Luật sư tư vấn về chủ đề "đại học"

đại học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại học.

Khái quát về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học

Khái quát về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học
Cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học gồm trường đại học và đại học được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 và hướng dẫn trong các các văn bản pháp luật khác liên quan.

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội biên soạn, TS. Trần Quang Huy làm chủ biên.

Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội, do TS.Trần Minh Ngọc và TS. Trần Thị Phương Lan đồng chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội.

Giáo trình Tư duy pháp lý - Trường đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình Tư duy pháp lý - Trường đại học quốc gia Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn "Giáo trình Tư duy pháp lý. Giáo trình thể hiện tâm huyết trong nhiều năm nghiên cứu của PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn và các đồng nghiệp khác là PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh TS. Nguyễn Bích Thảo.

Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Nguyễn Kim Phụng chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội, do TS. Bùi Ngọc Cường làm chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Khái quát về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Khái quát về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân
Giáo dục đại học là một trong các trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ và được quy định cụ thể tại Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

Quy định mới về mức thu học phí đối với giáo dục đại học

Quy định mới về mức thu học phí đối với giáo dục đại học
Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo. Luật Minh Khuê chia sẻ quy định mới về học phí đối với giáo dục đại học.