Trong thực tế, có rất nhiều sự việc xảy ra gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe cho con người, cần được điều tra, giải quyết. Lúc này, để báo cáo lại diễn biến sự việc, bạn cần lập bản tường trình sự việc để trình bày nguyên nhân, diễn biến, những thiệt hại đã xảy và và nộp lên công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau là mẫu bản tường trình được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để tường trình về việc đánh nhau diễn ra trước đó. Mẫu bản tường trình nêu rõ thông tin cá nhân của người làm tường trình, lý do dẫn đến đánh nhau…

 

1. Mẫu bản tường trình đánh nhau là gì?

Đánh nhau hay đánh lộn được gọi là một hành động dẫn đến xung đột giữa ít nhất hai người có sử dụng đến dùng tay hoặc nhiều người, nhưng sự việc không được xử lý thông qua thương lượng thân thiện (cũng có thể được coi là hành vi dùng vũ lực để tác động vào cơ thể người khác). Hành động này có thể là thống kê hoàn toàn được giám sát trước hoặc số liệu thống kê không được giám sát. Kết quả là một, hai hoặc nhiều người có thể bị thương.

Bản tường trình sự việc đánh nhau dùng trong trường hợp học sinh vi phạm nội quy của nhà trường, gây nên hành động đánh nhau, lộn xộn xô xát với bạn bè làm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe của các bạn. Bản tường trình sự việc đánh nhau phải đảm bảo được những nội dung về thông tin của người viết bản tường trình (tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, …), Lý do dẫn đến đánh nhau.. để nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng viết bản tường trình sự việc thường là người tham gia hoặc người chứng kiến sự việc. Nội dung của bản tường trình thường được lập dựa vào tính chất của từng sự việc và hậu quả mà nó gây ra và bao gồm đầy đủ các thông tin về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, những người có liên quan, trình tự, diễn biến sự việc, thiệt hại gây ra,.... Các văn bản tường trình sự việc phổ biến thường là tường trình vụ việc mất trộm, gây tai nạn giao thông, mất cắp, gây gổ đánh nhau,... Dựa vào vào mức độ, tính chất của vụ việc mà công ty, cơ quan liên quan sẽ đưa ra những giải pháp khắc phục, xử phạt khác nhau. Ví dụ: nếu đối tượng vi phạm là học sinh thì hình thức xử phạt là hạ hạnh kiểm, nếu là công nhân thì sẽ trừ lương, khiển trách, nhắc nhở hoặc buộc thôi việc,...

* Khi nào phải viết văn bản tường trình? Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) khiến cho người có trách nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phải viết bản tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình. Vậy, văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến người viết tường trình.

 

2. Cách viết một bản tường trình:

Dù đối tượng viết bản tường trình diễn biến sự việc là người gây ra hậu quả hay người liên quan thì sự việc xảy ra cũng cần được trình bày một cách khách quan, trung thực để các tổ chức, công ty, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều tra và giải quyết theo quy định chung của pháp luật.

Để có thể viết bản tường trình đúng, đủ, chi tiết, bạn cần tham khảo một số mẹo viết bản tường trình sự việc dưới đây.

- Quốc hiệu, quốc ngữ, tên văn bản: Trình bày theo các mẫu bản tường trình sự việc vi phạm ở trên

- Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc: Ghi chi tiết thời gian, bối cảnh xảy ra sự việc

- Những người có mặt tại khi sự việc xảy ra hoặc những người có liên quan đến sự việc

- Nguyên nhân, trình tự, diễn biến sự việc: Xem xét và ghi lại các sự kiện, diễn biến và hậu quả của sự cố. Đây là thông tin quan trọng, cần được trình bày rõ ràng, chi tiết, trung thực trong bản tường trình để làm căn cứ xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Mức độ thiệt hại về tài sản, vật chất hoặc sức khỏe của những người liên quan (nếu có): Ghi chi tiết những tài sản, người có liên quan hoặc ảnh hưởng bởi sự việc

- Người làm chứng: Ghi rõ thông tin của người làm chứng khi sự việc diễn ra (nếu có)

- Cam kết của cá nhân: Cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm (nếu người viết bản tường trình sự việc là người gây ra sự việc)

- Chữ ký, họ tên của các bên

* Những lưu ý khi viết bản tường trình sự việc: Cùng với việc tìm hiểu cách viết, các thông tin cần có trong bản tường trình sự việc ở trên, để có thể viết bản tường trình sự việc đúng quy định của pháp luật, bạn cần:

- Trước khi viết bản tường trình sự việc, hãy sắp xếp các thông tin của bạn theo thứ tự thời gian, tiến trình xảy ra sự việc hoặc các phần khác nhau, khiến nó trở nên dễ đọc, dễ hiểu nhất có thể.

- Đảm bảo sự trung thực, tính chính xác của các thông tin trong bản tường trình sự việc.

Các mẫu bản tường trình sự việc phổ biến, áp dụng cho nhiều tình huống gây ra hậu quả xấu cho người, tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể trong thực tế.

