Chào quý công ty, Hiện tôi đang có nhu cầu cần quý công ty giúp đỡ việc xin cấp phép thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ do người nước ngoài là chủ đầu tư và người đại diện trước pháp luật. Quý công ty vui lòng cho tôi xin báo giá cho các thủ tục cũng như các thông tin mà chúng tôi cần cung cấp cho quý công ty để quý công ty có thể hoàn thành công việc mà chúng tôi yêu cầu. Xin chân thành cảm ơn!

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (Điều 3 - Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục)

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài thì bạn phải thực hiện các thủ tục:

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh

2. Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục

3. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là tổ chức cần nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác. Nhà đầu tư là cá nhân cần nộp bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, lý lịch cá nhân; nhà đầu tư là cá nhân người nước ngoài nộp bổ sung lý lịch tư pháp;

c) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

d) Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định này; giải pháp về công nghệ và môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có);

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ cho trẻ em?

đ) Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục, bao gồm các nội dung sau:

Loại cơ sở giáo dục đề nghị thành lập; sự cần thiết thành lập cơ sở giáo dục; sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

Dự kiến về văn bằng, chứng chỉ; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 23, 29, 30, 31 của Nghị định này.

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định này.

 - Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục

a) Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

c) Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ:

Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Nghị định này.

d) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định này và các giấy tờ pháp lý liên quan;

đ) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định này.

- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục

1. Đối với cơ sở giáo dục theo quy định về thủ tục tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định này, hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

c) Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ:

Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Nghị định này.

d) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định này và các giấy tờ pháp lý liên quan;

đ) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;

Sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định trên thì bạn tiến hành đăng ký kinh doanh cho trung tâm ngoại ngữa.

Hồ sơ thành lập trung tâm

1.Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa (theo mẫu) :

 • Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm.
 • Đơn phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường (xã ) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.
 • Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm.
 • Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn xác nhận của UBND phường ( xã).

2. Đề án tổ chức và hoạt động :
+ Mục đích + Phương hướng hoạt động :

– Kế hoạch chương trình giảng dạy (SGK, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn cụ thể – ghi rõ áp dụng chương trình nào?)- Quy mô đào tạo- Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

– Tổ chức nhân sự :Giám đốc (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).Danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ (mẫu)Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.

– Tài chính :Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học sinh – cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau ).Chi : lương giáo viên (60%), nhân viên, cơ sở vật chất quảng cáo, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %). Bản chiết tính học phí tính theo tỷ lệ % của 1 lớp/1 tháng (mẫu)+ Kiến nghị và cam kết

3. Hồ sơ của Giám đốc : (mẫu) 

 • Lý lịch có xác nhận của Uûy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.
 • Bản sao văn bằng chuyên môn,văn bằng quản lý có thị thực.
 • Bản sao hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).

4. Hồ sơ về cơ sở vật chất :

 • Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.
 • Nếu mặt bằng thuê mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành ).
 • Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty … phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.
 • Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.Nội dung Hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian ít nhất từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có .

5. Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán : (mẫu) 

 • Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.
 • Văn bằng có thị thực
 • Phiếu khám sức khỏe do Phòng khám khu vực hoặc bệnh viện cấp (Người đang trực tiếp làm việc trong các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được miễn trừ )
 • Hợp đồng lao động : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản)
Dear Công ty Luật Minh Khuê, Hiện nay CE Group đang có nhu cầu về việc đăng ký cấp giấy phép cho một số hoạt động sau: 1. Tư vấn cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy; 2. Tư vấn cấp giấy phép hoạt động cung ứng lao động trong nước; 3. Tư vấn cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm; 4. Tư vấn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 5. Tư vấn cấp giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ; 6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy; 7. Tư vấn cấp giấy phép trường dạy nghề; 8. Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán; 9. Tư vấn cấp giấy phép tổ chức hội nghị, sự kiện; Chúng tôi mong muốn được Công ty Luật Minh Khuê tư vấn, cung cấp thông tin chi tiết các điều kiện cần thiết để hoàn thiện các giấy phép trên và báo giá lại cho Chúng tôi sớm nhất. Trân trọng.

