1. Mục đích của Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán là một văn bản chính thức mà nhà đầu tư hoặc người sở hữu tài khoản chứng khoán gửi đến công ty chứng khoán hoặc ngân hàng để yêu cầu thực hiện việc tất toán tài khoản chứng khoán của mình.

Mục đích chính của việc viết mẫu giấy này là để nhà đầu tư hoặc người sở hữu tài khoản chứng khoán đề nghị công ty chứng khoán hoặc ngân hàng thực hiện việc tất toán tài khoản chứng khoán. Khi tài khoản chứng khoán được tất toán, tất cả các chứng khoán và quyền liên quan trong tài khoản sẽ được giải phóng và chuyển về cho người đề nghị, đồng thời kết thúc mọi quan hệ và trách nhiệm giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán/ngân hàng

Nội dung chính của mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán gồm có:

- Thông tin về chủ tài khoản: Bao gồm tên đầy đủ, số CMND hoặc hộ chiếu, địa chỉ liên lạc và thông tin liên hệ khác của người đề nghị tất toán.

- Thông tin về số dư chứng khoán: Ghi rõ số lượng và loại chứng khoán cụ thể mà người đề nghị đang sở hữu trong tài khoản chứng khoán.

- Thông tin về các quyền, nghĩa vụ phát sinh: Bao gồm các quyền như cổ tức, quyền mua, chứng quyền... mà người đề nghị đang sở hữu và cần được xử lý trước khi tài khoản được tất toán.

- Nội dung đề nghị tất toán tài khoản: Là phần mô tả rõ ràng yêu cầu tất toán tài khoản chứng khoán, đồng thời có thể đi kèm với lý do hoặc giải trình ngắn gọn về việc đề nghị tất toán.

 

2. Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán mới nhất

Tải mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Kính gửi: Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ………..

Họ tên khách hàng:………..Số ĐKNSH*:……….. ngày cấp* ………………. nơi cấp ………Địa chỉ:……………

Số điện thoại:…………….

Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau:

- Tài khoản tiền gửi số………………… tại ………

Số dư tiền mặt trên tài khoản: …………

- Tài khoản lưu ký số: ………….

1. Số dư chứng khoán: 

STT Mã CK Số lượng chứng khoán sở hữu Tổng cộng Ghi chú
CK giao dịch CK chờ giao dịch
Lưu ký thường Lưu ký có điều kiện Lưu ký thường Lưu ký có điều kiện
A. HNX
CK A…              
B. HOSE
CK B…              
C. UPCOM
CK C….              
D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT
CK D….              
E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ
CK E….              

2. Các quyền phát sinh:

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

Mã CK Ngày
ĐKCC
Tỷ lệ thực hiện Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC Số lượng cổ phiếu được phân bổ Cổ phiếu lẻ Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ Ghi chú
A. HNX
CK A              
             
B. HOSE
CK B              
             

- Quyền nhận cổ tức bằng tiền:

Mã CK Ngày ĐKCK Tỷ lệ thực hiện Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCK Số tiền cổ tức trước thuế Ghi chú
CK A          
….          
CK B          
…..          

- Quyền thưởng cổ phiếu:

 

Mã CK Ngày ĐKCK Tỷ lệ thực hiện Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCK Số lượng cổ phiếu được phân bổ Cổ phiếu lẻ Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ Ghi chú
A.HNX
CK A              
….              
B.HOSE
CK B              
….            

 

 

 3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán

Khi soạn thảo mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán, việc trình bày thông tin cần được thực hiện một cách rõ ràng, chính xác và đầy đủ để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và việc thực hiện tất toán được diễn ra suôn sẻ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách soạn thảo từng phần của mẫu giấy đề nghị:

1. Tên công ty chứng khoán, ngân hàng: Phần này cần ghi rõ tên đầy đủ của công ty chứng khoán hoặc ngân hàng mà khách hàng đang sở hữu tài khoản chứng khoán. Việc ghi rõ tên công ty giúp xác định rõ ràng đơn vị mà giấy đề nghị được gửi đến và tối ưu hóa quá trình xử lý yêu cầu.

2. Thông tin khách hàng:

- Họ và tên: Ghi rõ họ và tên đầy đủ của khách hàng.

