Sau khi doanh nghiệp tư nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, việc tiếp theo là phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quy trình này đòi hỏi tuân thủ các trình tự và thủ tục quy định cụ thể, đồng thời doanh nghiệp phải trả phí theo quy định.

Thông qua việc công khai trên Cổng thông tin quốc gia, doanh nghiệp sẽ thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của mình một cách rộng rãi và minh bạch. Điều này giúp tạo điều kiện cho các bên liên quan, như đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý, để có được thông tin mới nhất và chính xác về doanh nghiệp. Quy trình công bố thông tin đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới thành lập bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Danh sách các thông tin cần công bố theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Thông tin về doanh nghiệp: Tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, email, website,...

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email,...

- Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo các quy định sau:

- Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần đi kèm với Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền cũng phải được gửi kèm.

+ Văn bản ủy quyền không cần phải được công chứng hoặc chứng thực.

- Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần đi kèm với bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu cũng cần được gửi kèm.

- Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

+ Nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành.

+ Phiếu gửi hồ sơ cần có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Các quy định nêu trên giúp đảm bảo quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp được diễn ra một cách minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan.

Hướng dẫn cách thức chuẩn bị từng loại thông tin cần công bố: 

Để chuẩn bị từng loại thông tin cần công bố, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

- Thu thập và kiểm tra lại thông tin: Đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và người đại diện đều chính xác và đầy đủ.

- Tạo và cập nhật tài liệu: Tạo ra các tài liệu chứa thông tin cần công bố và cập nhật chúng theo các thay đổi mới nhất của doanh nghiệp.

- Sắp xếp và tổ chức hồ sơ: Sắp xếp các tài liệu vào thứ tự logic và tổ chức hồ sơ để dễ dàng tìm kiếm và truy cập.

- Chuẩn bị hồ sơ công bố: Tổng hợp tất cả các thông tin vào một hồ sơ hoàn chỉnh và sẵn sàng để nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

Bước 2: Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Truy cập website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx.

Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

 

Bước 3: Thực hiện thao tác công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Đây là bước quan trọng sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, giúp thông tin về doanh nghiệp được công khai rộng rãi và minh bạch. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thực hiện thao tác công bố thông tin đăng ký kinh doanh trên hệ thống trực tuyến:

Truy cập hệ thống:

- Địa chỉ: Truy cập vào hệ thống đăng ký kinh doanh trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Huongdansudungdvc.aspx

- Tài khoản: Sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

Chọn mục "Công bố thông tin":

- Giao diện chính: Trên giao diện chính của hệ thống, tìm kiếm và chọn mục "Công bố thông tin".

- Loại hình doanh nghiệp: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp tương ứng với thông tin cần công bố (ví dụ: doanh nghiệp cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần,...).

Nhập thông tin:

- Hệ thống sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thức nhập thông tin cho từng loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đảm bảo nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

- Thông tin về doanh nghiệp:

+ Tên doanh nghiệp

+ Địa chỉ trụ sở chính

+ Mã số thuế Số điện thoại

+ Email

+ Website (nếu có) ...

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

+ Họ và tên

+ Chức vụ

+ Số điện thoại

+ Email ...

- Ngành nghề kinh doanh chính: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

- Vốn điều lệ: Nhập số vốn điều lệ đã được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thời hạn hoạt động: Chọn thời hạn hoạt động của doanh nghiệp (vô thời hạn hoặc có thời hạn).

Lưu ý: Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin đã nhập trước khi gửi để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Nộp hồ sơ công bố thông tin:

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, hệ thống sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo để nộp hồ sơ công bố thông tin đăng ký kinh doanh trực tuyến.

- Quy trình nộp hồ sơ: Thường bao gồm các bước sau: Chọn hình thức thanh toán phí công bố thông tin (thường là thanh toán trực tuyến). Xác nhận thông tin và gửi hồ sơ. Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả thông báo.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần đảm bảo kết nối internet ổn định trong quá trình thực hiện thao tác công bố thông tin. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của hệ thống đăng ký kinh doanh trực tuyến để được hướng dẫn. Việc công bố thông tin đăng ký kinh doanh cần được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

 

Bước 4: Nhận kết quả công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ công bố thông tin đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả.

- Hệ thống tự động kiểm tra hồ sơ: Quá trình kiểm tra hồ sơ có thể diễn ra trong vòng 1-3 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Hệ thống sẽ kiểm tra xem hồ sơ của doanh nghiệp có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau hay không:

+ Hồ sơ đầy đủ: Bao gồm tất cả các giấy tờ theo quy định, như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu có),...

+ Thông tin chính xác: Mọi thông tin trong hồ sơ phải khớp với thông tin đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các văn bản liên quan.

+ Định dạng hợp lệ: Hồ sơ cần được trình bày theo đúng định dạng quy định (ví dụ: file PDF, file Word,...).

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo xác nhận đã công bố thông tin thành công

- Thông báo qua email/tin nhắn SMS: Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo xác nhận đã công bố thông tin đăng ký kinh doanh thành công qua email hoặc tin nhắn SMS đã đăng ký trong hệ thống.

- Thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được cập nhật và hiển thị publicly trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu doanh nghiệp sửa chữa, bổ sung hồ sơ

- Hệ thống sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết lý do hồ sơ không hợp lệ thông qua email hoặc tin nhắn SMS.

- Hệ thống sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cách sửa chữa, bổ sung hồ sơ để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

- Sau khi đã sửa chữa, bổ sung hồ sơ đầy đủ và chính xác, doanh nghiệp có thể nộp lại hồ sơ để hệ thống tiếp tục kiểm tra và thông báo kết quả.

Việc thực hiện đúng quy trình công bố thông tin đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới thành lập đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc công bố thông tin đăng ký kinh doanh giúp tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và đáng tin cậy. Đối với các đối tác, khách hàng, và các bên liên quan, việc có thể truy cập thông tin về doanh nghiệp mới thành lập sẽ giúp họ đánh giá được sự uy tín và khả năng hoạt động của doanh nghiệp đó. Công bố thông tin đăng ký kinh doanh là một trong những nghĩa vụ pháp lý mà mọi doanh nghiệp mới thành lập phải tuân thủ. Việc thực hiện đúng quy trình và đầy đủ các nghĩa vụ này không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được phạt pháp lý mà còn giữ cho họ có thể hoạt động một cách hợp pháp và ổn định.

Xem thêm: Doanh nghiệp mới thành lập có bắt buộc phải công bố thông tin?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Quy trình công bố thông tin đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới thành lập mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!