1. Đơn xin chuyển Đảng chính thức là gì?

Đơn xin chuyển Đảng chính thức là mẫu đơn bày tỏ mong muốn trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, khi Đảng viên đã đủ điều kiện sau thời gian thử thách.

Đơn xin chuyển Đảng chính thức hay mẫu giấy chuyển Đảng chính thức là một trong những giấy tờ được cá nhân lập ra dùng để xin được chuyển thành Đảng viên chính thức. Đây là căn cứ để chi bộ Đảng xem xét cá nhân đã có nguyện vọng, điều kiện để chuyển Đảng hay chưa.

 

2. Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức mới nhất 

>>> Tải ngay Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức mới nhất 

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG ANH

CHI BỘ ĐẢNG XÃ NAM HỒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm..

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

Kính gửi: Chi bộ xã Nam Hồng

- Tôi tên là: NGUYỄN VĂN A

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Sinh ngày: 21/11/1998

- Nơi sinh: Lập Thạch - Vĩnh Phúc

- Nơi ở hiện nay: Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội

- Nghề nghiệp: Tự do

- Trình độ chuyên môn: 12/12

- Ngày vào Đảng: 11/4/2022

Đã qua lớp bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cho Đảng viên mới ngày 10/3/2023 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh

Qua nghiên cứu điều lệ Đảng cộng sản Viên Nam. Được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ xã Nam Hồng. Tôi đã nhận thức được rằng Đảng là lực lương tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam giác ngộ cách mạng nhất, triệt để nhất. Là tổ chức rộng rãi của những người yêu nước. Mục đích của Đảng là chiến đấu cho Cộng Sản, xây dựng một đất nước giàu đẹp, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Đảng viên là người luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác và chiến đấu. Đảng viên còn là người luôn đưa lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đảng viên không ham danh vọng, không chuộng hư vọng. Vào Đảng là suốt đời cống hiến sức lực của mình cho nhân dân, cho cách mạng, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng quang vinh.

Chính vì vậy tôi viết đơn này đề nghị chi bộ  xã Nam Hồng, Đảng ủy huyện Đông Anh chuẩn y cho tôi được vào Đảng chính thức.

Tôi xin hứa nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi xin chân thành cám ơn!

….., ngày…tháng…năm..

                                 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức

Khi viết mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức cần điền đầy đủ những thông tin sau đây:

- Đảng bộ: Tên đảng bộ quản lý chi bộ trong cùng một cơ quan (Ví dụ: Đảng bộ Trường Đại học Công Đoàn)

- Chi bộ: Tên chi bộ quản lý trực tiếp đối với đảng viên (Ví dụ, chi bộ sinh viên số 2)

- Người viết đơn viết rõ ngày, tháng, năm viết đơn.

- Kính gửi: Chi bộ đảng viên sinh hoạt.

- Tôi tên là, sinh ngày, nơi sinh, tôn giáo: Người viết đơn viết theo nội dung giấy khai sinh.

- Nơi ở hiện nay: Đảng viên ghi rõ địa chỉ (số nhà, tên đường, quận, thành phố).

- Nghề nghiệp: ghi rõ nghề nghiệp hiện tại.

- Trình độ chuyên môn: Đảng viên ghi trình độ chuyên môn cao nhất.

- Ngày vào đảng được ghi theo quyết định kết nạp đảng

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên.

4. Thủ tục chuyển Đảng chính thức theo quy định mới

Theo quy định tại khoản 4 mục II Hướng dẫn 12/HD-BTCTW năm 2022, trình tự chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước trải qua các bước sau:

Bước 1: Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, học tập, thay đổi nơi cư trú…, bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên, viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: đảng ủy bộ phận hoặc đảng ủy cơ sở, hoặc ban thường vụ huyện ủy và tương đương (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương), hoặc ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ tỉnh và tương đương).

Chi bộ không có cấp ủy, khi đồng chí bí thư chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì đồng chí bí thư được ký giấy chuyển sinh hoạt đảng (ô số 1).

Bước 2: Đảng ủy bộ phận kiểm tra, viết ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.

Bước 3: Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên; viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: ban thường vụ huyện ủy và tương đương, hoặc ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương (nếu đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ tỉnh và tương đương), làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ đảng viên (nếu đã được giao quản lý hồ sơ đảng viên) giao cho đảng viên báo cáo cấp ủy nơi đến.

Bước 4: Ban thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến như: ban thường vụ huyện ủy và tương đương, hoặc ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương (nếu tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến trực thuộc đảng bộ tỉnh và tương đương); kiểm tra đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên (hồ sơ kết nạp, phiếu đảng viên và các tài liệu liên quan khác), niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo; viết 02 phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng, gửi bằng đường công văn (01 phiếu gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến, 01 phiếu gửi cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến).

Bước 5: Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; cơ quan chính trị của đảng ủy Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, các Tổng cục và tương đương trong Đảng bộ Quân đội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị trong Đảng bộ Công an Trung ương nơi đảng viên chuyển đi kiểm tra, viết ô số 5 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến như: ban thường vụ huyện ủy và tương đương, ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; kiểm tra và niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo; viết 02 phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng gửi theo đường công văn (01 phiếu đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến, 01 phiếu gửi cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến); viết ô số 6 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở, hoặc đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở trực thuộc nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt; kiểm tra thu nhận quản lý toàn bộ hồ sơ đảng viên (nếu cấp ủy cơ sở đã được giao quản lý hồ sơ đảng viên thì niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo).

Bước 6: Ban thường vụ huyện ủy và tương đương nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt; kiểm tra, thu nhận quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.

Bước 7: Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến: kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên để quản lý (nếu được giao quản lý), viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng ủy bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

Bước 8: Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

Bước 9: Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở để quản lý theo quy định; nếu là chi ủy cơ sở thì trực tiếp quản lý giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đó.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức mới nhất mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!