Hiện tại tay của tôi không thể duỗi thẳng được (mỗi lần duỗi thẳng dây thằng kinh chèn ép rất đau), thì có được xem là loại 5 theo "bản phân loại sức khỏe tại bảng số 2, mục 8 các bệnh về xương khớp trong phụ lục 1 thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP:

- Đã liền xương nhưng trục lệnh, vẹo, hạn chế vận động (loại 5);" không?

Với lại thêm 1 trường hợp tôi đi khám mắt vì bị nhoè, bác sĩ đo khúc xạ bằng máy thì bị loạn 0.5 độ mắt phải và loạn 1 độ mắt trái thì có được hoãn nvqs không?.

Tôi có hỏi trên Phường thì người ta nói loạn nhẹ dưới 1 độ thì do sinh lý chứ không có chính xác vậy giờ trường hợp của tôi có thể làm đơn khiếu nại được không? Trong trường hợp tôi muốn làm đơn khiếu nại thì gửi lên đâu, khi nào thì được gửi lên được tại phường tôi chỉ ghi tôi là thanh niên đạt sức khoẻ nghĩa vụ quân sự thôi chứ chưa có giấy trúng tuyển và lệnh gọi nhập quân và phải kèm với giấy tờ thủ tục gì để gửi lên.

Có thể cho tôi xin mẫu đơn khiếu nại sức khoẻ được không ?

 

Luật sư tư vấn:

Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định rất rõ các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với các trường hợp sau:

1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

3. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

5. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

6. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Qua thông tin Qúy khách cung cấp, Luật Minh Khuê sẽ phân tích đến lý do tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, đó là lý do chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP  quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

- Về Tuổi đời:

+ Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

+ Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

- Về Tiêu chuẩn chính trị:

+ Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

- Tiêu chuẩn văn hóa:

+ Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

+ Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Ở tiêu chuẩn sức khỏe nêu trên, quy định rất rõ không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ). Theo thông tin Qúy khách cung cấp, Qúy khách bị loạn 0.5 độ mắt phải và loạn 1 độ mắt trái nên không thuộc trường Không gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, cần xem xét đánh giá tình trạng sức khỏe của Qúy khách thuộc loại mấy theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP để xác định Qúy khách có đủ điều kiện về sức khỏe hay không?

Theo bảng số 2, Phụ lục I - phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật

II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO BỆNH TẬT (Bảng số 2)

1. Các bệnh về mắt

TT

BỆNH TẬT

ĐIỂM

 

- Viễn thị dưới + 1,5D

3

 

- Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D

4

 

- Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D

5

 

- Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D

6

 

- Viễn thị đã phẫu thuật

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

5

Các loại loạn thị

6

Các loại loạn thị được đánh giá theo điểm là: 6 điểm

Đối với tay của Qúy khách: Qúy khách không thể duỗi thẳng được (mỗi lần duỗi thẳng dây thần kinh chèn ép rất đau). Đối với trường hợp này, Qúy khách phải xác định rõ tên bệnh của Qúy khách là gì để xác định theo bảng điểm đánh giá của thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Đối với đặc điểmĐã liền xương nhưng trục lệnh, vẹo, hạn chế vận động (loại 5); Đặc điểm này trong mục “112; Bảng số 2, mục 8 các bệnh về xương khớp trong phụ lục 1 thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP thuộc nhóm bệnh “Gãy xương”. Vì vậy, qua thông tin Qúy khách Luật Minh Khuê chưa xác định được Qúy khách thuộc trường hợp này hay không: Trường hợp này, Qúy khách cần cung cấp thêm thông tin để Luật Minh Khuê xác định rõ: trường hợp này của Qúy khách đã gãy xương, sau đó đã liền nhưng nhưng trục lệnh, vẹo, hạn chế vận động?

Nếu đúng như vậy thì được xác định theo đặc điểm ““Đã liền xương nhưng trục lệnh, vẹo, hạn chế vận động (loại 5)

Như vậy, ở mục sức khỏe này có thể xác định Qúy khách có một điểm 6 vì mắt phải bị loạn 0.5 độ và mắt trái loạn 1 độ.

Mặt khác, Khoản 4 Điều 9 thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định:

“4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy, vì Qúy khách có 1 chỉ tiêu bị điểm 6 nên theo quy định này được xếp vào loại 6. Mà theo quy định chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Vì vậy, Qúy khách không đủ điều kiện về sức khỏe.

Hiện tại, UBND phường đã có danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

Theo điểm c Khoản 4 Điều 6 Thông tư 148/2018/TT-BQP Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm Trực tiếp sơ tuyển, xét duyệt công dân nhập ngũ; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định và thông báo công khai đến từng thôn, những nội dung sau:

- Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã;

- Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ;

- Danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ;

- Danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ;

- Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ;

- Kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

- Danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ.

Vì vậy, nếu có căn cứ cho rằng danh sách của UBND phường công khai là không đúng do kết quả khám sức khỏe không chính xác, Qúy khách có thể làm đơn khiếu nại lên UBND huyện. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Ủy ban nhân dân Huyện phải giải quyết kịp thời khiếu nại, xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển quân đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phòng chống các biểu hiện tiêu cực theo quy định tại Điều e Khoản 1 Điều 6 Thông tư 148/2018/TT-BQP.

Qúy khách có thể tham khảo mẫu đơn khiếu nại sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về kết quả khám nghĩa vụ quân sự)

Kính gửi: - Ban Chỉ huy quân sự huyên/quận…..

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên/quận…..

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm....

Thường trú tại:.............................................................................................

Số CMND/ hộ chiếu.................................... Ngày và nơi cấp:.....................

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ..........................................................................

Tôi làm đơn này xìn trình bày sự việc sau:

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

.................................................................................................................

Bằng văn bản này tôi đề nghị các nội dung sau :

Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

- Tài liệu kèm theo đơn:

 

(Địa danh) Ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng cảm ơn!