Trong chủ đề này chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về mục: Tư vấn cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Cơ sở pháp lý: thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ( ban hành kèm quy chế )

I. Các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.

3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

II. Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

1. Tờ trình xin giấy phép Thành lập trung tâm ngoại ngữ

2. Đề án xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau:

• Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;

• Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, email, fax;

• Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

• Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

• Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

• Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

 Thủ tục : 
1- Thủ tục : 
a. Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành các văn bản liên quan cùng mẫu hồ sơ các loại; tiếp nhận - thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất nơi mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học .
b. Các tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư của Bộ KH và ĐT làm hồ sơ như mục a đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo.c. Các chi nhánh Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Trường Đại học hoạt động ngoài khuôn viên Trường Đại học phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

2. Thời gian :

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định thành lập Trung tâm kèm giấy phép dạy học. Hết thời hạn qui định, giấy phép được xét gia hạn tiếp nếu đủ điều kiện. Mỗi qúy Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt mở Trung tâm 1 lần (trừ trường hợp có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- giấy phép dạy học có thời hạn hoạt động là 02 năm.Các hồ sơ hội đủ điều kiện sẽ được thẩm định, xét duyệt và cấp quyết định, giấy phép dạy học cùng một lần .

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Chào luật sư! Hiện em đang muốn mở văn phòng dịch thuật Nhật - Anh. Nếu mở thì thủ tục như thế nào, ở đâu được ko? Thời gian, kinh phí ra sao? Các yêu cầu về trình độ, bằng cấp như thế nào? Cả về giám đốc văn phòng dịch thuật và nhân viên trong văn phòng yêu cầu như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi sớm từ phía Luật sư. Trân trọng!

Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2014 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP : Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Bạn muốn thành lập trung tâm dịch thuật, thực hiện dịch vụ dịch thuật, đòi hỏi bạn phải thành lập một loại hình doanh nghiệp nào đó: có thể là Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Hợp tác xã, và hộ kinh doanh cá thể.

- Về thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Những thông tin cần có

+ Tên công ty (đề nghị ghi đầy đủ, chính xác):Tên tiếng Việt, Tên tiếng Anh và Tên viết tắt.

+ Trụ sở chính của công ty. Địa chỉ, Số điện thoại, Số Fax, Email, Website

+ Chức danh người đại diện theo pháp luật. (kèm theo bản poto công chứng của CMND hoặc hộ chiếu):Giám đốc hay Chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV.

Vốn điều lệ: Bằng số:..............................triệu đồng (Bằng chữ:.........................)

Ngành nghề đăng kí kinh doanh:

+ Thông tin về thành viên công ty (Tất cả các thành viên foto công chứng CMND hoặc hộ chiếu) như: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Dân tộc, Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp, Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh); Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh); Số vốn góp; chiếm tỷ lệ; tổng số vốn điều lệ.

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

+Biên bản thỏa thuận trước khi thành lập doanh nghiệp giữa thành viên/cổ đông sáng lập;

+Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;

+Danh sách thành viên/Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp;

+Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;

+Giấy ủy quyền của doanh nghiệp và các giấy tờ khác liên quan.

- Về vấn đề vốn điều lệ:

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và khả năng vốn góp của doanh nghiệp bạn vốn điều lệ không bị hạn chế.

- Về chứng chỉ hành nghề

Hiện thủ tục cấp phép cho một doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh là dịch thuật khá dễ dàng do dịch thuật không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên chủ doanh nghiệp không cần có chứng chỉ hành nghề.

Tuy nhiên bạn đăng ký ngành nghề dịch thuật công chứng, những văn bản nước ngoài thì có quy định như sau:

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch và có bằng cử nhân ngoại ngữ. 

"Điều 27. Tiêu chuẩn điều kiện của người dịch/

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại Khoản này thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch."

- Đối với cộng tác viên có quy định sau:

"Điều 28. Cộng tác viên dịch thuật.

1. Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này được làm cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp trong phạm vi cả nước. Phòng Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên dịch thuật và lập danh sách cộng tác viên dịch thuật của phòng, báo cáo Sở Tư pháp phê duyệt.

2. Trên cơ sở danh sách cộng tác viên dịch thuật đã được Sở Tư pháp phê duyệt, Phòng Tư pháp niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Tư pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu cầu chứng thực trong việc liên hệ với người dịch.

3. Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp phải ký hợp đồng cộng tác viên dịch thuật với Phòng Tư pháp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người dịch đối với nội dung, chất lượng của bản dịch."

