1. Live up to 100 year
(Sống lâu trăm tuổi)


2. Good health and prosperity
(An khang thịnh vượng)


3. A myriad things go according
(Vạn sự như ý)


4. Congratulations and be prosperous
(Cung hỷ phát tài)


5. Plenty of health
(Sức khỏe dồi dào)


6. Money flows in like water
(Tiền vô như nước)


7. Wishing you love, luck and success in the new year
(Chúc bạn tình yêu, may mắn và thành công trong năm mới này)


8. Fly high through the new year
(Hãy bay cao suốt năm mới)


9. Wishing you all the magic of the new year
(Chúc bạn mọi điều thần kỳ của năm mới)


10. Let your spirit soar and have a joy-filled new year
(Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới tòan những niềm vui)


11. May all your new year wishes come true
(Chúc mọi điều ước năm mới của bạn đều thành sự thật)


12. Best/warmest wishes for a happy and successful new year
(Những lời chúc tốt đẹp nhất, rét mướt nhất cho một năm vui vẻ và thành công)


13. Happy new year to you and yours
(Chúc mừng năm mới đến bạn và những người thân yêu của bạn )


14. Wishes of peace and joy from our family to yours
(Gửi những lời chúc thái hoà và vui vẻ từ gia đình tôi đến gia đình bạn)


15. Have a happy and profitable year
(Chúc bạn năm mới vui vẻ và phát tài)

MKLAW FIRM sưu tầm