- Số ĐKNSH (Số Đăng ký nhận sổ hộ khẩu): Đây là số đăng ký cá nhân của khách hàng, cần phải chính xác để xác định và kiểm tra thông tin cá nhân của khách hàng.

- Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ liên lạc của khách hàng, bao gồm số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện và thành phố/tỉnh.

- Số điện thoại: Cung cấp số điện thoại liên hệ của khách hàng để công ty chứng khoán hoặc ngân hàng có thể liên lạc khi cần thiết.

3. Thông tin tài khoản lưu ký chứng khoán:

- Tài khoản tiền gửi: Ghi số tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc công ty chứng khoán, nếu có.

- Số dư tiền mặt trên tài khoản: Cung cấp thông tin về số dư tiền mặt đang có trong tài khoản.

- Tài khoản lưu ký chứng khoán: Ghi số tài khoản lưu ký chứng khoán, là thông tin quan trọng để xác định tài sản chứng khoán của khách hàng.

4. Số dư chứng khoán: Trong phần này, cần cung cấp chi tiết về số dư chứng khoán mà khách hàng đang sở hữu. Thông tin này thường được phân chia theo mã chứng khoán và số lượng chứng khoán tương ứng với từng mã.

5. Các quyền phát sinh:

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách soạn thảo mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán. Việc tuân thủ và đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp đầy đủ và chính xác sẽ giúp quá trình tất toán diễn ra thuận lợi và nhanh chóng

 

4. Lưu ý khi sử dụng mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán

Để đảm bảo quá trình tất toán tài khoản chứng khoán diễn ra một cách chính xác, nhanh chóng và không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho khách hàng và công ty chứng khoán/ngân hàng, việc sử dụng mẫu giấy đề nghị tất toán cần tuân thủ một số lưu ý sau:

- Xác thực thông tin: Trước khi điền thông tin vào mẫu, khách hàng cần kiểm tra và xác thực chắc chắn rằng tất cả thông tin cá nhân và tài khoản chứng khoán được cung cấp là chính xác và không có sai sót.

- Động dấu và ký tên: Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng cần đóng dấu và ký tên vào mẫu giấy để xác nhận và chứng thực yêu cầu tất toán. Việc này giúp công ty chứng khoán/ngân hàng có thể xác định rằng yêu cầu tất toán là do chính khách hàng gửi đến.

- Gửi đến đúng địa chỉ và bộ phận: Mẫu giấy đề nghị tất toán cần được gửi đến đúng địa chỉ của công ty chứng khoán/ngân hàng và đến bộ phận liên quan, thường là bộ phận tài khoản hoặc dịch vụ khách hàng.

- Đính kèm các giấy tờ liên quan: Nếu có các giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận thông tin (như CMND, Hộ khẩu, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán...), khách hàng cần đính kèm vào bản sao của mẫu giấy đề nghị tất toán để làm rõ và chứng minh thông tin cung cấp.

- Theo dõi quá trình xử lý: Khách hàng nên theo dõi quá trình xử lý yêu cầu tất toán của mình thông qua các phương tiện như tin nhắn, email hoặc liên lạc trực tiếp với công ty chứng khoán/ngân hàng để đảm bảo việc tất toán diễn ra một cách thuận lợi và đúng hẹn.

- Lưu trữ bản gốc: Sau khi gửi mẫu giấy đề nghị tất toán, khách hàng cần lưu trữ một bản gốc hoặc bản sao của mẫu này. Điều này sẽ hữu ích trong trường hợp cần chứng minh hoặc tham khảo lại thông tin yêu cầu tất toán trong tương lai.

- Kiểm tra số dư sau tất toán: Sau khi quá trình tất toán hoàn thành, khách hàng cần kiểm tra lại số dư tài khoản chứng khoán và tiền mặt để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đã được xử lý đúng và không có sai sót.

Tóm lại, việc sử dụng mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán cần sự cẩn trọng và chú ý đến từng chi tiết. Bằng cách tuân thủ các lưu ý trên, khách hàng có thể đảm bảo rằng quá trình tất toán diễn ra một cách suôn sẻ và an toàn

Bài viết liên quan; Tài khoản tách biệt với tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!