Tôi cũng tìm hiểu qua Điều 20 Luật Doanh nghiệp nhưng lại quá chung chung nên mong muốn chuyên mục giải đáp giúp tôi vướng mắc về vấn đề này. Và nếu mở trung tâm anh ngữ thì tôi cần số vốn theo quy định là bao nhiêu?

Cảm ơn luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ cho trẻ em ?

Luật sư tư vấn về mở trung tâm tiếng anh, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011 ban hành về Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học.

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Điều kiện mở trung tâm tiếng anh

Theo quy định Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT) thì điều kiện mở trung tâm:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Bên cạnh đó, theo quy định Điều 12 của Quy chế thì trung tâm tiếng anh cần phải đáp ứng các điều kiện:

- Giáo viên giảng dạy có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

- Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2 /học viên/ca học.

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

- Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. 2. Thủ tục mở trung tâm tiếng anh

Thủ tục mở trung tâm tiếng anh được thực hiện theo các bước quy định tại Khoản 2, Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT).

- Bước 1: Nộp đủ hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm.

- Bước 2: Cơ quan quyết định thành lập trung tâm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

- Bước 3: Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Trong đó, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và giám đốc sở giáo dục đạo tạo (nếu được uỷ quyền) có thẩm quyền quyết định cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

2.3. Hồ sơ thành lập bao gồm:

Theo quy định của Khoản 1, Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

Thời gian từ: 15 ngày làm việc từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

 Lưu ý: Sau khi thực hiện xin phép mở trung tâm tiếng anh, bạn phải thực hiện thêm thủ tục xin cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để thực hiện đào tạo, dạy tiếng anh cho các học viên của trung tâm.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê