1. Quy định về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Biện pháp quản lý tại gia đình được áp dụng thay cho việc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên thuộc các đối tượng theo quy định, cũng như đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Tự nguyện, thừa nhận hành vi vi phạm của mình và biểu hiện sự hối lỗi thành thật;

- Có điều kiện sống thuận lợi để thực hiện biện pháp này;

- Cha mẹ hoặc người giám hộ đủ điều kiện để thực hiện việc quản lý và tự nguyện chấp nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

Theo khoản 2 Điều 24 của Nghị định 120/2021/NĐ-CP, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên cần phải lập bản cam kết về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Bản cam kết này phải bao gồm các nội dung chính như sau:

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định bao gồm điều kiện về môi trường sống và cơ sở vật chất phục vụ cho việc giáo dục và quản lý người chưa thành niên.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức hoặc cá nhân được phân công để giám sát và giáo dục người chưa thành niên. Tổ chức hoặc cá nhân này có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn và đưa ra các biện pháp giáo dục phù hợp để người chưa thành niên hiểu và tuân thủ nội quy, quy chế và các quy định của pháp luật về ma túy.

- Báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình quản lý của người chưa thành niên khi có yêu cầu. Thông tin báo cáo này phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và được cập nhật định kỳ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và quản lý để người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

 

2. Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình dùng để làm gì?

Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình được dùng để đề nghị cơ quan chức năng xem xét, đánh giá và quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình cho người chưa thành niên đó. Nó bao gồm các cam kết về việc bảo đảm các điều kiện theo quy định, phối hợp với tổ chức, cá nhân được phân công giám sát để giáo dục, quản lý người chưa thành niên, báo cáo tình hình quản lý người chưa thành niên theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, bản cam kết này còn có tác dụng góp phần tăng cường sự chịu trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với việc giáo dục, quản lý và đảm bảo an toàn cho người chưa thành niên trong gia đình. Việc lập bản cam kết cũng thể hiện sự chủ động, tích cực và tự nguyện của cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình và cùng với các tổ chức, cá nhân được phân công giám sát, tạo ra một môi trường sống thuận lợi để người chưa thành niên phát triển và học tập tốt nhất có thể. Bản cam kết còn có tính chất pháp lý, là tài liệu có giá trị chứng minh trong việc xác định sự đồng ý và cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ với việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình cho người chưa thành niên. Việc không thực hiện đầy đủ cam kết trong bản cam kết có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình là một tài liệu quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và giáo dục cho người chưa thành niên trong gia đình. Nó thể hiện sự chủ động, tích cực và tự nguyện của cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình và đồng thời có tính pháp lý cao để đảm bảo việc thực hiện cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ.

 

3. Nội dung trong mẫu bản cam kết đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Mẫu bản cam kết đề nghị của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình bao gồm các nội dung sau:

- Thông tin cá nhân của cha mẹ hoặc người giám hộ và người chưa thành niên, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, địa chỉ liên lạc và số điện thoại.

- Lời cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ: bao gồm cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên và cam kết đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình cho người chưa thành niên.

- Điều kiện để áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình: bao gồm điều kiện về việc người chưa thành niên phải tự nguyện khai báo và thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình; môi trường sống thuận lợi để thực hiện biện pháp này; cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

- Các nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ: bao gồm bảo đảm các điều kiện; phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân được phân công giám sát để giáo dục, quản lý người chưa thành niên; báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình quản lý người chưa thành niên; thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

- Thời hạn cam kết và chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ và người chưa thành niên để xác nhận sự đồng ý và cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm trong bản cam kết.

Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đồng ý áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình, họ sẽ cần phải lập một bản cam kết đề nghị áp dụng biện pháp này.

 

4. Mẫu bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

>>> Tải ngay: Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Dưới đây là nội dung về mẫu bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình công ty Luật Minh Khuê muốn gửi quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIAM HỘ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN BỊ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ABC

Tôi là Nguyễn Văn C - cha của Nguyễn Văn A

Sinh ngày 10/09/2008, đang có địa chỉ thường trú tại số 02, ngõ abc, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với Nguyễn Văn A. 

Tôi cam kết và đồng ý thực hiện đầy đủ các quy định về biện pháp quản lý tại gia đình.

- Bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định như đảm bảo môi trường sống thuận lợi cho người chưa thành niên, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, đưa người chưa thành niên đi học đúng giờ và không để người chưa thành niên bị lạc;

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân được phân công giám sát để giáo dục, quản lý Nguyễn Văn A, đưa ra giải pháp phù hợp khi phát hiện Nguyễn Văn A vi phạm pháp luật;

- Báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn về tình hình quản lý Nguyễn Văn A;

- Thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để Nguyễn Văn A không vi phạm pháp luật.

Tôi hiểu rõ rằng nếu không thực hiện đầy đủ và chính xác các cam kết trên, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên của cha/mẹ/người giám hộ)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Mẫu bản cam kết đảm bảo phòng cháy chữa cháy mới nhất 2023

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email:lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng công ty chúng tôi.