Trả lời:

1.Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Hợp đồng thuê tài sản: là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng mượn tài sản: là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Dựa vào định nghĩa trên, có thể thấy cả hai loại hợp đồng đều thể hiện sự thỏa thuận của các bên và bên chủ sở hữu tài sản đều chuyển giao quyền sử dụng tài sản của mình cho bên không có tài sản, trong một thời hạn nhất định.

Sự khác nhau giữa hai loại hợp đồng này là: việc trả tiền; nếu như thuê tài sản thì bên thuê phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê cho bên thuê thì mượn tài sản thì lại không phải trả tiền.

Việc lựa chọn hình thức hợp đồng nào sẽ phụ thuộc vào mong muốn của các bên trong hợp đồng; nếu bạn cho họ sử dụng nhà của mình và có mục đích sinh lợi thì bạn nên ký kết hợp đồng thuê nhà. Và ngược lại ký hợp đồng cho mượn nhà ở nếu không có nhu cầu sinh lợi.

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê và hợp đồng mua bán tài sản ?

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Giám đốc công ty có thể tự ký hợp đồng cho công ty mượn tiền được không ?