hộ bao gồm:

a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu;

b) Người mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Người chưa đủ mười lăm tuổi được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và người được quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải có người giám hộ.

4. Một người có thể giám hộ cho nhiều người, nhưng một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp người giám hộ là cha, mẹ hoặc ông, bà theo quy định tại khoản 2 Điều 61 hoặc khoản 3 Điều 62 của Bộ luật này.

Điều 61. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên  

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu, được xác định như sau:

1. Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh, chị tiếp theo là người giám hộ;

2. Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì là người giám hộ."

Như vậy, em bạn là người chưa thành niên, trong trường hợp cha bạn không có điều kiện chăm sóc, giáo dục hoặc có yêu cầu (hay có sự thỏa thuận giữa cha bạn và bạn), bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu giám hộ cho em mình. Về thứ tự là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên được quy định rõ tại Điều 61 , bạn có thể tham khảo và xét vào trường hợp của mình. Việc đăng ký giám hộ bạn cần đến UBND cấp xã nơi người giám hộ cư trú để thực hiện thủ tục cho đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.