1. Tư vấn miễn nghĩa vụ quân sự?

Thưa luật sư: Em được trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe đạt, nhưng hoàn cảnh gia đình em như vậy có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ạ. Nhà em có 2 anh em. Em gái em mất rồi. Mẹ em làm công nhân nhà nước đã về hưu sớm, còn ba em thì không có khẩu cùng gia đình, cũng sức khỏe yếu rồi. Nên tính ra nhà em chỉ có một mẹ một con thôi, em là trụ cột gia đình, học hết lớp 9 em phải đi làm thuê giúp đỡ gia đình đến bây giờ.
Em sinh năm 91, như vậy e có được miễn nghĩa vụ không ạ. Nếu được miễn thì em phải làm sao?
Em chân thanh cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định công dân được Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong các trường hơp sau đây:

" 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;..."

Như vậy, dựa trên thông tin bạn cung cấp về hoàn cảnh gia đình mình , nhận thấy bạn không thuộc trường hợp nào được miễn gọi nhập ngũ theo quy định nêu trên. Nhưng với thông tin hiện có, Mẹ bạn làm công nhân nhà nước đã về hưu sớm còn ba bạn thì không có khẩu cùng gia đình cũng sức khỏe yếu nhưng tính ra nha bạn chỉ có 1 mẹ 1 con thôi. Vì bạn không nói rõ việc mẹ bạn về hưu sớm thì mẹ có đủ điều kiện hưởng lương hưu hay không, mẹ bạn về hưu sớm có phải do nguyên nhân không còn khả năng lao động không, theo quy định trên nếu hiện tại mẹ bạn đã về hưu trước tuổi do không còn khả năng lao động và bạn là lao động duy nhất trong gia đình phải trực tiếp nuôi dưỡng mẹ bạn không còn khă năng lao động thì bạn sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định trên.

Thủ tục yêu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự:

Chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình

- Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình

- Sau đó nộp tại UBND cấp xã để giải quyết.

Trường hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương không giải quyết thì bạn có quyền tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng nghĩavụ quân sự quận/huyện để xem xét giải quyết.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

2. Đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự ?

Hôm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở quận huyết áp của em cao 150 nhưng sao lại bắt em và vài người đi xét nghiệm máu còn số còn lại cho về không có xét nghiệm như vậy em có bị trúng tuyển không ? Em có khám sức khỏe bệnh viện khác bác sĩ nói em bị viêm mũi mãn tính do cơ địa nên giờ bị vẹo vách ngăn mũi , nếu trúng tuyển em có thể xin miễn nghĩa vụ quân sự không ?

Trả lời:

Theo như bạn trình bày, thì các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự hiện nay sẽ căn cứ quy định tại khoản 2 điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

"2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định."

Theo đó, nếu như bạn thuộc vào các trường hợp quy định trên đây sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, nếu như sức khỏe không đủ điều kiện bạn có thể xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

"Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo."

3. Là lao động duy nhất có được miễn nghĩa vụ quân sự không ?

Luật Minh Khuê tư vấn luật nghĩa vụ quân sự 2015 và những vấn đề pháp lý liên quan đến việc miễn gọi nhập ngũ:

Trả lời:

Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.
4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

4. Đang tham gia nghĩa vụ quân sự có được tham gia kỳ thi trung học phổ thông không?

Thưa luật sư, Sang tháng 2/2021 sắp tới tôi định đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự, xin cho hỏi trong 24 tháng đi nghĩa vụ đó tôi có được dự kì thi trung học phổ thông quốc gia vào tháng 7/2022 hay không ? Nếu được tham gia thì có được cộng 2d quân nhân chưa? Xin cảm ơn

Khoản 1 Điều 51 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ:
a) Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật;
b) Từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định;
c) Từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng;
d) Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác;
đ) Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác;
e) Được ưu đãi về bưu phí;
g) Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật;
h) Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thi được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật;
i) Được Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế;
k) Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật;
l) Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.

Theo đó, bạn không được dự kỳ thi trung học phổ thông trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5. Tật khúc xạ về mắt 4 diop có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Chào luật sư, hiện nay em mới bảo lưu và chuyển sang học đại học khác, vẫn trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Em năm nay 20 tuổi, cao 1m68, cân nặng 60kg nhưng hiện tại em đang bị cận thị 4 di-op. Cho em hỏi là em có còn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ạ? Nếu không thì sức khỏe em có đủ để tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật mới không ạ? Em cám ơn luật sư rất nhiều ạ. Mong nhận được phản hồi từ luật sư.

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định:

"3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS."

Như vậy, trường hợp của bạn với tật khúc xạ về mắt là 4 diop thì không phải tham gia nhập ngũ vào quân đội.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự- Công ty luật Minh Khuê

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký trong ngạch dự bị

Trả lời:

-  Phiếu quân nhân dự bị;

- Bản chụp quyết định xuất ngũ, thôi việc trong Quân đội nhân dân hoặc thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu) đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên chức quốc phòng xuất ngũ, thôi việc trong Quân đội nhân dân, lực lượng Cảnh sát biển và công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

Câu hỏi: Quy định về độ tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị

Trả lời:

Công dân nam đến hết 45 tuổi;

Công dân nữ đến hết 40 tuổi.

Câu hỏi: Quy định về kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị theo luật hiện hành

Trả lời:

Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã biên chế vào đơn vị dự bị động viên trước khi tập trung huấn luyện, diễn tập được kiểm tra sức khỏe.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng y tế phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị.