1. Lãi suất hợp pháp là gì?

Lãi suất hợp pháp (LEGAL RATE OF INTEREST) là lãi suất tối đa khoản vay được cho phép bởi luật tiểu bang. Lãi suất vượt quá lãi suất hợp pháp được xem là cho vay nặng lãi; lãi suất vượt quá này có thể chịu khoản phạt nghiêm khắc như tịch thu tiền lãi và/hoặc vốn gốc. 

Ví dụ: Giới hạn pháp lý đối với người cho vay ngắn hạn có thể cao hơn giới hạn pháp lý đối với khoản vay dài hạn dành cho sinh viên. Giới hạn này được thiết lập để ngăn người  cho vay tính lãi suất quá cao cho người vay.

Một lãi suất vượt quá mức lãi suất hợp pháp được phân loại là lãi suất cho vay nặng lãi mà hầu hết các bang đều có các hình phạt nghiệm khắc. Và mỗi tiểu bang sẽ đặt ra một mức lãi suất hợp pháp và lãi suất cho vay nặng lãi thông qua các luật tương ứng của họ. Lãi suất do luật tiểu bang quy định đối với các yêu cầu thực thi luật pháp, như đánh giá pháp lý và thuế quá hạn. Lãi suất này hiếm khi là lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép đối với bất kỳ khoản nợ nào.

 

2. Hiểu về lãi suất hợp pháp

Một lãi suất vượt quá lãi suất hợp pháp được phân loại là cho vay nặng lãi. Thường có những hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi cho vay nặng lãi ở hầu hết các bang. Chẳng hạn như phạt tiền hoặc thâm chí tịch thu tiền gốc và tiền lãi. Tỷ lệ lãi suất hợp pháp cũng có thể được phân loại là tỷ lệ cao nhất mà người cho vay có thể tính cho bất kỳ khiếu nại pháp lý nào có thể được thi hành tại toàn án.

Tại Hoa Kỳ, các tiểu bang riêng lẻ chịu trách nhiệm thiết lập luật lãi suất của riêng họ. Mặc dù loại hoạt động tài chính này có thể nằm trong điều khoản thương mại của hiến pháp nhưng theo truyền thống, quốc hội không tập trung vào cho vay nặng lãi. Chính phủ coi việc thu tiền lãi thông qua các biện pháp bạo lực là hành vi phạm tội liên bang.

Lãi suất hợp pháp được áp dụng khác nhau đối với các khu vực tài phán. Mỗi tiểu bang có thể thiết lập một tỷ lệ lãi suất hợp pháp thông qua các luật tương ứng. Ví dụ ở New York đặt lãi suất hàng quý. Lãi suất hợp pháp của Delaware là 5% cao hơn lãi suất của cục dự trữ liên bang, khiến nó có thể biến động.

Ngoài các giới hạn này, mỗi tiểu bang thường đặt ra các giới hạn cho vay nặng lãi riêng biệt có thể cao hơn. Giới hạn của New York là 16% cho vay nặng lãi dân sự là 25% cho vay nặng lãi hinh sự. Các ngân hàng và các  nhà cung cấp tài chính khác hoạt động kinh doanh tại một tiểu bang có thể phải tuân theo mức lãi suất hợp pháp của khu vực tài phán đó.

Có một số trường hợp ngoại lệ và trường hợp nhất định có thể cho phép người cho vay tính lãi suất vượt quá mức lãi suất hợp pháp của khu vực tài phán. Khách hàng có thể chọn từ bỏ sự bảo vệ này khi họ đăng kỳ tài trợ. Nhiều người cho vay và tổ chức tài chính có thể yêu cầu khách hàng của họ ký vào một thỏa thuận như vậy để nhận bất kỳ khoản tài trợ nào. Việc đồng ý nhận tài trợ với mức lãi suất do bên cho vay ấn định có thể thay thế các biện pháp bảo vệ mà mức lãi suất hợp pháp đưa ra cho dù sau đó khách hàng có chứng thực hiểu đầy đủ các quyền của mình hay không.

 

3. Những cân nhắc đặc biệt đối với lãi suất hợp pháp

Những người cho vay có thể bỏ qua mức lãi suất hợp pháp thông quan các phương pháp tương tự được sử dụng để lách luật cho vay nặng lãi. Chẳng hạn, các nhà cung cấp thẻ tín dụng được phép tính lãi suất dựa trên tiểu bang nơi công ty được thành lập hơn là tiểu bang nơi khách hàng của họ sinh sống. Người cho vay có thể chọn kết hợp với một tiểu bang chẳng hạn như Delaware đưa ra các luật cho vay nặng lãi thoải mái hơn các tiểu bang khác.

