Luật sư tư vấn:

Trước đây, theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong vòng thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập cần phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Theo Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng. 

Như vậy, hiện nay theo Thông tư 93/32017/TT-BTC thì căn cứ vào tờ khai thuế GTGT của kỳ đầu tiên để cơ quan thuế xác định doanh nghiệp đang đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp nào. Hồ sơ khai thuế ban đầu doanh nghiệp không cần nộp mẫu 06/GTGT như trước đây.

Tuy nhiên, mẫu 06/GTGT chưa bị bãi bỏ như một số nguồn tin cung cấp mà theo quy định của pháp luật, mẫu 06/GTGT sẽ được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện thay đổi phương pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ hoặc ngược lại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê