1. Lái xe cứu thương trong bệnh viện quận cần có đủ các điều kiện gì để được ký kết hợp đồng lao động?

Theo quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, cá nhân ký kết hợp đồng lao động để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong bệnh viện quận phải tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

​- Cá nhân phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Tuổi lao động phải đáp ứng quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành.

​- Cá nhân phải có đủ sức khỏe để thực hiện công việc, đảm bảo an toàn và hiệu suất công việc.

​- Cá nhân cần có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng của nguồn nhân sự.

​- Cá nhân phải có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, có kỹ năng và kiến thức cần thiết.

​- Không nằm trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng các biện pháp giáo dục, không trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

- Không trong thời gian bị cấm hành nghề, không đang chấp hành án phạt tù, cải tạo, và không trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quy định.

Những tiêu chuẩn và điều kiện trên nhằm đảm bảo rằng cá nhân ký kết hợp đồng lao động sẽ đáp ứng đầy đủ và đúng mực để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong bệnh viện quận một cách hiệu quả và an toàn. Tài xế lái xe cứu thương khi ký kết hợp đồng lao động trong bệnh viện quận cần đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn và điều kiện để đảm bảo hiệu suất làm việc và an toàn của bệnh viện. Dưới đây là các điều kiện cụ thể:

​- Có một quốc tịch và là quốc tịch Việt Nam, đảm bảo tính chất quốc tịch trong quá trình làm việc tại bệnh viện.

​- Tuổi lao động phải tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo đủ trưởng thành để đối mặt với các tình huống khẩn cấp và yêu cầu công việc.

​- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp và thời gian làm việc đặc biệt.

​- Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận để đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của tài xế.

​- Có khả năng lái xe an toàn và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và kỹ năng lái xe cứu thương.

​- Không nằm trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo, và không đang áp dụng các biện pháp giáo dục hoặc hình phạt khác.

​- Không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

​- Đáp ứng mọi tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm, do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng đề xuất.

 

2. Lái xe cứu thương trong bệnh viện quận có được hưởng bậc lương như công chức, viên chức?

Người lao động ký hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo các quyền lợi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP như sau:

- Người lao động được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

+ Mức tiền lương có thể áp dụng theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

+ Hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trường hợp áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, các loại phụ cấp (nếu có) sẽ được tính vào tiền lương. Chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.

- Người lao động thực hiện các công việc theo quy định tại Nghị định này được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động. Mọi quyền lợi này sẽ được áp dụng trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng lao động.

Những quyền lợi này giúp đảm bảo rằng người lao động đang thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được đối xử công bằng và có đầy đủ quyền lợi như các nhân viên khác theo quy định của pháp luật lao động. Người lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan. Dưới đây là chi tiết chế độ lương và các quy định liên quan:

- Tiền lương được hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, và có thể áp dụng một trong hai hình thức sau:

+ Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

+ Áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trong trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, các loại phụ cấp (nếu có) sẽ được tính vào tiền lương. Chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.

- Trong trường hợp áp dụng theo bảng lương công chức, viên chức, chế độ nâng bậc và các chính sách khác sẽ được thực hiện như với công chức, viên chức theo quy định. Mọi quy định về nâng bậc, chế độ và chính sách đều sẽ tuân thủ theo các nguyên tắc của hệ thống công chức.

​- Trong mọi trường hợp, quyền lợi cụ thể và chính sách cụ thể có thể được thỏa thuận riêng trong hợp đồng lao động, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Với những quy định này, đảm bảo rằng người lao động hỗ trợ, phục vụ sẽ nhận được đối xử công bằng và có đầy đủ quyền lợi tương đương với các nhân viên khác trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

3. Nghĩa vụ của người lao động 

Nghĩa vụ của người lao động:

- Người lao động phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động mà họ đã ký kết. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp có thẩm quyền.

​- Người lao động có trách nhiệm tuân thủ nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà họ làm việc.

​- Người lao động phải chấp hành và thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền quản lý mà họ đang làm việc.

Nghĩa vụ đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập:

​- Thực hiện ký kết hợp đồng trong tổng số hợp đồng được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Chi trả lương và thực hiện các chế độ, chính sách khác cho người lao động theo thỏa thuận hoặc theo hợp đồng dịch vụ. Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động và các quy định khác liên quan.

Nghĩa vụ đối với đơn vị cung cấp dịch vụ:

​- Đơn vị cung cấp dịch vụ phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện của lĩnh vực hoạt động mà họ hoạt động.

​- Bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng của bên sử dụng dịch vụ.

​- Bảo đảm tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ của người lao động, đảm bảo rằng họ đáp ứng đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

​- Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ và theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Những nghĩa vụ này không chỉ là cơ sở để xây dựng một môi trường làm việc công bằng và tích cực mà còn là bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan đến quan hệ lao động và cung cấp dịch vụ.

 

Nội dung khác xem thêm bài viết sau: Xe cứu thương bị truy thu thuế oan

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đối với những trường hợp cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất hoan nghênh quý khách gửi yêu cầu thông tin chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác