Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

này được quy định như thế nào ?

1. Khái quát chung về giáo dục nghề nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019 (sau đây gọi chung là Luật Giáo dục nghề nghiệp), giáo dục nghề nghiệp được coi là một trong các bậc của hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Giáo dục nghề nghiệp được thiết lập nhằm mục tiêu chung là đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng, có năng lực thực sự tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay được biết tới là:

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

- Trường trung cấp;

- Trường cao đẳng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường được tổ chức theo các loại hình sau:

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất);

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục (ngoài công lập -  thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất).

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm hai loại hình chính sau cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

2. Hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh đào tạo chính quy

Theo quy định tại Điều 32 Luật Giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở các điều kiện về số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo được quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh sao cho phù hợp với điều kiện giảng, dạy của cơ sở và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Hoạt động tuyển sinh được tổ chức và thực hiện như sau:

Thời điểm tuyển sinh: Thực hiện tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm nếu chưa đủ chỉ tiêu đã xác định trong lần tuyển sinh đầu.

Các hình thức tuyển sinh

+) Xét tuyển: áp dụng đối với tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng (Tuỳ vào đối tượng xét tuyển và quy định xét tuyển do cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định).

+) Thi tuyển hoặc kết hợp cả xét tuyển và thi tuyển: áp dụng với tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng (Tuỳ vào đối tượng xét tuyển, thi tuyển và quy định, trình tự xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả thi tuyển và xét tuyển do cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định).

*** Các trường hợp được xét tuyển thẳng:

- Có Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, có bằng tốt nghiệp trung cấp loại giỏi trở lên và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc nghề đào tạo;

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, có bằng tốt nghiệp trung cấp loại khá, đã có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc nghề đào tạo;

Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề quốc gia thuộc một trong các trường hợp sau:

+) Có bằng tốt nghiệp trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông:

+) Hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật.

3. Quy định về thời gian và phương pháp đào tạo

Thời gian đào tạo chính quy đối với các trình độ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp như sau:

- Đối với trình độ sơ cấpthực hiện thời gian đào tạo từ 03 tháng đến dưới 01 năm học trong đó phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ học đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

- Đối với trình độ trung cấp và cao đẳng: Thời gian đào tạp thực hiện theo bảng sau:

Trình độ đào tạo

Hình thức đào tạo

Trung cấp Cao đẳng
Niên chế Từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo (với người tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên)

- Từ 02 đến 03 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp THPT.

- Từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo (người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT).

Tín chỉ/Module Bằng thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo Bằng thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo với từng đối tượng theo chương trình học mà họ đã hoàn thành.

*** Đối với người đã bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, khi hoàn thành khoá đào tạo trình độ trung cấp mà có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông.

Phương pháp đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 36 Luật Giáo dục Nghề nghiệp như sau:

- Đối với trình độ sơ cấp cần chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề và phát huy tính tích cực, tự giác của người học.

- Đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cần phối kết hợp giữa rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm; sử dụng phần mềm dạy học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy và học.

4. Quy định về chương trình đào tạo nghề nghiệp

Các yêu cầu đối với chương trình đào tạo nghề nghiệp trong chương trình đào tạo chính quy:

- Chương trình đào tạo nghề nghiệp phải thể hiện rõ các nội dung sau đây:

+) Mục tiêu đào tạo trọng tâm của các trình độ đào tạo.

+) Quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp;

+) Phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo;

+) Cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô-đun, tín chỉ, môn học, từng chuyên ngành hoặc từng nghề và từng trình độ;

- Chương trình đào tạo phải đảm bảo đảm tính khoa học, hiện đại, hệ thống, thực tiễn, linh hoạt đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động; có sự phân bố hợp lý thời gian giữa các khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và có sự phân hoá cấp độ giữa các trình độ đạo tạo nhưng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Chương trình đào tạo phải được định kỳ rà soát cập nhật, bổ sung cho phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

- Giáo trình đào tạo được sử dụng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng phải đảm bảo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, tín chỉ, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Giáo trình có thể được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.

5. Quy định về cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo, người học đủ điều kiện sẽ được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp. Việc cấp văn bằng, chứng chỉ được quy định như sau:

- Khi người học học hết chư­ơng trình đào tạo thuộc trình độ sơ cấp và đạt đủ điều kiện thì được kiểm tra hoặc thi kết thúc khóa học. Nếu  kiểm tra hoặc thi kết thúc đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động đào tạo nghề nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp;

- Khi người học học hết chư­ơng trình đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế và đạt đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp.

Tương tự người học học theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nếu tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ theo quy định thì được hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp;

- Khi sinh viên học hết chư­ơng trình đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế có đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành.

Tương tự, sinh viên học theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ sẽ được hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành nếu tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ theo quy định thì được hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành.

- Phôi bằng và chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp in và cấp cho người học. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm công bố công khai các thông tin liên quan về bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê