Tại mỗi trường, mỗi đơn vị thường vào những dịp sẽ tổ chức các ngày lễ kỷ niệm và tham gia các hội trại để nêu cao tinh thần đoàn kết giữa học sinh và sinh viên. Tuy nhiên vì một lý do nào đấy mà bạn không thể tham gia hội trại theo đúng kế hoạch. Vì vậy bạn cần phải viết đơn xin phép xin không tham gia hội trại.

 

1. Đơn xin phép không tham gia hội trại là gì?

Đơn xin phép không tham gia hội trại là việc cá nhân lập ra để xin được phép không tham gia hội trại tại trường hay một tổ chức nào đó vì một lý do chính đáng mà không thể tham dự.

Tại mỗi sự kiện lớn 26 tháng 03 và mùng 2 tháng 9 hoặc đến dịp kỷ niệm riêng của các trường, Ban giám hiệu nhà trường sẽ phát động hoặc tổ chức hội trại để khuấy động phong trào cũng như các chương trình giao lưu, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên. Thông thường các chính chương trình này sẽ có quy định tham gia bắt buộc đối với một số đối tượng nhất định. Tuy nhiên nếu về một số lý do nào đó mà không tham gia được các bạn có thể làm đơn xin phép xin không tham gia hội trại để gửi lại thầy cô, người phụ trách  ban tổ chức để việc không tham gia được thông qua, không bị trừ điểm hoạt động hoặc tránh phải trình bày sau này.

Trong mẫu đơn xin phép không tham gia cần nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin không tham gia, nêu lý do không tham gia, đồng thời kèm giấy tờ chứng minh.

 

2. Mẫu đơn xin phép không tham dự hội trại (mẫu 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......Ngày..... tháng........ năm.......

Đơn xin phép không tham dự hội trại

Kính gửi ban lãnh đạo Khoa......... trường đại học.............

Thầy cô cố vấn học tập lớp ...............

Cùng toàn thể cán bộ lớp.................

Căn cứ vào quyết định số......... quy định về chương trình đào tạo đối với cử nhân hệ chính quy của đại học........

Em tên là...............

Sinh ngày ................

Chứng minh nhân dân/ căn cước Công Dân số.................

Lớp..................

Mã sinh viên..............

Địa chỉ thường trú..............

Địa chỉ hiện tại.....................

Số điện thoại..........................

Hiện nay em đang là sinh viên lớp.......... do thầy (cô)............ làm giáo viên cố vấn học tập. Hôm nay là ngày em có nhận được thông báo từ ban cán bộ lớp về chương trình hội trại kỷ niệm được tổ chức ngày.......... sắp tới. Mỗi lớp sẽ phụ trách một trại và em được phân công cho nhóm dựng trại. Thời gian bắt đầu từ............. . Tuy nhiên vào ngày ............vì một số lý do cá nhân nên em đã không thể tham dự hội trại.

Xét theo............điều quyết định số......... quy định về chương trình đào tạo đối với cử nhân hệ đại học "sinh viên có quyền được miễn tham dự các hoạt động ngoại khóa mang tính chất bắt buộc của nhà trường với lý do thật sự cần thiết và phù hợp. Trong trường hợp này cần làm đơn gửi đến ban lãnh đạo nhà trường phê duyệt xem xét"

Em kính mong thầy cô trưởng khoa xem xét yêu cầu không tham gia hội trại của em

Em xin chân thành cảm ơn

Ký tên

 

3. Mẫu đơn xin phép không tham dự hội trại (mẫu 2)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - Hạnh phúc

..........Ngày............ tháng.......... năm........

Đơn xin phép không tham dự hội trại

Kính gửi thầy cô............ trưởng ban tổ chức hội trại

Thầy (cô) ............giáo viên chủ nhiệm lớp...........

em tên là sinh ngày hiện đang là học sinh lớp trường do cô là giáo viên chủ nhiệm

Theo phổ biến từ nhà trường lớp trưởng của sinh hoạt cuối tuần của lớp sinh hoạt đầu tuần thứ hai ngày........ Em được biết sẽ có chương trình hội trại tổ chức từ ngày .....đến ngày ....... Mỗi lớp sẽ dựng một trại cùng tham gia làm báo tường. Và em cũng có mặt trong danh sách các bạn tham gia. Mặc dù rất muốn tham gia cùng các bạn để dựng lên trại thật đẹp và  tham gia lễ kỷ niệm thật ý nghĩa. Nhưng em xin phép không được tham gia bởi vì một số lý do cá nhân nên em không thể tham gia hội trại được.

