Luật sư: Lê Minh Trường - Hướng dẫn quyền nuôi con sau khi ly hôn trên Cafe sáng với VTV3

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

 

>> Xem thêm:  Điều kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn ?

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận /huyện

Tên tôi là:............................................................................................... Sinh năm: .....................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

Tạm trú:..........................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:...........................................................................................................................

Tại bản án, quyết định:....................................................................................................................

tại:........................................................................................................... ngày...tháng...năm..........

của Tòa án nhân dân........................................................................................................................

Về phần con chung:.........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có dễ dàng không?

.........................................................................................................................................................

Hiên con chung đang ở với anh (chị)..............................................................................................

là......................................................................................................................................................  trực tiếp nuôi dưỡng           

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................ ........................

Tạm trú:............................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:................................................................................................... ........................

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:......................................................................... ..........................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng thư số và Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:.........................................

...........................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

>> Xem thêm:  Quyền nuôi con khi mẹ chưa có việc làm ổn định ?

 

 

 

HỒ SƠ NỘP KÈM KHI THAY ĐỔI NGƯỜI NUÔI CON SAU LY HÔN

1/ Đơn xin ly hôn

Phần hộ khẩu thường trú ghi đúng như trong hộ khẩu trường hựp có thây đổi về mặt thực tế thì có ghi đính chính kèm theo. Phần tạm trú (nơi ở) ghi rõ: số nhà, ngõ, phố, tổ, phường.

2/ Hộ khẩu thường trú (có công chứng)

3/ Trường hợp hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú không phải ở cùng một chỗ thì phải có giấy tạm trú của Công an.

4/ Chứng minh thư nhân dân (công chứng)

5/ Bản án (Quyết định) của Tòa án (bản chính)

>> Xem thêm:  Thời gian xét xử phúc thẩm về việc giành quyền nuôi con ?

6/ Giấy khai sinh của con chung (bản sao)

7/ Giấy xác nhận thu nhập của nơi làm việc (nếu có)

8/ Giấy xác nhận của công an nơi con chung và người trực tiếp nuôi dưỡng con chung đang trực tiếp sinh sống.

>> Xem thêm:  Chồng đi công tác vợ có được yêu cầu Toàn án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn?