Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, theo Nghị định 70 của Chính phủ.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:   1900.6162

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu mới là người làm việc theo hợp đồng lao động; viên chức quản lý hưởng lương trong các doanh nghiệp, gồm thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên và những người làm công tác quản lý khác hưởng lương...

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới được quy định cao nhất là 2 triệu đồng một tháng áp dụng đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1. Mức 1,78 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng 2. Mức 1,55 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng 3 và mức 1,4 triệu đồng một người áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong vùng 4.

Điểm đáng chú ý trong thông tư hướng dẫn này là, các doanh nghiệp khi áp dụng mức lương cơ bản mới, không được cắt giảm các chế độ tiền lương đối với lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc trợ cấp...

Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc công ty, tổ chức, đơn vị được lựa chọn áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung, nhưng không được vượt quá mức tiền lương tối thiểu do công ty, tổ chức, đơn vị lựa chọn để tính đơn giá tiền lương và phải bảo đảm không làm tăng thêm chi phí quản lý của Ban quản lý dự án làm cơ sở lập quỹ tiền lương để trả lương cho người lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2011.

Hồng Anh (Nguồn: http://vnexpress.net)

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Nghỉ việc để sinh con có được hưởng tiền dưỡng sức không ?

>> Xem thêm:  Xử lý hành chính với trường hợp doanh nghiệp không trả lương bằng lương tối thiểu vùng ?