->Như vậy quy định người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

Kính chào công ty! Tôi là người việt nam, đã Nhập tịch của Nhật. Nay tôi muốn về việt nam thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật và đảm đương cương vị giám đốc thì tôi cần làm những thủ tục gì và điều kiện ra sao? Nếu tôi không có kinh nghiệm trên 3 năm ở ngành sư phạm thì có thành lập được không?? Hay là phải thuê bằng của người có kinh nghiệm giảng dạy để thành lập công ty. Nhờ quý công ty tư vấn dùm. Xin chân thành cảm ơn!

 Khi bạn đã nhập quốc tịch của nhật mà bạn muốn về thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng nhật và đảm đương cương vị giám đốc thì bạn cần làm Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh

I/ Điều kiện :

Tổ chức cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Bồi dưỡng văn hóa được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau : 
1. Về cơ sở vật chất : 
- Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) Trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa là 7 phòng học và khu vực hành chính (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, giáo viên,…).
- Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) Trung tâm tin học là : 2 phòng lý thuyết, 01 hoặc 02 phòng máy, có từ 40 máy trở lên, và khu vực hành chính (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, giáo viên,…).- Có sân bãi gửi xe.
- Có trang bị hệ thống PCCC theo quy định. 
- Mỗi Trung tâm được phép hoạt động tại 01 (một) địa điểm chính, có thể có điểm phụ nếu đủ điều kiện và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép.

2. Về đặt tên Trung tâm:
- Tên Trung tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.
- Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.VD: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ABCD

3.Về Giám đốc Trung tâm : 

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Đặc biệt khoản 2 điều 23 Quy chế này cũng nhấn mạnh: Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại Điều 24 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học thì Giám đốc trung tâm có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây, bạn nên tham khảo để biết thêm về những phạm vi trách nhiệm của mình nếu đồng ý làm Giám đốc trung tâm.

“1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

2. Bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận, quản lý và quyết định hình thức kỷ luật đối với học viên.

5. Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy định.

6. Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

7. Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ theo quy định.”

Như vậy có thể thấy theo quy chế này, giám đốc trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm cao nhất trong điều hành hoạt động của trung tâm. Những sai phạm thường có thể diễn ra trong hoạt động này liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức lập kể hoạch các hoạt động mà nếu không có năng lực về quản lý sư phạm thì rất dễ để xảy ra thiếu sót. Mặt khác việc quản lý tài sản, cơ sở vật chất, quản lý tài chính cũng là một vấn đề quan trọng.Nên chúng tôi khuyên bạn nên đáp ứng điều kiện trên rồi mở trung tâm ngoại ngữ sau. Không nên thuê người khác làm giám đốc trung tâm

anh/chị cho em hỏi về thủ tục pháp lý mở trung tâm anh ngữ. Theo em biết là giám đốc trung tâm phải có chứng chỉ bằng cấp, và tốt nghiệp trường đh ngoại ngữ. Vậy một sinh viên có chứng chỉ ielts, nhưng không phải là sinh viên trường ngoại ngữ thì có khả năng mở trung tâm không ạ ? và chứng chỉ yêu cầu tối thiểu là bao nhiêu ạ 

Cơ sở pháp lý: 

Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ: 

Thủ tục :

Theo quy định tại điều 9, điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.Thủ tục :

a. Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành các văn bản liên quan cùng mẫu hồ sơ các loại; tiếp nhận - thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất nơi mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học .

b. Các tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư của Bộ KH và ĐT làm hồ sơ như mục a đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo.c. Các chi nhánh Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Trường Đại học hoạt động ngoài khuôn viên Trường Đại học phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

2. Thời gian :

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định thành lập Trung tâm kèm giấy phép dạy học. Hết thời hạn qui định, giấy phép được xét gia hạn tiếp nếu đủ điều kiện. Mỗi qúy Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt mở Trung tâm 1 lần (trừ trường hợp có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- giấy phép dạy học có thời hạn hoạt động là 02 năm.Các hồ sơ hội đủ điều kiện sẽ được thẩm định, xét duyệt và cấp quyết định, giấy phép dạy học cùng một lần.

 Giám đốc trung tâm:

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Đối với trường hợp của bạn thì chưa có đủ điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ nhé.

