Người gửi: H.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

 Hợp đồng kiểm định là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số:1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của anh. Cảm ơn anh đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của anh chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục máy, thiệt bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đông.

Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Hợp đồng dân sự là gì ? Quy định pháp luật về hợp đồng dân sự

Nếu như những thiết bị anh muốn kiểm định thuộc quy định tại phụ lục của thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH thì sẽ phải bắt buộc tiến hành kiểm định, khi có yêu cầu kiểm định thiết bị thì phía bên anh sẽ phải tiến hành nộp các khoản lệ phí, phí theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 73/2014/TT-BTC có quy định về các đơn vị có quyền thu phí, lệ phí trong quá trình tiến hành kiểm định thiết bị như sau:

"Điều 2. Đơn vị thu phí, lệ phí

1. Tổ chức kiểm định (gồm đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp) thực hiện kiểm định là đơn vị thu phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2. Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) là đơn vị thu phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động".

Như vậy, anh yêu cầu đơn vị nào tiến hành kiểm định thì đơn vị đó sẽ tiến hành thu phí của anh. Còn cục an toàn là động là sẽ đơn vị thu phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

Căn cứ vào các phân tích trên thì hoạt động kiểm định là một hoạt động dịch vụ, có thu phí khi các cơ quan tiến hành hoạt động kiểm định. Mức phí anh sẽ phải đóng tùy thuộc vào loại hàng hóa mà anh yêu cầu tiến hành kiểm định. Mức thu phí, lệ phí đã được quy định tại phụ lục của thông tư 73/2014/TT-BTC, anh có thể tham khảo biểu phí, lệ phí đối với từng loại thiết bị được quy định định tại đây.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua  email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài  tư vấn : 1900.6162

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hình thức của hợp đồng dân sự ? Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự ?

Bộ phận tư vấn luật dân sự.

>> Xem thêm:  Phân loại hợp đồng dân sự theo quy định hiện nay ? Cho ví dụ