Luat Minh Khue

Xe cứu thương bị

Xe cứu thương bị - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Xe cứu thương bị

Xe cứu thương bị truy thu thuế oan

Xe cứu thương bị truy thu thuế oan
Đang được hưởng ưu đãi, bất ngờ xe cứu thương bị xếp vào diện phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Lô hàng do Bộ Y tế mua bỗng chốc chịu thuế với số tiền truy thu lên tới gần chục tỷ đồng.