Chào luật sư Minh Khuê, luật sư cho em hỏi một vấn đề: Hợp đồng đồng BOT, hợp đồng TBO, hợp đồng BT khác nhau như thế nào, phân biệt ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Xin cảm ơn.

Người gửi : Tuyentuyen Tran

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Luật đầu tư 2014.

2. Luật sư tư vấn:

2.1. So sánh Hợp đồng BOT, hợp đồng TBO, hợp đồng BT

-Hợp đồng BOT: là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, Nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho nhà nước Viêt Nam.

-Hợp đồng BTO: là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nhà nước Viêt Nam; Chính phủ dành cho Nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

-Hợp đồng BT: là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nhà nước Viêt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho NĐT thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thoả thuận trong hợp đồng BT

b. Giống nhau:

+ Đều là hình thức đầu tư trực tiếp theo hợp đồng.

+ Cơ sở pháp lý: Đều được quy định cụ thể trong luật đầu tư 2014

+ Chủ thể ký kết Hợp đồng: Chủ thể tham gia đàm phán và ký kết Hợp đồng bao gồm một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của VN và một bên là Nhà đầu tư (Nhà đầu tư).

+ Đối tượng của hợp đồng: là các công trình kết cấu hạ tầng, có thể là xây dựng, vận hành công trình kết cấu hạ tầng mới hoặc mở rộng, cải tạo, hiện đại hóa và vận hành, quản lý các công trình hiện có được chính phủ khuyến khích thực hiện.

BOT

BTO

BT

Nội dung Hợp đồng

Hợp đồng dự án bao gồm: sự thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc xây dựng, kinh doanh và chuyển giao công trình cho nhà nước Viêt Nam. Nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng công trình và phải bàn giao công trình đó cho nhà nước.

Quy định cụ thế Quyền và nghĩa vụ của các bên lquan đến việc thực hiện cả 3 hành vi xây dựng, kinh doanh, chuyển giap nhưng trong hợp đồng BOT thứ tự thực hiện các hành vi này là các thỏa thuận cụ thể của mỗi bên để thực hiện hợp đồng dự án lại có 1 số điểm khác.

Nghĩa vụ của Nhà đầu tư phải thực hiện chỉ là xây dựng và chuyển giao công trình đó cho chính phủ mà không được quyền kinh doanh chính những công trình này.

Thời điểm ban giao công trình

Sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư được phép kinh doanh trong một thời hạn nhất định, hết thời hạn Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nhà nước Viêt Nam.

Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nhà nước Viêt Nam.

Giống như hợp đồng BTO, sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nhà nước Viêt Nam.

Lợi ích có được từ hợp đồng

Lợi ích mà nhà đầu tư được hưởng phát sinh từ chính việc kinh doanh công trình đó, chuyển giao không bồi hoàn công trình.

Chính phỉ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

Chính phủ tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực hiện những dự án khác để thu hồi vốn và lợi nhuậnhoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thủ tục trog hợp đồng BT

2.2. Phân biệt ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

-Ưu đãi đầu tư là tất cả các quy định do nhà nước ban hành nhằm tạo đk thuận lợi hoặc tạo ra những lợi ích nhất định cho nhà đầu tư trong nc và nc ngoài khi đầu tư vào nền kinh tế, trên cơ sở kết hợp hài hóa hóa lợi ích của nhà nước, nền kinh tế - xã hội, nhà đầu tư.

-Hỗ trợ đầu tư là việc nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, Khoa học –Công nghệ…

Tính chất

Ưu đãi

Hỗ trợ

Đối tượng

Khoản 2- Điều 15 Luật đầu tư 2014

Khoản 2-Điều 19 Luật đầu tư 2014

Hình thức

Khoản 1-Điều 15 Luật đầu tư 2014

Khoản 1-Điều 19 Luật đầu tư 2014

Thủ tục áp dụng

Điều 17 Luật đầu tư 2014

Điều 20,21 Luật đầu tư 2014

Bản chất

Nhà đầu tư thực hiện nhiệm vụ về thuế, nhà nước có chính sách giảm thuế để giảm bớt chi phí cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư.

Bằng các phương thức khác nhau để giúp nhà đầu tư có thể thực hiện đc dự án đó. Và giúp nhà đầu tư trong nước thực hiện tốt hoạt động đầu tư của mình.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê