1. Hiểu thế nào về hệ chính quy

Hệ chính quy (đôi khi còn được gọi là hệ thống chính quy) là một hệ thống giáo dục đại học hoặc đào tạo sau đại học mà sinh viên hoặc học viên phải tham gia theo lịch trình cố định và tuân theo các quy định, mô hình, và chương trình học chuẩn do trường hoặc cơ sở giáo dục đặt ra. Hệ chính quy thường đề cập đến các khóa học, chương trình đào tạo và khoa học được xây dựng theo một cách cụ thể, thường kéo dài trong một khoảng thời gian cố định và được đánh giá bằng cách gán điểm số. Những thí sinh tham gia các chương trình học chính quy thì các thí sinh này đều đã trải qua kỳ thi tuyển sinh chính thức hằng năm của các trường ở trên phạm vi toàn quốc, các chủ thể là những thí sinh này đều đủ điều kiện về điểm số và đầy đủ các điều kiện khác theo quy định của nhà trường và các chủ thể này đã được công nhận trúng tuyển vào trường. Đại học chính quy sẽ học theo hình thức tập trung ở trên lớp, chương trình học và các hoạt động khác đều sẽ do nhà trường quy định cụ thể:

Một số đặc điểm chính của hệ chính quy cũng nhưu đại học chính quy bao gồm:

Lịch trình cố định: Sinh viên hoặc học viên phải tham gia vào các khóa học, buổi học, và các hoạt động đào tạo theo lịch trình quy định sẵn, thường là trong khoảng thời gian từ vài năm đến vài thập kỷ.

Chương trình học cố định: Các khoa học, môn học và nội dung học tập được xây dựng sẵn theo một cách cố định và được định rõ trong các chương trình đào tạo.

Đánh giá và gán điểm: Sinh viên hoặc học viên thường sẽ phải tham gia vào các bài kiểm tra, bài tập, và các hình thức đánh giá khác để nhận điểm số cho mỗi môn học hoặc khoá học.

Kết thúc bằng bằng cấp: Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình học, sinh viên hoặc học viên thường sẽ nhận được bằng cấp hoặc tấm bằng chứng chỉ để thể hiện rằng họ đã hoàn thành hệ chính quy.

Hệ chính quy thường được thực hiện bởi các trường đại học, cao đẳng, hoặc các cơ sở giáo dục cao cấp khác, và nó thường được xem là một hệ thống giáo dục truyền thống và phổ biến và có các yếu tố đặc trưng như:

- Học phần (hoặc còn được gọi là môn học) trong hệ đại học chính quy là các khóa học cụ thể mà sinh viên phải hoàn thành để đạt được bằng cấp đại học. Mỗi học phần thường tương ứng với một phần cố định của chương trình học, và các học phần này cung cấp kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số điểm quan trọng về học phần trong hệ đại học chính quy:

- Môn học và khóa học: Học phần có thể được gọi là "môn học" hoặc "khóa học," tùy thuộc vào quy định của trường đại học. Mỗi học phần thường tập trung vào một chủ đề hoặc một lĩnh vực cụ thể, và nó có thể bao gồm bài giảng, đề cương học tập, và các hoạt động liên quan.

- Số tín chỉ: Mỗi học phần thường được gán một số tín chỉ, thể hiện mức độ khó khăn và khối lượng công việc mà sinh viên phải hoàn thành. Số tín chỉ có thể khác nhau tùy theo trường học và nội dung của học phần.

- Chương trình học: Học phần thường được tổ chức vào các chương trình học hoặc ngành học khác nhau. Sinh viên phải chọn một số học phần từ danh sách các môn học trong chương trình học của họ để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu chương trình và đạt được bằng cấp đại học.

- Bài kiểm tra và đánh giá: Mỗi học phần thường đi kèm với các bài kiểm tra, bài tập, và các hình thức đánh giá khác để đo lường hiệu suất học tập của sinh viên. Kết quả của các đánh giá này thường được gán điểm và ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp và điểm trung bình của sinh viên.

- Học phần bắt buộc và học phần tự chọn: Trong chương trình học của một ngành hoặc khoa cụ thể, có thể có các học phần bắt buộc mà tất cả sinh viên phải hoàn thành, cùng với các học phần tự chọn, mà sinh viên có thể lựa chọn dựa trên sở thích hoặc mục tiêu cá nhân.

 

2. Hệ đại học không chính quy là gì?

Hệ đại học không chính quy (hay còn gọi là hệ đào tạo không chính quy) là một hình thức giáo dục đại học hoặc đào tạo sau đại học mà không tuân theo lịch trình và cấu trúc chương trình học cố định như trong hệ chính quy. Thay vì theo một chương trình học đúng đắn với các môn học cố định, hệ đại học không chính quy thường cho phép sinh viên hoặc học viên tùy chỉnh lịch học và chọn lựa các môn học theo ý muốn hoặc nhu cầu cá nhân.

