1. Bài thu hoạch cảm tình đoàn là gì?

Bài thu hoạch là bản tự tổng kết, tự đánh giá của bản thân đã cảm nhận, được tích lũy, đã học được những gì sau chuyến đi, sau những buổi học. Bài thu hoạch được coi là kết quả cuối cùng của một quá trình học viên thực hiện, nghiên cứu, tích lũy về kiến thức, kỹ năng về một chủ đề nhất định. Bên cạnh đó, bài thu hoạch cũng chính là cách để phản ánh tinh thần, tâm huyết làm việc của con người đối với chủ đề nghiên cứu, học tập đó.

Bài thu hoạch cảm tình đoàn được viết khi học viên sau khi đã hoàn thành lớp bồi dưỡng cảm tình của Đoàn tổ chức để có thể đánh giá được mức độ tham gia và hiểu biết của đoàn viên trong quá trình tham gia. 

Nội dung bài thu hoạch cần đảm bảo việc tổng kết lại kiến thức của đoàn viên, thể hiện sự hiểu biết về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời là bước đệm giúp các cá nhân có nguyện vọng muốn trở thành Đoàn viên Hồ Chí Minh tiếp cận với những nguồn lý luận chính trị, tư tưởng chủ đạo, đường đi lối bước, hướng đi của tổ chúc Đoàn từ đó xác định được động cơ đúng đắn để và Đoàn, Đảng cộng sản Việt Nam.

Những ai muốn trở thành đoàn viên thì cần tham gia lớp học cảm tình Đoàn để nắm vững và các kiến thức về Đoàn cũng như điều lệ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Sau một khóa học, học viên cần hoàn thành bài thu hoach cảm tình đoàn. Đây là bài viết tổng kết lại toàn bộ kiến thức của đoàn viên sau khi tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn do các đơn vị tổ chức và là bài viết bắt buộc các cá nhân đoàn viên phải thực hiện sau khi đã tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn.

 

2. Bài thu hoạch cảm tình đoàn cần đáp ứng yêu cầu gì?

Một bài viết thu hoạch cảm tình đảng trước hết cần phải đúng và đủ. " Đúng " ở đây là đúng về trọng tâm đề bài mà học viên thực hiện. " Đủ " được hiểu là đầy đủ thông tin và phân tích chi tiết các khía cạnh mà học viên tiếp cận.

Khi thực hiện bài thu hoạch thì học viên cần đảm bảo nguồn thông tin tiếp cận. Các thông tin trong bài thu hoạch là những thông tin mang tính chính thống, cần đảm bảo tính chính xác cao nhất của các luận cứ trong bài thu hoạch.Tuyệt đối không mang tư tưởng cá nhân, ý chí chủ quan để đánh giá một cách phiến diện, một chiều, không đúng với chủ trương, quan điểm đường lối của Đoàn.

Nội dung của bài thu hoạch cảm tình đoàn cần thể hiện được sự hiểu biết của học viên trong quá trình tham gia và từ đó có thể đánh giá được mức độ tham gia của học viên khi tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn. Sau mỗi bài thu hoạch cần đưa ra sự tổng kết về những kiến thức đã được tiếp nhận trong quá tình học, bước đầu tiếp cận với những nguồn lý luận chính trị, tư tưởng chủ đạo, đường lối và hướng đi của Đoàn.

Tinh thần của bài thu hoạch chính là vũ khí khiến bài viết của học viên trở lên sắc đá, có tác động mạnh mẽ và gây ấn tượng cho người đọc. Câu từ trong đó cần thể hiện được tinh thần cống hiến, ý chí quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu chung của Đoàn và khát vọng muốn được cống hiến trong hàng ngũ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Lửa trong bài viết của học viên sẽ nhanh chóng lan tỏa một năng lực tích cực đến người khác, kêu gọi mọi người tham gia và đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Điều này là một yếu tố quan trọng để học viên có một kết quả tốt sau khi tham gia lớp học bồi dưỡng cảm tình đoàn này.

