Tư ván về việc hành nghề kế toán ?

Tôi đang làm kế toán cho nhiều DN ( có hợp đồng lao động và có tên trong bảng lương của DN ). Hàng năm tôi đều có làm quyết toán thuế TNCN gửi Chi cục Thuế do có thu nhập từ tiền lương, tiền công , như vậy tôi có phải đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không ?
-Nguyễn Hữu Nhân

Trả lời:

Điều 58 Luật kế toán 2015 quy định về đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán như sau:

1. Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự;

b) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

c) Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

2. Người có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Bộ Tài chính quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

3. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

4. Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức; sĩquan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.

b) Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Người đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

d) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác;

đ) Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đang làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên bạn chỉ hành nghề với tư cách cá nhân, do đó bạn không cần phải thực hiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ được thực hiện khi bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ kế toán.

Quy định của pháp luật về trưởng ban kiểm soát ?

Chào luật minh khuê! Cho mình hỏi công ty mình là cty cổ phần (nhà nước nắm giữ 41 phần trăm). Cty có thành lập cty con 100 phần trăm vốn của cty mẹ. Hỏi kế toán trưởng cty con làm trưởng ban kiểm soát của cty mẹ được không? Mình chân thành cảm ơn
-Nguyễn Thị Thanh Vân

Trả lời:

Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014  quy định về Ban kiểm soát của công ty cổ phần như sau:

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì trưởng ban kiểm soát của công ty cổ phần phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Do đó, kế toán trưởng của công ty con không làm việc chuyên trách tại công ty mẹ nên không thể trở thành trưởng ban kiểm soát của công ty mẹ. 

Quy định pháp luật về trưởng ban kiểm soát ?

Theo quy định luật doanh nghiệp 2014 về Trưởng Ban Kiểm soát của công ty phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên vậy cho tôi hỏi kế toán viên đang làm hay đã làm công tác kế toán có được không?
-Cao Thị Liên

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 2 điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Ban kiểm soát của công ty cổ phần thì Trưởng ban kiểm soát công ty chỉ cần là "kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp" mà không quy định là phải đang làm hay đã làm công tác kế toán trừ trường hợp công ty có quy định tiêu chuẩn cao hơn.

Tuy nhiên, kế toán viên hay kiểm toán viên chuyên nghiệp khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát của công ty thì phải làm việc chuyên trách tại công ty đó.

Tiền lương của nhân viên văn thư tốt nghiệp kế toán ?

Chào luật sư! Luật sư cho cháu hỏi chút ạ? Năm 2014 cháu trúng tuyển ngạch thủ quỹ đơn vị và được phân công công tác tại trường thpt, hệ số lương là 1,50. Cháu tốt nghiệp đại học kế toán, nhận công tác thủ trưởng đơn vị phân công làm công tác văn thư và không được hưởng phụ cấp gì thêm. Vậy cháu muốn hỏi luật sư hệ số lương như vậy có đúng không ạ? Và không được hưởng phụ cấp? Cháu cảm ơn ạ!!
-Huyen Nguyen

Trả lời:

Bảng 4 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về bảng lương của nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước như sau: 

4

Nhân viên văn thư

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

Mức lương thực hiện 01/10/2004

391.5

443.7

495.9

548.1

600.3

652.5

704.7

756.9

809.1

861.3

913.5

965.7

 Do bạn không cung cấp là bạn đang ở bậc lương nào nên không thể xác định chính xác hệ số lương của bạn hiện tại là bao nhiêu. Về việc phụ cấp lương thì khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch. 

Hợp đồng kế toán tại ủy ban nhân dân xã ?

Chào luật sư! Em có thắc mắc này xin hỏi luật sư tư vấn giúp em vấn đề này. Hiện tại em làm kế toán thu tại ủy ban nhân dân xã ký hợp đồng tại xã, hưởng mức lương (2.34+0.5) x 1.210.000=3.436.400đ làm được 1 năm nhưng không được đóng bảo hiểm. Vậy kế toán viên của ủy ban nhân dân xã có được đóng bảo hiểm không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!
-Tưởng Mai

Trả lời:

Khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã làm việc theo hợp đồng kế toán tại ủy ban nhân dân xã được 1 năm, do đó trường hợp của bạn thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu vẫn không được đóng bảo hiểm thì bạn có thể thỏa thuận lại với phía đại diện ủy ban đã ký hợp đồng với bạn, trong trường hợp không được xem xét giải quyết thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. 

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực kế toán, tài chính Hãy gọi ngay: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 5) để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại. 

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê