Luật sư tư vấn:

1. Hình thức kỷ luật khi đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình ?

1-     Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ. luật bằng hình thức khiển trách:

a)     Cản trở kết hôn, ly hôn trái pháp luật hoặc để con tảo hôn.

b)     Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con, lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên.

c)     Cản trở người không trực tiếp nuôi con thăm nom con sau khi ly hôn (trừ trường họp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án).

d)     Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã làm thủ tục công nhận giám hộ tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

đ) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi.

 

2-      Trường hợp đã bị xử lỷ kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các tnrờng hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a)     Vi phạm trong việc sửa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc giả mạo giấy tờ để đăng ký kết hôn.

b)     Thiếu trách nhiệm, xác nhận không đúng tình trạng hôn nhân dẫn đến việc đăng ký kết hôn bất họp pháp.

c)     Cố ý khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi đăng ký kết hôn hoặc cho, nhận nuôi con nuôi.

 

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hỉnh thức khai trừ:

a)     Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

b)     Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

c)     Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ câp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ câp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

 

2. Vi phạm về bạo lực gia đình đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức gì ?

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a)     Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh kích động bạo lực gia đình.

b)     Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chong; giữa anh, chị, em ruột với nhau.

c)      Ngăn cản việc phát hiện, khai báo, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình.

 

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật tại Khoản 1 mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hĩnh thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a)     Chiếm đoạt, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của gia đình.

b)     Cưỡng ép thành viên trong gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên trọng gia đình nhăm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính.

c)      Có hành vi buộc thành viên trong gia đình ra khỏi chỗ ở trái pháp luật.

d)     Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

đ) Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.

 

3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a)      Trả thù, trù dập người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.

b)     Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên vê tâm lý đối với thành viên trong gia đình hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)