>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

1. Tư vấn pháp luật dân sự 

1.1. Luật Dân sự là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, cụm từ "dân sự" dùng để chỉ các việc có liên quan đến dân nói chung nếu là danh từ. Tuy nhiên, đây là cách hiểu cũ và ít khi được sử dụng. Hiện nay, danh từ "dân sự" được hiểu với nghĩa là các việc thuộc về quan hệ tài sản, hoặc hôn nhân, gia đình... Nếu là tính từ, dân sự nghĩa là thuộc về nhân dân, liên quan đến nhân dân. Trên thực tế, cụm từ dân sự thường không đi một mình, nó thường được nhắc đến bằng cụm luật dân sự, Bộ luật Dân sự.

Luật Dân sự là ngành luật trong hệ thống pháp luật, là tổng hợp những quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

Theo Điều 1 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định: Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Như vậy, đối tượng điều chỉnh của luật dân sự gồm:

- Quan hệ tài sản: Quan hệ tài sản bao giờ cũng gắn với một tài sản nhất định được thể hiện dưới dạng này hay dạng khác. Tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Quan hệ tài sản không chỉ bó hẹp ở tài sản mà còn là những quan hệ xã hội liên quan đến một tài sản, Quan hệ tài sản không chỉ bao gồm vật thuộc về ai, do ai chiếm hữu, sử dụng, định đoạt mà còn bao gồm cả việc dịch chuyển những tài sản đó từ chủ thể này sang chủ thể khác, quyền yêu cầu của một hay nhiều chủ thể và nghĩa vụ tương ứng với các quyền yêu cầu đó của một hay nhiều chủ thể khác trong quan hệ nghĩa vụ cũng được coi là quan hệ tài sản. Quan hệ tài sản rất đa dạng và phức tạp bởi các yếu tố cấu thành nên các quan hệ đó bao gồm: chủ thể tham gia, khách thể được tác động và nội dung của các quan hệ đó.

- Quan hệ nhân thân: Là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Quyền nhân thân bao gồm: quyền có/ thay đổi họ tên; quyền khai sinh, khai tử, xác định dân tóc, quốc tịch; quyền xác định lại, chuyển đổi giới tính; ... và một số quyền khác theo quy định của luật dân sự.

Luật Dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có các chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu, chế định nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; chế định nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; chế định thực hiện công việc không có ủy quyền; chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; chế định thừa kế; chế định chuyển quyền sử dụng đất; chế định quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Mỗi chế định của luật dân sự đều có những nguyên tắc riêng trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản có những quy phạm được tập hợp theo những tiêu chí riêng phù hợp với chế định đó.

Từ đó, ta có thể nhận định rằng phạm vi điều chỉnh của Luật Dân sự là vô cùng rộng, tác động đều hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong cuộc sống. Ngoài ra, Luật Dân sự cũng là nền tảng pháp lý, là quy định pháp lý chung để xây dựng các quy phạm, luật chuyên ngành.

 

1.2. Tư vấn pháp luật dân sự là gì?

Tư vấn pháp luật dân sự bao gồm các tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ dân sự được điều chỉnh bởi Luật dân sự như: quan hệ pháp luật về hợp đồng, về kinh doanh thương mại, về hôn nhân gia đình, về đất đai, về thừa kế, ...

- Tư vấn pháp luật dân sự về đất đai như: cho thuê, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng hay chuyển nhượng quyền sở hữu, ...

- Tư vấn pháp luật dân sự về hôn nhân gia đình như: kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi, phân chia tài sản chung hay riêng trong thời ký hôn nhân, giành quyền nuôi con, trợ cấp sau ly hôn, ...

- Tư vấn pháp luật dân sự về kinh doanh thương mại như: thành lập, hoạt động doanh nghiệp; giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại; chấm dứt hợp đồng; tranh chấp phát sinh trong kinh doanh; trách nhiệm bồi thường thiệt hại (trong và ngoài hợp đồng kinh doanh thương mại); ...

- Tư vấn pháp luật dân sự về thừa kế như di chúc, phân chia tài sản cho các hàng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, thủ tục phân chia tài sản, tranh chấp về tài sản thừa kế, ...

- Tư vấn pháp luật dân sự về lao động như: nội quy lao động, tiền lương, tranh chấp xảy ra trong quan hệ lao động, hợp đồng lao động, bồi thường hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng lao động, ...

Ngoài ra, đối với các vấn đề phát sinh trong quan hệ dân sự thì phát luật dân sự còn quy định tại rất nhiều các vấn đề phát sinh khác cần sự tư vấn pháp luật.

 

2. Một số lĩnh vực tư vấn pháp luật dân sự

Các lĩnh vực tư vấn pháp luật dân sự hiện nay đang rất đa dạng và phổ biến về tính chất vụ việc là bởi các lĩnh vực này bao gồm tất cả các hoạt động có liên quan đến quan hệ pháp luật dấn sự. Ví dụ một số lĩnh vực phổ biến như sau:

Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hợp đồng:

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn công ty;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay vốn;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền;

+ Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác hàng hóa;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực Đất đai:

+ Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;

+ Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

+ Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;

+ Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;

+ Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);

+ Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.

+ Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình:

+ Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;

+ Tư vấn, hòa giải vấn đề ly hôn;

+ Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

+ Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

+ Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

+ Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

+ Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động:

+ Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động;

+ Tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa; Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;

+ Tư vấn về nội quy lao động;

+ Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;

+ Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật thừa kế:

+ Tư vấn, soạn thảo di chúc;

+ Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế;

+ Tư vấn thừa kế theo di chúc;

+ Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế;

+ Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

+ Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

+ Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ

+ Tư vấn cho khách hàng về việc làm thủ tục khiếu nại, khởi kiện nếu bị sao chép tác phẩm thuộc quyền sở hữu của khách hàng;

+ Tư vấn khách hàng về việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam;

+ Gia hạn thời gian bảo hộ tác phẩm tại Việt Nam.

- Tư vấn pháp luật về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Tư vấn, phân tích ưu, khuyết điểm giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Đưa ra phương án đàm phán các điều khoản trong giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Hướng giải quyết tranh chấp quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ví dụ như: thừa kế, hợp đồng, ...

- Ngoài ra, Công ty Luật Minh Khuê còn hỗ trợ dịch vụ tố tụng dân sự tại Tòa án

Dịch vụ liên quan đến Tố tụng dân sự bao gồm tư vấn:

+ Các trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (hay còn gọi là vụ án dân sự);

+ Trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (hay còn gọi là việc dân sự);

+ Các trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (hay còn gọi là vụ việc dân sự) tại Tòa án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; ...

 

3. Vì sao nên lựa chọn tư vấn pháp luật dân sự tại Luật Minh Khuê?

Quý khách nên lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp luật tại Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi bởi một số lý do sau:

- Công ty chúng tôi có một đội ngũ luật sư và các chuyên viên tư vấn chuyên về lĩnh vực dân sự được đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm làm việc phong phú đã được đúc kết qua hàng loạt vụ việc dân sự đã giải quyết cho khách hàng.

- Bên cạnh đó, đội ngũ Luật sư của chúng tôi luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và nhạy bén trong công việc. Đây cũng là lý do mà chúng tôi luôn tạo cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng khi lựa chọn các dịch vụ pháp lý của mình.

- Đồng thời, công ty chúng tôi hoạt động trên tiêu chí đề cao sự phối hợp chặt chẽ giữa luật sư và khách hàng, đề cao nguyên tắc bảo vệ tối đa các quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Do đó, chúng tôi luôn lắng nghe khách hàng để có thể tư vấn kịp thời các vấn đề pháp lý mà khách hàng đang thắc mắc trong thời gian nhanh nhất.

- Và cuối cùng, qua thời gian hoạt động lâu dài, công ty chúng tôi luôn nhận được những đánh giá rất tích cực từ phía khách hàng sau mỗi Dịch vụ tư vấn pháp luật. Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi cam kết sẽ luôn làm khách hàng hài lòng với chi phí dịch vụ hợp lý nhất trên thị trường.

 

4. Cách thức liên hệ tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

Quý khách có thể liên hệ với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn pháp luật tại Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi thông qua một số phương thức như sau:

- Gọi điện lên tổng đài 1900.6162 

Quý khách chỉ cần sử dụng điện thoại di động hoặc điện thoại cố định để gọi ngay tới tổng đài tư vấn 1900.6162 để gặp đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên Luật Minh Khuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp những vấn đề pháp lý và các bạn đang gặp phải trong lĩnh vực dân sự.

- Gửi thắc mắc và nhận kết quả tư vấn qua Email

Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tính phí qua email khách hàng vui lòng gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn ghi rõ nội dung tư vấn cùng thông tin khách hàng gồm: (họ và tên + số điện thoại + tư vấn qua email có trả phí).

- Sau đó, quý khách thanh toán phí dịch vụ tư vấn qua email thông qua hình thức chuyển khoản tới số tài khoản:  9010555666, chủ tài khoản: Tô Thị Phương Dung tại Ngân hàng VietcomBank - chi nhánh Sở giao dịch. Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Tư vấn qua email + Họ và tên + Số điện thoại.

- Sau khi Bộ phận tư vấn pháp luật qua email xác nhận thanh toán, sẽ chuyển yêu cầu của khách hàng tới Luật sư có chuyên môn để nghiên cứu và trả lời yêu cầu của khách hàng. Lúc này, khách hàng chỉ cần đợi và tiếp nhận kết quả tư vấn từ phía luật sư của công ty luật Minh Khuê qua email.

- Tư vấn trực tiếp tại văn phòng của Công ty Luật Minh Khuê

Đối với trường hợp những vấn đề dân sự mà quý khách thắc mắc nó phức tạp và quý khách muốn được gặp gỡ để trao đổi trực tiếp với các Luật sư, các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, Quý khách có thể liên hệ đến tổng đài 1900.6162 và bấm phím số 0 để đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng. 

Địa chỉ văn phòng tư vấn trực tiếp: Công ty Luật Minh Khuê - Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hoặc quý khách có thể tham khảo các loại hình tư vấn và phí tư vấn tương ứng: Tại đây.

Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách để giải đáp các vấn đề thuộc lĩnh vực dân sự mà quý khách đang vướng mắc. Trân trọng!

Các công việc trong hoạt động tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê bao gồm:

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự như: hợp đồng mua bán, tặng, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự như: hợp đồng mua bán, tặng, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự như: hợp đồng mua bán, tặng, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ. Điện thoại yêu cầu dịch vụ hoặc tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi:1900.6162 hoặc gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua EmailRất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!