Kính mong nhà trường xem xét đơn này của em

Em xin trân trọng cảm ơn

Ký tên

 

4. Mẫu đơn xin phép không tham dự hội trại (mẫu 3)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đơn xin phép không tham dự hội trại

Kính gửi thầy (cô) ..................trưởng  ban tổ chức

Thầy (cô)........... giáo viên chủ nhiệm lớp...............

Em tên là .........

Sinh ngày...........

Là học sinh lớp.......... trường............. do cô ................ chủ nhiệm. Theo em được biết thì vào ngày .........trường ta sẽ tổ chức buổi hoạt động trại do Đoàn Thanh niên tổ chức và mỗi lớp sẽ được cử năm bạn tham gia hội trại. Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân và việc tình hình sức khỏe của em không đảm bảo để có thể tham gia hội trại được.

Hôm nay em viết đơn này xin được mong nhà trường xem xét cho em không tham dự buổi buổi hội trại.

Em xin trân trọng cảm ơn

Ký tên

 

5. Mẫu đơn xin phép không tham dự hội trại (mẫu 4)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

.......Ngày.......... tháng ..........năm........... 

Đơn xin phép không tham gia hội trại

Kính gửi ban lãnh đạo khoa........... trường đại học ...............

Thầy (cô) cố vấn học tập lớp .............

Cùng toàn thể cán bộ lớp................

Em tên là ................

Sinh ngày ...............

Số chứng minh nhân dân ..............

Lớp................

Mã sinh viên.................

Hiện tại em đang là sinh viên lớp............. chuyên ngành............ khoa............. do thầy (cô)........... làm giáo viên cố vấn học tập. Theo thông tin em được biết từ ban cán sự về chương trình kỷ niệm vào ngày......... trong thời gian tới và mỗi lớp sẽ cử thành viên tham gia. Trong đó em được phân công tham dự hội trại. Tuy nhiên vào ngày em có lịch thi tại trung tâm. Do việc thi của em diễn ra trong từ....... đến........... Hơn nữa kỳ thi này khá quan trọng với em cũng như bản thân em cũng mong muốn đạt được kết quả  cao nhất. Chính vì vậy em cảm thấy việc tham gia vào hội trại, bản thân em không đáp ứng được về phần thời gian.

Nên hôm nay em xin làm đơn này cái mong thầy cô xem xét và phê duyệt Đơn xin không tham dự hội trại của em

Em xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn ký tên

 

6. Mẫu đơn xin phép không tham dự hội trại (mẫu 5)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Kính gửi ban giám hiệu trường.............

Kính gửi thầy cô giáo chủ nhiệm lớp.............

Em tên là...........

Học sinh lớp..................

Theo thông tin em được biết thì vào ngày nhà trường sẽ tổ chức buổi hội trại kỷ niệm. Tuy nhiên vào ngày hôm đó em có một số công việc riêng cá nhân nên không thể tham dự hội trại theo đúng phân công được.

Nên hôm nay viết đơn này kính mong nhà trường và thầy cô giáo xem xét cho em được miễn tham dự hội trại.

Em xin trân trọng cảm ơn

Ký tên

 

7. Mẫu đơn xin phép không tham dự hội trại (mẫu 6)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Kính gửi ban giám hiệu trường...............

Kính gửi thầy cô giáo chủ nhiệm lớp............

Em tên là.................

Học sinh lớp.......................

Theo thông tin em nhận được thì vào ngày 20 tháng 11 trường tổ chức cuộc thi cắm trại và các hoạt động liên quan. Mỗi lớp cần cử ra một số thành viên để tham dự hội trại với trường. Trong đó em được biết em đã có tên trong danh sách tham dự hội trại. Do sức khỏe của em không được đảm bảo nên không đủ khả năng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nên hôm nay em làm đơn này kính mong nhà trường xem xét cho em được miễn tham gia hội trại.

Em xin trân trọng cảm ơn

Ký tên

 

8. Mẫu đơn xin phép không tham dự hội trại (mẫu 7)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Đơn xin phép không tham gia hội trại

Kính gửi ban giám hiệu trường ..............

Em tên là............

Học sinh lớp.........

Theo thông tin em được biết vào ngày 26 tháng 3 trường có tổ chức hội trại để kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi lớp được phân công 5 bạn để tham dự hội trại. Em được thông tin em đã có tên trong danh sách tham dự hội trại. Tuy nhiên vào ngày em có một số công việc cá nhân không thể tham gia hội trại theo đúng kế hoạch.

Nên hôm nay viết đơn này kính mong nhà trường xem xét cho em được miễn tham dự hội trại vào ngày.........

Em xin trân trọng cảm ơn

Ký tên

Trên đây là một số mẫu đơn xin  không tham gia hội trại luật Minh Khai xin gửi tới bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi