Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai và tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

Số: .....................................

Cấp cho:..................................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................

Được cử đến:...........................................................................................

Từ ngày:..................................................................................................

Ngày ....... tháng .......... năm 20....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

K/T Tổng Giám đốc

 

 

 

Phó Tổng Giám đốc

Tô Thị Phương Dung

Ký tên, đóng dấu

 

Nơi đi và nơi đến

Ngày đi

Thời gian lưu trú trên đường

Thời gian lưu trú nơi đến

Chứng nhận của cơ quan

1

2

3

4

5

Nơi đi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KÊ KHAI THANH TOÁN

 

 

  • Vé tàu xe, cầu phà: ......................................................... đ
  • Cước xe đạp, xe máy:...................................................... đ
  • Vé nghỉ trọ:..................................................................... đ
  • Phụ cấp đi đường:........................................................... đ
  • Phụ cấp lưu trú:............................................................... đ
  • Chi phí khác:................................................................... đ

 

                       Cộng:                                                                            đ

Duyệt số tiền được thanh toán là:........................................................... đ

.................................................................................................................

NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ            P.KẾ TOÁN TÀI VỤ

 

 

 

------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162