Các công ty tín dụng thường có tùy chọn tính lãi suất được tiểu bang nơi công ty thành lập cho phép thay vì tuân theo luật cho vay nặng lãi áp dụng ở các tiểu bang nơi người vay sinh sống. Tương tự vậy, các ngân hàng được điều lệ quốc gia có thể áp dụng mức lãi suất cao nhất được cho phép bởi tiểu bang nơi tổ chức được thành lập. Bằng cách kết hợp ở các bang như Delaware hoặc Nam Dakota, những người cho vay trong lịch sử đã được hưởng lợi từ sự chậm trễ hơn được cho phép trong luật cho vay nặng lãi của các bang đó.

 

4. Luật cho vay nặng lãi

Tại Hoa kỳ, các tiểu bang riêng lẻ chịu trách nhiệm thiết lập luật cho vay nặng lãi của riêng họ. Mặc dù loại hoạt động tài chính này có thể nằm trong điều khoản thương mại của hiến pháp. Nhưng theo truyền thống quốc hội không tập trung vào cho vay nặng lãi. Chính phủ coi việc thu nợ cho vay nặng lãi thông qua các biện pháp bạo lực là hành vi phạm tội liên bang.

Luật cho vay nặng lãi hầu hết được quy định và thực thi bởi các bang, thay vì ở cấp liên bang. Bởi vì luật xác định ở các tiểu bang, luật khác nhau tùy thuộc và nơi bạn sống, do đó lãi suất có thể cao hơn đáng kể từ trạng thái này sang trạng thái tiếp theo.

 

5. Tỷ lệ cho vay nặng lãi

- Lãi suất cho vay nặng lãi là lãi suất quá cao thường là bất hợp pháp

- Chúng có liên quan đến các hoạt động cho vay nặng lãi, vốn là bất hợp pháp ở nhiều tiểu bang và quốc gia.

- Tại Hoa Kỳ, lãi suất cho vay nặng lãi được xác định ở cấp tiểu bang vì không có hướng dẫn liên bang nào về lãi suất tối đa.

- Lãi suất cho vay nặng lãi thường áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng, mặc dù các quy tắc khác nhau thường áp dụng cho các khoản nợ khác nhau, chẳng hạn như thẻ tín dụng.

- Trong một số trường hợp, ranh giới giữa lãi suất cho vay nặng lãi và lãi suất đơn thuần cao để bù đắp cho mức độ rủi ro cho vay cao có thể khó phân biệt.

Trong lịch sử, thuật ngữ cho vay nặng lãi được sử dụng để mô tả tất cả các hình thức cho vay liên quan đến việc trả lãi của người vay. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ những khoản vay có lãi suất đặc biệt cao. Do đó, những tỷ lệ cao này thường được gọi là tỷ lệ cho vay nặng lãi.

Tại Hoa Kỳ, tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang ( FDIC ) liên kết lãi suất cho vay nặng lãi với hoạt động cho vay cắt cổ, được mô tả là hành vi áp đặt các điều khoản cho vay không công bằng hoặc lạm dụng đối với người đi vay. Những người cho vay săn mồi nói chung sẽ nhắm mục tiêu vào các nhóm nhân khẩu học có ít khả năng tiếp cận hoặc hiểu biết về các hình thức tài trợ hợp lý hơn.

Luật cho vay nặng lãi và lãi suất cao liên quan trực tiếp đến luật tiểu bang về vấn đề này. Mỗi tiểu bang sẽ có thể đặt ra các yêu cầu riêng của mình.

Ví dụ:

-  Washington: người vay có thể tính lãi suất cao hơn 12% mỗi năm nếu lãi suất đã được thỏa thuận bằng văn bản.

- Bắc Dakota: tỷ lệ cho vay nặng lãi cao hơn 5,5% so với chi phí tiền tệ hiện tại dựa trên lãi suất đối với tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đáo hạn trong vòng sáu tháng. Trần lãi suất tối đa cho phép không được thấp hơn 7%.

Mỗi tiểu bang có thể có quy trình riêng để thiết lập tỷ lệ. Ví dụ về các trạng thái cơ sở có thể sử dụng để đặt tỷ lệ cho vay nặng lãi bao gồm:

- Đặt lãi suất dựa trên lãi suất tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn ( 6 tháng )

- Đặt lãi suất dự kiến trên lãi suất tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ dài hạn ( 52 tuần )

- Đặt lãi suất dựa trên lãi suất cơ bản của Hoa Kỳ

- Đặt tỷ lệ cố định

- Thiết lập tỷ lệ dựa trên tỷ lệ thỏa thuận bằng văn bản.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến lãi suất hợp pháp ( Legal rate of interest ) là gì? Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Trân trọng cảm ơn!