Như vậy, bài thu hoạch là bộ mặt của học viên, thể hiện tinh thần và kết quả học tập của học viên sau khi tham gia lớp cảm tình đoàn. Xét về chiều sâu, nó sẽ thể hiện con người, khát vọng, nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ của mỗi học viên và dự đoán được tương lại, nguyện vọng mà học viên khi đã trở thành đoàn viên chính thức trong đội ngũ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

>> Tham khảo: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cảm tình Đoàn Thanh niên mới nhất 

 

3. Mục tiêu của bài thu hoạch cảm tình đoàn

Sau mỗi khóa học bồi dưỡng cảm tình đoàn, mục tiêu khi viết bài thu hoạch đối với mỗi học viên tham gia lớp học, cụ thể là:

  • thể hiện được sự hiểu biết của học viên, nắm vững kiến thức về mục đích, tính chất, chức năng và vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí MInh;
  • thể hiện được con người, tinh thần cống hiến, khát vọng, ước mơ hoài bão khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, thể hiện sự hiểu biết của tuổi trả, phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là đọc lập dân chủ gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;
  • là một bước quyết định để học viên được kết nạp đoàn.

Kết nạp đoàn luôn là một trong những niềm yêu thích và mong muốn của nhiều bạn học sinh, sinh viên. Độ tuổi kết nạp đoàn bắt đầu từ 16 tuổi và không quá 30 tuổi. Khi vào Đoàn, đoàn viên sẽ được hoạt động trong một mội trường năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, được tham gia vào các hoạt động phong trào văn - thể - mỹ ở trường và các cơ sở Đoàn ở địa phương. Qua đó, đoàn viên được rèn luyện và nâng cao năng lực của bản thân để trở thành một Đoàn viên ưu tú. Bài thu hoạch cảm tình đoàn giống như mà một cách để ghi lại những dấu ấn và hoạt động trong bước đầu tiếp cận với đoàn khi tham gia quá trình học lớp cảm tình đoàn.

 

4. Cách viết bài thu hoạch cảm tình đoàn

Bài thu hoạch cảm tình đoàn là bài viết bắt buộc đối với các đoàn viên khi tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình của Đoàn tổ chức, Để làm một bài thu hoạch hay, ý nghiã có chiều sâu thì trước hết đoàn viên cần hiểu và nắm vững các kiến thức về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời trong bài viết cũng nên thể hiện rõ tinh thần nhiệt huyến, ước mơ, hoài bão và sẵn sàng cống hiến khi đứng trong hàng ngũ của đoàn.

Một bài thu hoạch cảm tình đoàn hay, được đánh giá cao là một bài thu hoạch ngăn gọn, nhưng câu từ súc tích, tuy ngắn những vẫn luôn đảm bảo đúng và đầy đủ thông tin cần thiết, giúp cho người đọc hiểu rõ các nội dung, hàm ý mà người viết cần truyền tải.

Đối với bất kỳ bài thu hoach nào đều cần đảm bảo bố cục các phần: mở bài, thân bài (nội dung cần truyền tải), kết bài (kết luận).

- Về cấu trúc: một bài thu hoạch cảm tình đoàn thường là một bài văn dài gồm nhiều đoạn văn với ba phần mở bài, thân bài và kết bài.

- Về nội dung: không có một yêu cầu rõ ràng là đoàn viên phải viết cái gì. Học viên có thể lựa chọn nhiều các viết khác nhau miễn là thể hiện được quan điểm cá nhân của học viên về việc vào Đoàn.

Ví dụ như là:

  • Học viên có thể tiến hành trả lời các câu hỏi, thường là những câu hỏi được cho sẵn khi làm bài thu hoach. Một số câu hỏi có thể là: Vì sao bạn vào đoàn?, nêu hiểu biết của em về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh?; em sẽ làm gì để xứng đáng là một người đoàn viên trong thời đại hiện nay?... Đây được coi là một cách khá đơn gianr để viết một bài thu hoạch cảm tình đoàn;
  • Học viên có thể sử dụng ngồn vốn viết văn của minh, cách hành văn với vốn từ mở rộng, thể hiện sũy nghĩ, tâm tư tình cảm, quan điểm và ước muốn của bạn về tổ chức đoàn. Ví dụ như kể một câu chuyện mà khiến cho bạn khao kháy muốn được kết nạp đoàn, chẳng hạn như nói về mục tiêu của bạn trong tương lai mà việc vào đoàn là một việc tất yếu,... Đối với cách này, học viên dễ dàng thể hiện được tâm tư, tình cảm và mong muốn vào đoàn của mình, là một cách thu hút và gây chú ý cho người đọc, người đánh giá bài thu hoạch cảm tình đoàn.

