1. Điều kiện đăng ký dự tuyển thi công chức, viên chức là gì? Những đối tượng nào được ưu tiên khi dự thi công chức, viên chức?

 Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức được quy định cụ thể tại điều 4 nghị định 138/2020/ NĐCP hướng dẫn khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ công chức 2008 . Cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được tham gia đăng ký dự tuyển công chức

- Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

- Người dự thi đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng

- Có văn bằng chứng chỉ phù hợp

- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

Bên cạnh đó còn có một số điều kiện khác tùy theo đặc thù của vị trí ứng tuyển

Các đối tượng và điểm ưu tiên trong khi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị 138/2020NĐ-CP bao gồm các đối tượng

 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2
 • Đối với các đối tượng người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị, đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con thương binh liệt sĩ con bệch binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

 

2. Các quy định của thí sinh dự thi tuyển công chức, viên chức

Căn cứ điều 1 nội quy ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BNV quy định với thí sinh dự tuyển công chức, viên chức. Cụ thể:

 • Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định với trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự, trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thì thí sinh không được dự thi
 • Khi đến địa điểm thi xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ hợp pháp và có ảnh để giám thị đối chiếu
 • Thí sinh phải ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân có  ảnh để giám thị phòng thi và các thành viên hội đồng thi kiểm tra
 • Khi vào thi chỉ được mang thước kẻ, bút viết để làm bài thi và một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh phải mang theo
 • Không được mang vào phòng thi các thiết bị điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin.....  và các loại giấy tờ tài liệu có liên quan đến nội dung thi
 • Thí sinh chỉ được sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, khi nhận giấy thi thí sinh phải ghi đầy đủ các mục quy định đối với thí sinh
 • Trong bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen và không được sử dụng các loại mực khác hay sử dụng bút chì, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng
 • Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký của thí sinh, chức danh, tên cơ quan hoặc các dấu hiệu khác lên bài thi
 • Thí sinh cần tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị, giữ trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng thi
 • Không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi giấy thi, giấy nháp, không được chép bài hoặc nhìn bài thi của thí sinh khác và không được có bất kỳ một hành động gian lận nào khác.
 • Khi có điều gì thắc mắc thí sinh phải hỏi công khai giám thị tại phòng thi
 • Trong trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã biết trong bài thi
 • Đối với bài thi hoặc phần thi có thời gian dự thi dưới 60 phút thì thí sinh không được ra ngoài phòng thi trừ các trường hợp quy định tại điểm b Khoản 15 Điều 1 nội quy ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BNV, đối với môn thi viết thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài thi. Trong trường hợp nhất thiết phải ra khỏi phòng thi phải được trưởng ban coi thi đồng ý giải quyết.
 • Trong thời gian không được ra ngoài phòng thi nếu thí sinh  ốm  thì phải báo cho giám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho trưởng ban coi thi xem xét giải quyết
 • Khi giám thị tuyên bố hết thời gian là bài thi thí sinh phải ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị, phải ghi rõ tổng số tờ đã nộp và ký vào danh sách vào bài thi, trong trường hợp không làm được bài thí sinh cũng phải nộp lại  giấy thi
 •  Đối với trường hợp tổ chức thi trên máy tính, nghiêm cấm các hành vi làm hỏng hệ thống máy vi tính phục vụ thi. Khi phát hiện máy vi tính không sử dụng được phải kịp thời báo cáo . Thí sinh chỉ được rồi phòng thi khi đã nộp bài và ký xác nhận vào bảng kết quả thi
 • Thí sinh dự thi có quyền tố giác dưới vi phạm nội quy quy chế với người có thẩm quyền.

 

3. Các hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức, viên chức 

Tại Điều 8 và Điều 9 nghị định 138/2020NĐ-CP thi tuyển công chức được thực hiện theo hai vòng thi đó là thi kiểm tra kiến thức năng lực chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành

Vòng 1: kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức thi là thi trắc nghiệm trên máy tính, trong trường hợp cơ quan tuyển dụng chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy tính thì có thể xét tới hình thức thi trắc nghiệm trên giấy. Đối với phần thi trên máy tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học

Nội dung, hình thức và thời gian thi bao gồm 3 phần:

- Phần thứ nhất: kiểm tra kiến thức chung với 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực với thời gian thi là 60 phút.

- Phần 2:  thi ngoại ngữ với 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do cơ người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng với thời gian thi là 30 phút.

- Phần 3: với thời gian 30 phút là phần thi tin học với 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm

Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số trong trường hợp dự tuyển và công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số ba đối tượng trên sẽ được miễn phần thi ngoại ngữ. Phần thi tin học sẽ miễn đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến Tin học, công nghệ thông tin

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần quy định. Nếu trả lời đúng từ 50% câu hỏi trở nên cho từng phần thi người dự tuyển sẽ được dự thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi đó là phỏng vấn, viết, kết hợp phỏng vấn và viết.

Nội dung thi kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Đối với một kỳ thi tuyển có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

Thời gian thi thi phỏng vấn 30 phút và thi viết 180 phút. Trong trường hợp lựa chọn hình thức khi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian phỏng vấn và thời gian viết được thực hiện theo quy định của pháp luật . Thang điểm của bài thi là 100 điểm.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Lịch thi công chức thuế và chỉ tiêu tuyển công chức thuế của luật Minh Khuê

Trên đây là bài viết của đội Minh Khuê về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức viên chức. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6162 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp. Quý khách hàng có nhu cầu báo giá dịch vụ tư vấn vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.