 

3. Nội dung mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau:

Ngoài việc bảo vệ thể thức trình diễn chung của một văn bản, gồm các nội dung : Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, bản tường trình sẽ gồm các nội dung :

– Địa điểm, thời gian làm bản tường trình;

– Tên bản tường trình ( về sự việc gì? );

– Người/ Cơ quan nhận bản tường trình;

– Nội dung tường trình chi tiết cụ thể: Diễn biến sự việc ( thời hạn, sự kiện … ), nguyên do vi phạm …

– Lời đề xuất, lời cam kết, chữ ký kèm họ tên đầy đủ của người viết tường trình.

 

4. Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau:

Dưới đây là bài mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày … …. tháng … năm … …

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v học sinh đánh nhau)

Kính gửi : Ban giám hiệu Trường  .................................................... 

Họ và tên :  ....................................................... Sinh ngày :  .............. 

Học sinh lớp :  .....................................................................................

Chức vụ :  ............................................................................................

Nơi ở hiện tại :  .....................................................................................

Mối quan hệ với học sinh đánh nhau : …………………………...…….

Thời điểm xảy ra sự việc :  .................................................................. 

Nay tôi xin làm bản tường trình về việc đánh nhau …………… như sau:

Diễn biến sự việc : .....................................................................................

 ................................................................................................................... 

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra :  .....................................................

....................................................................................................................

Em xin cam kết ràng buộc những điều em vừa nêu là trọn vẹn đúng thực sự, nếu có sai sót em xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm.

NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

* Ngoài ra, còn có một số cách viết khác về mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau như sau:


- MẪU 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v học sinh đánh nhau)

Kính gửi: Ban giám hiệu trường: ……………  Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tường trình sự việc của mình ngày hôm nay như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….................. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm ...

Chữ ký học sinh

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chữ ký phụ huynh

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

- MẪU 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v học sinh đánh nhau)

Kính gửi: …………………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………….. Sinh ngày: …………………………… 

CMND số: ………………………… Cấp ngày: ……………………… Tại: ……… 

Thường trú tại đường …… , phường …………., quận ……….., tỉnh ………… 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………… 

Nay tôi làm bản tường trình về việc đánh nhau …………………………………. như sau:

Vì……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong ……………  xem xét giúp tôi để tôi được nhận …………… . mới.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người tường trình

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

5. Ví dụ về mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau:

Dưới đây là mẫu bản tường trình học sinh đánh nhau mẫu có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh ngày 11 tháng 3 năm 2021

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v học sinh đánh nhau)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT Ngô Gia Tự

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Y                       

Sinh ngày: 9/04/20xx

Học sinh lớp: 11B4

Chức vụ: học sinh

Nơi ở hiện nay: Khu phố xxx, phường xx, thị xã xxx, tỉnh Bắc Ninh.

Mối quan hệ với học sinh đánh nhau: bạn cùng lớp

Nay em xin làm bản tường trình về việc đánh nhau giữa 2 bạn Nguyễn Như N và Nguyễn Ngọc T như sau:

Thời điểm xảy ra sự việc: 10/3/2021

Diễn biến sự việc:

Vào buổi sáng ngày 10/3/2021, trong giờ nghỉ giải lao 15 phút của buổi sáng hôm đó, khi em mới bước vào lớp thì thấy bạn Nguyễn Ngọc T (là một học sinh học yếu và cá biệt trong lớp) đang cãi nhau với bạn Nguyễn Như N, trong khi cãi nhau bạn N có dọa nếu T đánh N thì sẽ mách với cô giáo chủ nhiệm. Sau câu nói đó thì T đã chạy đi lấy chậu nước rửa tay để ngoài cửa lớp đập liên tục vào đầu N đến chảy máu, sau đó N nhảy lên người T đè T xuống đất đấm liên tiếp vào mặt T. Trong lúc sự việc diễn ra thì trong lớp có khoảng 10 bạn, mọi người đều xúm vào can ngăn nhưng T và N vẫn tiếp tục đánh nhau, cho đến khi chú bảo vệ chạy ngăn thì hai bên mới dừng lại.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: Bản thân em nghe được các bạn trong lớp kể lại và đã chứng kiến một nửa N và T cãi nhau thì nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trong tiết học Toán trước đó, khi cô giáo gọi T đứng lên trả lời, N có đặt chiếc compa lên ghế ngồi của T, sau khi trả lời xong T không biết nên đã ngồi vào compa, sau đó N còn trêu chọc T là do ngu dốt nên mới không trả lời được câu hỏi đơn giản của cô giáo. Em nghĩ do vậy nên T mới cãi nhau với N.
Em xin cam đoan những điều em vừa nêu là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót em xin chịu trách nhiệm.

NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

 


Nguyễn Thị Ngọc Y

Mẫu bản tường trình được viết rất nhiều trong cuộc sống bởi có rất nhiều lĩnh vực liên quan và cần đến nó. Vậy nên, trong nội dung bài viết này, đã chia sẻ về mẫu bản tường trình nói chung và mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau nói riêng để các bạn có thể hiểu sâu hơn về mẫu bản tường trình.