Luật sư tư vấn:

1. Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức như thế nào ?

-    Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3-2, 19-5, 2-9 và 7-11 hằng năm tại tổ chức cơ sở đảng. Hình thức trang trí buổi lễ như lễ kết nạp đảng viên nêu tại Điểm 3.8 Hướng dẫn 01-HD/TW, với tiêu đề “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng”.

-    Nội dung chương trình lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự; đồng chí đại diện đảng ủy, chi ủy cơ sở đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng; đồng chí thay mặt ban chấp hành đảng bộ cấp trên trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến (các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế quy định cụ thể các chức danh dự và trao tặng đối với từng loại Huy hiệu đảng); đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến và ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở; chào cờ, bê mạc.

-    Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng bộ có đông đảng viên thì mời toàn thể đảng viên của chi bộ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện của các chi bộ khác.

-    Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình, bảo đảm chu đáo, trang trọng.

 

2. Huy hiệu Đảng được đánh số như thế nào ?

-    Mẫu, chất liệu Huy hiệu Đảng thực hiện theo quy định tại Thông báo số 57- TB/TW, ngày 27-4-1985 của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

-    Mỗi đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng mang một số Huy hiệu Đảng trong từng loại Huy hiệu Đảng 30,40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm. số Huy hiệu Đảng gồm ký hiệu của đảng bộ trực thuộc Trung ương (nêu trong Quy định số 01-QĐ/TCTW, ngày 26-02-2002 của Ban Tổ chức Trung ương) và chữ số nằm trong cụm số theo từng loại Huy hiệu Đảng như sau:

+ Huy hiệu Đảng 30 năm: Từ 0000001 đến 9999999 (7 chữ số);

+ Huy hiệu Đảng 40 năm: Từ 000001 đến 999999 (6 chữ số);

+ Huy hiệu Đảng 45 năm: Từ E000001 đến E999999 (6 chữ số, có chữ E đầu dãy sô);

+ Huy hiệu Đảng 50 năm: Từ 00001 đến 99999 (5 chữ số);

+ Huy hiệu Đảng 55 năm: Từ D00001 đến D99999 (5 chữ số, có chữ D đầu dãy số);

+ Huy hiệu Đảng 60 năm: Từ 0001 đến 9999 (4 chữ số);

+ Huy hiệu Đảng 65 năm: Từ C0001 đến C9999 (4 chữ số, có chữ c đầu dãy số);

+ Huy hiệu Đảng 70 năm: Từ 001 đến 999 (3 chữ số); những đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng có thể mở rộng cụm số gồm 4 chữ số (từ 0001 đến 9999).

+ Huy hiệu Đảng 75 năm: Từ B001 đến B999 (3 chữ sổ, có chữ B đầu dãy số);

+ Huy hiệu Đảng 80 năm: Từ 01 đến 99 (2 chữ số);

+ Huy hiệu Đảng 85 năm: Từ A01 đến A99 (2 chữ số, có chữ A đầu dấy số);

+ Huy hiệu Đảng 90 năm: Từ 01 đến 99 (2 chữ số);

Ví dụ, Đảng bộ thành phố Hà Nội có ký hiệu HN, số Huy hiệu Đảng từng loại là:

Huy hiệu Đảng 30 năm: Từ HN 0000001 đến HN 9999999;

Huy hiệu Đảng 50 năm: Từ HN 00001 đến HN 99999;

Huy hiệu Đảng 55 năm: Từ HN D00001 đến HN D99999;

Huy hiệu Đảng 65 năm: Từ HN C0001 đến HN C9999 v.v...

- Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cho số Huy hiệu Đảng trong danh sách tặng Huy hiệu Đảng (từng loại) của các huyện ủy và tương đương, theo nguyên tắc: Theo từng loại Huy hiệu Đảng (30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm), liên tục, từ nhỏ đến lớn theo trình tự thời gian xét tặng Huy hiệu Đảng (không chia cụm số Huy hiệu Đảng theo các huyện ủy và tương đương).

 

3. Chuyển sinh hoạt Đảng có được xét tặng Huy hiệu Đảng ?

Hỏi: Đảng viên có đủ tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Đảng nhưng chuyển sinh hoạt Đảng chính thức đên Đảng bộ khác thì tổ chức Đảng nơi nào sẽ xét tặng ?

Đáp: Đảng viên có đủ tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Đảng nhưng chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác, thì tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)