Nhìn chung, có nhiều cách thức để viết một bài thu hoạch, tuy nhiên cần lưu ý một số nội dung căn bản nên có trong một bài thu hoạch cảm tình Đoàn, đó là:

+ Vì sao bạn muốn vào Đoàn: khi trả lời được câu hỏi này là cách để học viên trình bày động cơ muốn vào đoàn của mình. Đây là một nội dung quan trọng để cân nhắc việc học viên đó có được kết nạp vào Đoàn hay không.

+ Truyền thống của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: đây là phần thể hiện sự hiểu biết của học viên và là cách đánh giá quá trình tham gia học tập của học viên. Do đó, học viên cần lưu ý phải kể đến: truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với sự nghiệp của Đoàn của Đảng, gắn bó với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Song hành với nó là truyền thống tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nhân đạo của dân tộc chúng ta; truyền thống ham học hỏi, có ý chí vượt khó, cần cù sáng tạo, dám nghxi dám làm, có hoài bão lớn lao.

+ Mục đích của đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh: đây là phần mà mỗi học viên cần phải nhấn mạnh về việc phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

+ Tính chất của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: về phần này, học viên cần lưu ý đề cập đến tính chất chính trị - xã hội thông qua hai mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng.

+ Chức năng và vị trí vai trò của đoàn: về phần nay, dựa vào khả năng và vốn ngôn từ của mình, học viên có thể phân tích chức năng và đánh giá vai trò của đoàn. Cần chú ý một số chức năng như: đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng; Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; Đoàn là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên, là người phụ trách đội tiền phong Hồ Chí Minh, có trách nhiệm trong việc giáo dục thiếu niên nhi đồng tạo nguồn bổ sung cho Đoàn. Về vai trò của Đàon cần ghi rõ: Đòan là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đàon là hạt nhân chính trị đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và tổ chức thanh niên; Đàon ủng hộ giúp đỡ các hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo điều lệ của các hội.

+ Nguyên tắc hoạt động của đoàn: Đoàn thanh niên cộng  sản Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều này được thể hiện ở các mặt như sau:

  • Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đòan đều do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;
  • Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc là đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là ban chấp hành do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo là ban thường vụ do ban chấp hành cùng cấp bầu ra.
  • Ban chấp ahnhf đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của minh với đại hội  hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với ban chấp hành đoàn cấp trên với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho bân chấp hành đoàn cấp dưới.

+ Để được đứng vào hàng ngũ của đoàn mỗi học viên cần phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào? Đối với phần nội dung này, học viên cần thể hiện sự quyết tâm học hỏi, tu dưỡng, khát vọng của học viên trong việc rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho tổ chức đòan.

+ Nếu trở thành đoàn viên học viên sẽ làm gì để góp sức vào các hoạt động đoàn. Đây là phần quan trọng, góp phần quyết định vào việc bạn có được kết nạp đoàn hay không. Với phần này, học viên nên thể hiện rõ tinh thần, nhiệt huyết, không ngại khó khăn, thể hiện hoài bão, ước mơ khi được đừng dưới hàng ngũ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

5. Mẫu bài thu hoạch cảm tình đoàn mới nhất  

Thời gian qua, các phong trào hoạt động xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động ngày càng nhiều và phô thông mang đến nhiều ý nghãi cho tập thể. Mỗi lúc đọc bóa, xem ti vi hay đọc các bài viết trên trang mạng điện tử nói về các hoạt động Đoàn, tôi cảm thấy trong lòng cực kỳ rộn rực, mong muốn được gia nhập và tổ chức đoàn và tham gia các hoạt động đoàn thể. Thời cơ đã đến với tôi khi tôi được tham dự lớp "Thiện cảm đoàn" do trường Đại học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức, trước đấy tôi cũng được học qua 6 bài lý luận chính trị và 4 bài tư tường Hồ Chí Minh.