Dưới đây là một số đặc điểm của hệ đại học không chính quy:

Tự quản lý lịch học: Sinh viên hoặc học viên có sự linh hoạt lớn trong việc quản lý lịch học của họ. Họ có thể học theo lịch tự do và chọn thời điểm, địa điểm, và tốc độ học tập phù hợp với họ.

Lựa chọn môn học: Hệ đại học không chính quy thường cho phép bạn chọn lựa các môn học hoặc các khoá học cụ thể mà bạn quan tâm hoặc cần thiết cho sự phát triển cá nhân hoặc sự nghiệp.

Hình thức đánh giá đa dạng: Thay vì gần như chỉ dựa vào bài kiểm tra cuối kỳ, hệ đại học không chính quy thường sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau, bao gồm bài tập, dự án, thảo luận trực tuyến, và các hoạt động thực tế.

Không dẫn đến bằng cấp chính quy: Thường thì việc hoàn thành hệ đại học không chính quy không dẫn đến việc nhận được bằng cấp đại học chính quy. Thay vào đó, bạn có thể nhận được các chứng chỉ, chứng nhận, hoặc bằng cấp không chính quy có giá trị cho mục tiêu cụ thể hoặc nhu cầu đào tạo của bạn.

Hệ đại học không chính quy thường phù hợp cho những người muốn học tập mà không thể cam kết vào hệ chính quy vì các lịch trình cá nhân hoặc nhu cầu công việc. Nó cung cấp sự linh hoạt và sự tùy chỉnh cao hơn, nhưng đòi hỏi sự tự quản lý mạnh mẽ và khả năng tự học

 

3. Cách phân biệt hệ chính quy và không chính quy

Với các quy định trên, có thể thấy hệ chính quy và không chính quy được phân biệt dựa vào các yếu tố sau:

Dưới đây là một số cách phân biệt giữa hệ đại học chính quy và hệ đại học không chính quy:

Lịch trình học:

Hệ chính quy: Có lịch trình học cố định, trong đó sinh viên phải tham gia vào các khóa học và buổi học theo lịch trình của trường.

Hệ không chính quy: Sinh viên có sự linh hoạt lớn trong việc quản lý lịch học của họ và thường có thể chọn thời gian và địa điểm học tập theo ý muốn hoặc nhu cầu cá nhân.

Chương trình học:

Hệ chính quy: Có chương trình học cố định với các môn học được xác định trước.

Hệ không chính quy: Sinh viên thường có khả năng lựa chọn các môn học hoặc khoá học cụ thể mà họ quan tâm.

Hình thức đánh giá:

Hệ chính quy: Thường sử dụng bài kiểm tra cuối kỳ và các hình thức đánh giá khác để đo lường hiệu suất học tập.

Hệ không chính quy: Sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau, bao gồm bài tập, dự án, thảo luận trực tuyến, và các hoạt động thực tế.

Bằng cấp hoặc chứng chỉ:

Hệ chính quy: Hoàn thành chương trình chính quy thường dẫn đến việc nhận được bằng cấp hoặc tấm bằng chính quy.

Hệ không chính quy: Hoàn thành hệ đại học không chính quy thường dẫn đến việc nhận được các chứng chỉ, chứng nhận, hoặc bằng cấp không chính quy có giá trị cho mục tiêu cụ thể hoặc nhu cầu đào tạo của bạn.

Tự quản lý và sự linh hoạt:

Hệ chính quy: Yêu cầu sự cam kết và tuân thủ đối với lịch trình và chương trình học quy định.

Hệ không chính quy: Đòi hỏi sự tự quản lý mạnh mẽ và khả năng tự học, và sinh viên có sự linh hoạt lớn trong việc quản lý học tập của họ.

Mục tiêu và nhu cầu học tập:

Hệ chính quy: Thường phù hợp cho những người muốn theo đuổi một chương trình học cụ thể và nhận được bằng cấp chính quy.

Hệ không chính quy: Phù hợp cho những người muốn học một số môn học cụ thể hoặc cải thiện kỹ năng mà không cần nhận bằng cấp chính quy.

Phân biệt giữa hệ đại học chính quy và hệ đại học không chính quy dựa vào sự linh hoạt, lựa chọn và quản lý cá nhân trong hệ không chính quy so với tính cố định và quy định trong hệ chính quy.

Thông tin trên đây chỉ dựa vào một vài quan điểm và mang tính tham khảo. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, theo dõi!