1. Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

Căn cứ pháp lý: Nghị định 89/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 23/2023/NĐ-CP

Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận). Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cấp Giấy chứng nhận:

Điều kiện về trụ sở chính, chi nhánh: Có trụ sở chính tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới; hoặc Có trụ sở chính và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới; hoặc Có trụ sở chính tại tỉnh biên giới và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới;

Điều kiện về địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới: Có địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh;

Có quy trình nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới; có bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch;

 Được tổ chức tín dụng ủy quyền ủy quyền làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

Một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho một tổ chức tín dụng ủy quyền.

2. Các trường hợp tự động hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của tổ chức kinh tế. 

Căn cứ điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 23/2023/NĐ-CP

Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn tự động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Tổ chức tín dụng ủy quyền, tổ chức kinh tế bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tín dụng ủy quyền, tổ chức kinh tế bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tín dụng ủy quyền chấm dứt hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức kinh tế.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận gia hạn phù hợp với thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đã ký kết giữa tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng ủy quyền nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày cấp

Như vậy thì giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của tổ chức kinh tế sẽ tự động hết hiệu lực khi thuộc vào một trong ba trường hợp mà chúng tôi liệt kê phía trên. 

3. Trình tự thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của tổ chức kinh tế

Căn cứ pháp lý: Điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 23/2023/NĐ-CP như sau:

Tổ chức kinh tế có nhu cầu cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận thì tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh được ủy quyền của tổ chức kinh tế gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Trình tự, thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới:

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế bổ sung hồ sơ; Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định) cho tổ chức kinh tế. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có văn bản thông báo rõ lý do;

Trình tự, thủ tục cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận: 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế bổ sung hồ sơ

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này), Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn (theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) cho tổ chức kinh tế. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có văn bản thông báo rõ lý do;

Giấy chứng nhận chỉ cấp cho tổ chức kinh tế, không cấp cho chi nhánh của tổ chức kinh tế. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của tổ chức kinh tế

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm các giấy tờ như sau:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, trong đó trình bày cụ thể lý do đề nghị cấp lại (theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 89/2016/NĐ-CP)

- Bản sao các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh

-  Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch và bản sao giấy tờ chứng minh về việc đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại địa điểm

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận bao gồm các giấy tờ như sau:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận (theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 89/2016/NĐ-CP)

- Bản sao hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền còn hiệu lực;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo Giấy chứng nhận được cấp, trong đó có nội dung đảm bảo đáp ứng điều kiện

Trên đây là toàn bộ nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan  đến các trường hợp tự động hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền tệ của nước có chung biên giới của tổ chức kinh tế. Mong rằng những nội dung mà chúng tôi cung cấp cho các bạn đã giúp các bạn có thêm thông tin hữu ích và biết về các trường hợp tự động hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của tổ chức kinh tế. Nếu các bạn còn có những câu hỏi thắc mắc khác có liên quan đến các trường hợp tư đồng hết hiệu lực thì các bạn còn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hướng dẫn một cách cụ thể nhất. 

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm một số nội dung bài viết sau đây của chúng tôi để có thêm thông tin:

Phân biệt ngoại hối và ngoại tệ? Điều kiện để được làm đại lý đổi ngoại tệ và chi trả ngoại tệ

Ngoại tệ là gì ? Quy định pháp luật về hoạt động mua bán, đổi ngoại tệ ?

Có được đổi ngoại tệ ở các tiệm bán vàng không? Đổi ngoại tệ ở đâu để không vi phạm pháp luật

Các điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động ngoại tệ theo quy định của pháp luật.