Để phù hợp hơn với thực tế, mới đây, vào ngày 16/1/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” do thành phố Hà Nội ban hành thay thế Quyết định 23/2010/QĐ-UBND trước đây của UBND Thành phố Hà Nội. Theo đó, Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ghi nhận một số nội dung nổi bật về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”như sau:

1. Đối tượng xét tặng

Công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội (không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc) đạt các tiêu chuẩn dưới đây được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu trên từng lĩnh vực: lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước, công tác đảng, đoàn thể, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện..., nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Các thành tích phải có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô.

- Tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

2. Quy trình xét tặng

- Đối với các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố: có trách nhiệm xem xét các cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực giới thiệu với các sở, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành có liên quan để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, khen thưởng.

- Đối với các sở, ban, ngành: có trách nhiệm đề nghị các cơ quan, đơn vị phát hiện, đề xuất và tổng hợp các đề xuất từ các cơ quan, đơn vị; tổ chức xét, lựa chọn từ 01 đến 02 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong lĩnh vực phụ trách, trình UBND Thành phố xem xét, khen thưởng.

- Đối với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:

+ Rà soát, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các đơn vị có liên quan, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét.

+ Tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy về danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng.

+ Thực hiện công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng trên các báo, đài Thành phố và Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố để xin ý kiến nhân dân (thời gian xin ý kiến là 15 ngày).

+ Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, tặng

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu (mỗi loại 01 bộ), gồm:

+ Tờ trình kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị;

+ Báo cáo (theo mẫu số 01 kèm theo) và trích ngang (theo mẫu số 02 kèm theo) thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng có xác nhận của cấp trình khen.

Riêng báo cáo thành tích phải có xác nhận của tổ dân phố, khu dân cư, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cá nhân cư trú về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Bản sao các văn bằng, chứng nhận có liên quan.

- Thời gian nộp hồ sơ:

+ Các quận, huyện, thị xã nộp hồ sơ về sở, ngành liên quan trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

+ Các sở, ngành nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 7 hằng năm.

Một số lưu ý:

- Cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được tặng Bằng công nhận, Huy hiệu và tiền thưởng bằng 12,5 lần mức lương tối thiểu; được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của Thành phố.

- Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú một lần. Không áp dụng hình thức truy tặng

- Mỗi lĩnh vực được trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú với số lượng không quá 10 cá nhân trong một năm;

Kể từ ngày 26/01/2018, Quyết định trên sẽ có hiệu lực thi hành.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề Làm sao để được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến số: 1900.6162   để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Hành Chính- Công ty Luật Minh Khuê