Em có dự định muốn mở trung tâm anh ngữ, nhưng hiện giờ em vẫn đang là sinh viên, và không phải là sinh viên của trường ngoại ngữ. Như vậy e có khả năng thực hiện việc mở trung tâm anh ngữ không ? Nếu có người đáp ứng đủ điều kiện là tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ và có kinh nghiệm giảng dạy 3-5 năm đứng tên cho em để mở trung tâm thì có được không ? và nếu sử dụng dịch vụ của quý công ty thì chi phí và thời gian để có thể đưa trung tâm vào hoạt động là bao lâu? Mong sớm nhận được trả lời

 Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

I. Cơ sở pháp lý

1.Luật giáo dục năm 2005

2 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

II. Nội dung tư vấn giải quyết tình huống

2.1.Điều kiện. 

Theo quy định của pháp luật, tổ chức và cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Về cơ sở vật chất. 

- Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) Trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa là 7 phòng học và khu vực hành chính (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, giáo viên,…).

.- Có sân bãi gửi xe.

- Có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Mỗi Trung tâm được phép hoạt động tại 01 (một) địa điểm chính, có thể có điểm phụ nếu đủ điều kiện và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép.

2. Về đặt tên Trung tâm:

Theo điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), tên của trung tâm phải đáp ứng được ứng các điều kiện:

- Tên Trung tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.

- Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.VD: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ABCD

3.Về Giám đốc Trung tâm :

- Giám đốc có bằng tốt nghiệp Đại học, đã có quá trình công tác, dạy học ít nhất 5 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, lý lịch rõ ràng , đủ sức khỏe, tuổi đời dưới 70 tuổi và có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

- Mở loại hình Trung tâm nào, Giám đốc Trung tâm phải có bằng cấp chuyên môn về loại hình, môn học đó.

- Nhiệm kỳ Giám đốc là 2 năm. Một người có thể được công nhận chức danh Giám đốc nhiều nhiệm kỳ.

- Giám đốc là người nước ngoài (được quy định riêng) đối với đơn vị, tổ chức có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Giám đốc công ty, doanh nghiệp…, có thể là Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ tiêu chuẩn qui định

2.2.Hồ sơ :

Theo điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định như sau:

A/ Hồ sơ mở cơ sở :

1.Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa :

- Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm.

- Đơn phải có xác nhận của Uûy ban Nhân dân phường (xã ) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.

- Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm.

- Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn xác nhận của UBND phường ( xã).

2. Đề án tổ chức và hoạt động

 + Mục đích

 + Phương hướng hoạt động :

- Kế hoạch chương trình giảng dạy (SGK, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn cụ thể – ghi rõ áp dụng chương trình nào?)

- Quy mô đào tạo- Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

- Tổ chức nhân sự :Giám đốc (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).Danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ (mẫu)Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.- Tài chính :Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học sinh

 - cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau ).Chi : lương giáo viên (60%), nhân viên, cơ sở vật chất quảng cáo, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %). Bản chiết tính học phí tính theo tỷ lệ % của 1 lớp/1 tháng (mẫu)+ Kiến nghị và cam kết 

3. Hồ sơ của Giám đốc :

Theo quy định tại điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

- Lý lịch có xác nhận của Uy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

- Bản sao văn bằng chuyên môn,văn bằng quản lý có chứng thực.

- Bản sao hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).

4. Hồ sơ về cơ sở vật chất :

- Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

- Nếu mặt bằng thuê mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành ).

- Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty ... phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.

- Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.Nội dung Hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian ít nhất từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có .

5. Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán :

- Lý lịch có xác nhận của ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

- Văn bằng có chứng thực. 

- Phiếu khám sức khỏe do Phòng khám khu vực hoặc bệnh viện cấp (Người đang trực tiếp làm việc trong các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được miễn trừ )

- Hợp đồng lao động : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản)

2.3. Thủ tục :

Theo quy định tại điều 9, điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Thủ tục :

a. Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành các văn bản liên quan cùng mẫu hồ sơ các loại; tiếp nhận - thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất nơi mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học .

b. Các tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư của Bộ KH và ĐT làm hồ sơ như mục a đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo.c. Các chi nhánh Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Trường Đại học hoạt động ngoài khuôn viên Trường Đại học phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

2. Thời gian :

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định thành lập Trung tâm kèm giấy phép dạy học. Hết thời hạn qui định, giấy phép được xét gia hạn tiếp nếu đủ điều kiện. Mỗi qúy Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt mở Trung tâm 1 lần (trừ trường hợp có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- giấy phép dạy học có thời hạn hoạt động là 02 năm.Các hồ sơ hội đủ điều kiện sẽ được thẩm định, xét duyệt và cấp quyết định, giấy phép dạy học cùng một lần.

Bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp