>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô, trước tiên bạn cần có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Sở kế hoạch - đầu tư cấp. Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn tiến hành mở địa điểm kinh doanh kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô. Căn cứ nghị định 116/2017/NĐ-CP sản xuất lắp ráp nhập khẩu kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô. (ND116) thì điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô bao gồm: 

Điều 21. Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

2. Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng.

3. Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc.

4. Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các trang thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.

5. Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.

6. Có đội ngũ nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Các điều kiện nêu trên của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng các yêu cầu về mặt bằng, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô theo các loại ô tô tương ứng tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 Tiêu chuẩn cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự.

7. Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của:

a) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước); hoặc

b) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô).

8. Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

9. Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy.

10. Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(Điều 21 Nghị định 116/2017/NĐ-CP sản xuất lắp ráp nhập khẩu kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô)

 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện như quy định trên, doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ tại Cục đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Mẫu số 12 Phụ lục II ND116) : 1 bản chính

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (1 bản sao)- Bản kê khai cơ sở vật chất của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Mẫu số 13 Phụ lục II ND116) : 1 bản chính

- Tài liệu chứng minh cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại các khoản 1,5,7,8,9,10 Điều 21 ND116) 

Sau khi nộp bộ hồ sơ đầy đủ các tài liệu như trên, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ trả thông báo về cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm tra sẽ thông báo thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, thời hạn kiểm tra không được quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo. Trong trường hợp hồ sơ của chị chưa hợp lệ, cơ quan kiểm tra sẽ trả lại hồ sơ để doanh nghiệp tiến hành bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô được cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế đạt yêu cầu. (Điêu 22 ND116).

 

3. Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Để kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô các chủ thể cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Thứ nhất: Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu về mặt bằng, trang thiết bị dụng cụ và nhân lực theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để đáp ứng điều kiện nay, các doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà xưởng, dây chuyền công nghệ lắp ráp, dây chuyền hàn, dây chuyền sơn, dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và đường thử ô tô đáp ứng các yêu cầu tối thiểu; có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng được quy định cụ thể tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành cơ khí, ô tô và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tối thiểu năm năm trong lĩnh vực kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định.

Cơ sở cần phải có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy.

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu còn cần có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

– Thứ hai, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô khi đáp ứng mười điều kiện sau đây:

+ Là doanh nghiệp.

+ Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất có quyền sử dụng hợp pháp.

+ Mặt bằng, nhà xưởng bảo đảm phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng.

+ Có các khu vực thực hiện các công việc: Tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, nhà điều hành, khu linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc.

+ Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các tranh thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.

+ Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.

+ Có đội ngũ nhân lực đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

+ Có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

+ Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nếu cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước hoặc nước ngoài nếu cung cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

+ Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định.

+ Có đủ hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Thứ ba: Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô (đối với trường hợp cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu thuê cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện việc bảo hành xe ô tô).

Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan có thẩm quyền trực tiếp cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Cần lưu ý rằng các doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn vi phạm trong thời hạn 06 tháng sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận.

– Thứ tư: Có Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ô tô về việc bảo hành, bảo dưỡng xe hoặc Giấy xác nhận thỏa mãn tiêu chuẩn cơ sở bảo hành, bảo dưỡng của nhà sản xuất ô tô (nếu có).

Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể bên trên thì Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô được phép hoạt động.Về cơ bản, các điều kiện của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô là rất nhiều và cần có quá trình kiểm định nghiêm ngặt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc đưa ra các quy định này là hoàn toàn phù hợp bởi việc bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và tính mạng của con người khi tham gia giao thông.

 

5. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo hành ô tô

Điều kiện về cơ sở vật chất

  • Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.
  • Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng.
  • Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc.
  • Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các trang thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.
  • Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!