Những hiểu biết còn giảm thiểu của tôi về Đoàn đã được củng cố thêm trong lớp học bồ dưỡng cảm tình đoàn đó Những bài học chính trị tưởng hình rất khô khan, nhưng mà thông qua cách giảng dạy của các cán bộ Đoàn viên truyền đạt rất thực tiễn, bằng chính kinh nghieemmk tham gia hoạt động đoàn của họ, khiến bài giảng trong tôi trở lên hấp dẫn, thích thú, Những lời giản dạy đầy tâm huyết càng làm tôi hiểu về Đoàn nhiều hưn và nguyện vọng được vào Đoàn càng trở nên thôi thúc. Tôi hiều rằng, khi tham gia các hoạt động đoàn sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, có tinh thần phận sự và chỉ tiêu rõ ràng hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, lúc tham dự cùng đoàn, có tổ chức, có kỷ luật và có nhwunxg định hướng, kế hoạch chăm chút cho từng hoạt động đề ra. Mục tiêu hoạt động của đoàn là xây dựng nươc Việt Nam theo chỉ tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, đoàn còn là lớp kết thừa, là đội dự bị tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua những phong trào thanh niên tình nguyện, hình ảnh những ngườu thanh niên xung kích đã in đậm trong tinh thần của người đan không chỉ bời bầu tâm huyết, sự góp sức của tuổi xanh, mà còn là ở tấm lòng bác ái, sẵn sàng hi sinh vì đất nước. Cùng với đó, là sự biết ân cần hỗ trợ những mảnh đời khốn khó, những hoàn cảnh khó khắn, khi đất nước kêu gọi sự giúp đỡ với đúng tinh thần câu " Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Tôi cũng có những hoài bão, lý tưởng như thế và đấy là lý do tôi muốn gia nhập vào hàng ngũ của Đoàn, như thêm một cánh tay góp sức lực và nhiệt huyết của mình cho xã hội. Nếu được gia nhập tổ chức đoàn, tôi nguyện dốc hết sức mình cho việc học tập, không chỉ tham dự các hoạt động xã hội do Đoàn phát động, mà còn tự giác  rèn luyện bản thân, góp phần đưa hình ảnh của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng tượng trưng của tuổi trẻ, sức trẻ và ngày càng gần gũi hơn với mọi người trong xã hội.

Tôi nghĩ rằng, tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh và đi vào thực tiễn đời sống của các bạn thanh niên, trong xu hướng đấy thì đoàn cần kết nối chặt chẽ các mối quan hệ giữa các đoàn thể với nhau. Ngày nay. có nhiều đoàn viên là những học trò giỏi, sinh viên giỏi, đạt nhiều thành tựu trong các hoạt động xã hội, trở thành những tấm gương tiêu biểu, là những bộ mặt công dân trẻ để những đoàn viên khác noi gương theo. Tuy nhiên cũng có một bộ phận thanh niên thiếu tinh thần vá ý nghĩa thực thụ trong các phong trào hoạt động Đoàn, chưa thực sự nhiệt huyết và để tâm vào các công việc, hoạt động. Do đó, tôi cho rằng việc tuyên tuyền , đào tạo kỹ năng thường xuyên cho các đoàn viên là một việc cần thiết. Nếu tôi được trở thành một đoàn viên chính thức, tôi sẽ truyền bàu nhiệt huyệt của mình cho rất nhiều các bạn trẻ khác nữa, cùng nhau tham gia các hoạt động của đoàn, giúp ích cho xã hội, đất nước.

Qua tất cả những gì tôi đã trình bày ở trên đây, tôi mong muốn Đoàn phê chuẩn và tạo điều kiện cho tôi được trở thành một đoàn viên, được góp sức mình cho xã hội và tăng cường phòng trào hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

>> Tham khảo ngay: Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII

Trên đây là bài viết tham khảo của Công ty Luật Minh khuê về mãu bài thu hoạch cảm tình Đoàn mới nhất. Hi vọng bài viết này có thể giúp ích quý khách hàng trong quá trình thực hiện một bài thu hoạch của mình và đạt được những kết quả tốt đẹp với những lưu ý  và cách thức hoàn thành bài thu hoạch hay và hiệu quả nhất.

Nếu quý khách hàng còn bất cứ vướng mắc không hiểu nào về vấn đề này cũng như bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác xin vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn miễn phí 1900.6162 để nhận được sự giải đáp kịp thời, nhanh chóng từ đội ngũ luật sự và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ quý khách hàng!