1. Các trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học quân sự

Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Thứ nhất, về đối tượng được miễn học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), bao gồm:

+ Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

+ Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

+ Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

Thứ hai, đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN là những học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Thứ ba, về đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự, bao gồm:

+ Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; 

+ Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

+ Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Thứ tư, đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN bao gồm:

+ Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị; 

+ Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Cuối cùng, giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xem xét và quyết định tạm hoãn học môn học GDQP&AN cho các đối tượng được quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này. Sau khi hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục cần bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Đối chiếu với quy định trên, học sinh, sinh viên sẽ được miễn học quân sự trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, những học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp. Đây là những cá nhân đã trải qua chương trình đào tạo và được công nhận về khả năng, kiến thức quốc phòng và an ninh, do đó không cần tham gia thêm khóa học quân sự tại trường.

Thứ hai, học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh tương ứng với trình độ đào tạo. Những cá nhân này đã hoàn thành và được chứng nhận về trình độ GDQP&AN phù hợp với yêu cầu đào tạo, vì vậy, họ được miễn tham gia các khóa học quân sự tiếp theo.

Thứ ba, học sinh, sinh viên là người nước ngoài. Với đối tượng này, do khác biệt về quốc tịch và các quy định quốc phòng của mỗi quốc gia, họ được miễn học các môn quân sự tại các trường học ở Việt Nam.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên còn được miễn học và miễn thi các học phần, nội dung trong chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh nếu có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. Điều này nhằm đảm bảo rằng những cá nhân đã đạt được kết quả học tập tốt sẽ không phải tham gia lại các nội dung đã hoàn thành.

Nếu học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng sau thì sẽ được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

- Thứ nhất, học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Việc miễn học này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt trong việc tiếp cận giáo dục.

- Thứ hai, học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành. Đây là những trường hợp cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

- Cuối cùng, học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân. Những cá nhân này đã thực hiện xong nghĩa vụ quốc gia của mình, do đó không cần tham gia thêm các khóa học quân sự tại trường học.

 

2. Trình tự để học sinh, sinh viên xin miễn học quân sự

Trình tự để học sinh, sinh viên xin miễn học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Trước hết, học sinh, sinh viên cần chuẩn bị và nộp hồ sơ xin miễn học, thi môn học GDQP&AN theo đúng quy định của nhà trường. Hồ sơ này bao gồm hai thành phần chính. Thứ nhất là đơn xin miễn học, thi môn học GDQP&AN. Đơn này phải được điền đầy đủ các thông tin cần thiết và thể hiện rõ lý do xin miễn học, thi môn học. Thứ hai là các giấy tờ chứng minh học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn học, thi môn học GDQP&AN theo quy định hiện hành. Các giấy tờ này có thể bao gồm giấy chứng nhận sĩ quan dự bị, bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp, chứng chỉ GDQP&AN, hoặc giấy xác nhận là người nước ngoài, giấy xác nhận khuyết tật, giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe hoặc giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Sau khi hồ sơ được nộp, nhà trường sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu được cung cấp. Quá trình này có thể bao gồm việc xác minh thông tin và đối chiếu với các quy định hiện hành để đảm bảo rằng học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn học, thi môn học GDQP&AN.

Khi hồ sơ đã được xem xét kỹ lưỡng và đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, nhà trường sẽ ra quyết định miễn học, thi môn học GDQP&AN cho học sinh, sinh viên. Quyết định này sẽ được thông báo đến học sinh, sinh viên để họ nắm bắt và thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc miễn học, thi môn học GDQP&AN.

 

3. Tầm quan trọng của việc học tập môn học GDQP&AN đối với học sinh, sinh viên

Việc học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) có tầm quan trọng đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, với nhiều ý nghĩa và lợi ích thiết thực:

- Nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ Tổ quốc: Môn học GDQP&AN giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Tổ quốc. Họ được trang bị kiến thức về lịch sử, chính trị, quốc phòng và an ninh quốc gia, từ đó hình thành tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức cảnh giác trước các nguy cơ xâm phạm chủ quyền quốc gia.

- Phát triển kỹ năng thực hành quân sự: Thông qua các bài học và hoạt động thực hành, học sinh, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng cơ bản về quân sự như bắn súng, sử dụng vũ khí, sơ cứu và cứu nạn, từ đó nâng cao khả năng tự vệ và ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

- Xây dựng tính kỷ luật và tinh thần tập thể: Môn học GDQP&AN yêu cầu học sinh, sinh viên tuân thủ các quy tắc, kỷ luật quân đội và làm việc nhóm. Điều này giúp họ phát triển tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, kỹ năng lãnh đạo và làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, những phẩm chất quan trọng không chỉ trong quân sự mà còn trong cuộc sống hàng ngày và công việc tương lai.

- Nâng cao thể lực và sức khỏe: Các hoạt động huấn luyện quân sự đòi hỏi sự vận động thể chất liên tục, giúp học sinh, sinh viên rèn luyện và nâng cao thể lực, sức bền, đồng thời cải thiện sức khỏe tổng quát.

- Góp phần giáo dục toàn diện: GDQP&AN là một phần quan trọng trong giáo dục toàn diện, không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn giúp phát triển các kỹ năng mềm và giá trị đạo đức, góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh, sinh viên.

- Chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc phòng: Trong bối cảnh quốc gia có thể đối mặt với những nguy cơ từ bên ngoài, việc học tập GDQP&AN giúp chuẩn bị lực lượng dự bị có kiến thức và kỹ năng cơ bản để sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc khi cần thiết.

Như vậy, việc học tập môn học GDQP&AN không chỉ mang lại những kiến thức và kỹ năng cụ thể về quân sự mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên, giúp họ trở thành những công dân có ích, có trách nhiệm với Tổ quốc và xã hội.

 

Xem thêm bài viết: Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là gì?

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn.