1. Mẫu giấy đi đường mới nhất

Mẫu giấy đi đường - Trong quá trình công tác, đi lại của cán bộ công nhân viên của mỗi công ty việc tạo lập giấy đi đường cho công ty để xác lập chứng cứ, tài liệu thanh toán nội bộ. Công ty luật Minh Khuê đưa ra mẫu giấy đi đường để quý khách hàng tham khảo. Vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

>> Tải ngay: Mẫu giấy đi đường của công ty

 

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., Ngày ... tháng .... năm 20....

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ......... 

Cấp cho :............................................... 

Chức vụ :.............................................. 

Được cử đến :...................................... 

Từ ngày :............................................... 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

K/T Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Phó Tổng Giám đốc: Tô Thị Phương Dung

Nơi đi và nơi đến Ngày đi Thời gian lưu trú trên đường Thời gian lưu trú nơi đến Chứng nhận của cơ quan
1 2 3 4 5
Nơi đi:        

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

       
Nơi đi:        

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

       
Nơi đi:        

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

       
Nơi đi:        

Nơi đến:

Huyện/thị:

Xã:

Tỉnh

       

PHẦN KÊ KHAI THANH TOÁN

- Vé tàu xe, cầu phà:  ...............  đ
- Cước xe đạp, xe máy : ................ đ
- Vé nghỉ trọ : ................ đ
- Phụ cấp đi đường : ................ đ
- Phụ cấp lưu trú : ................ đ
- Chi phí khác : ................ đ
Cộng: ................ đ
Duyệt số tiền được thanh toán là : ............... đ

 

NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  P.KẾ TOÁN TÀI VỤ

 

 

 

2. Mẫu giấy đi đường (Mẫu số: 04 - LĐTL)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy đi đường được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC năm 2016 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Đơn vị:...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 04 - LĐTL

Bộ phận: .......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ====&=== 

 

 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

Số: ......... 

Cấp cho :...................................... 

Chức vụ: :.................................... 

Được cử đi công tác tại: :.................. 

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ... ngày ... tháng .... năm ....

Từ ngày...... tháng...... năm. ... đến ngày ... tháng...... năm ....... 

Ngày...... tháng...... năm......

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiền ứng trước

Lương ...........................đ

Công tác phí .................đ

Cộng .............................đ

Nơi đi

Ngày

Phương

Độ dài

Số ngày

Lý do

Chứng nhận

Nơi đến

tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan

sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

       

Nơi đi...

       

Nơi đến...

       
       

Nơi đi...

       

Nơi đến...

       

- Vé người ........................... vé

x ...... đ = .............. đ

- Vé cước  ........................ vé

x ................ đ = ........... đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé

x ............ đ = .......... đ

- Phòng nghỉ .................... vé

x ............ đ = .......... đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ............... đ

2- Phụ cấp lưu trú:

 

Tổng cộng ngày công tác :............................. đ

   
 

Ngày ... tháng ... năm ...

Số tiền được thanh toán là :..............

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 

 

3. Mẫu giấy đi đường theo thông tư số 01/2011/TT-BNV

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Giấy đi đường ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ: Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GĐĐ- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

Cấp cho ông (bà): ...... (5) ........................... 

Chức vụ :.................................................... 

Nơi được cử đến công tác :............................. 

Giấy này có giá trị hết ngày: ......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Nơi đi và đến Ngày tháng Phương tiện Độ dài chặng đường (Km) Thời gian ở nơi đến Xác nhận của cơ quan (tổ chức) nơi đi, đến
Đi ………….          
Đến ………..          
Đi ………….          
Đến ………..          
Đi ………….          
Đến ………..          
Đi ………….          
Đến ………..          
Đi  ………….          
Đến ………..          
Đi ………….          
Đến ………..          

 - Vé người: … vé x …… đ = ……………. đ

- Vé cước: … vé x ……. đ = ……………. đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: ..… vé x …… đ = ……………. đ

- Phòng nghỉ: ……..  vé x …… đ = ……………. đ

1. Phụ cấp đi đường :..................................  đ

2. Phụ cấp lưu trú :......................................  đ

Tổng cộng :.............................................. đ

NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC
(Chữ ký)

Họ và tên

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Chữ ký)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy.

 

4. Giấy đi đường theo thông tư 12/2020 của bộ GTVT ?

Kính gửi công ty luật, hiện theo phụ lục 28 giấy đi đường theo thông tư 63 của bộ gtvt hiện cơ quan công an đang xét hỏi việc "xác nhận của người bốc hàng " và "xác nhận nhận của người dỡ hàng" phải có dấu đỏ xác nhận? việc này xin hỏi đơn vị vận tải chỉ giao hàng giữa các đơn vị của nhân viên kho với nhân viên kho - vậy có phải xin có dấu đỏ không ? trong văn bản có ghi đơn vị vận tải (ký tên, đóng dấu (nếu có))

>> Luật sư tư vấn luật Giao thông trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Điều 47 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ quy định như sau:

Điều 47. Quy định về Giấy vận tải (Giấy vận chuyển)

1. Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) do đơn vị kinh doanh vận tải phát hành và phải đảm bảo theo quy định tại khoản 11 Điều 9 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

2. Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) do đơn vị vận tải đóng dấu và cấp cho người lái xe mang theo trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên đường; trường hợp là hộ kinh doanh thì chủ hộ phải ký, ghi rõ họ tên vào Giấy vận tải (Giấy vận chuyển).

3. Sau khi xếp hàng lên phương tiện và trước khi thực hiện vận chuyển thì chủ hàng (hoặc người được chủ hàng ủy quyền), hoặc đại diện đơn vị hoặc cá nhân (nếu là cá nhân) thực hiện xếp hàng lên xe phải ký xác nhận việc xếp hàng đúng quy định vào Giấy vận tải (Giấy vận chuyển).

Theo đó, Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy hoặc điện tử do đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa tự phát hành và có các thông tin tối thiểu gồm: Tên đơn vị vận tải; biển kiểm soát xe; tên đơn vị hoặc người thuê vận tải; hành trình (điểm đầu, điểm cuối); số hợp đồng, ngày tháng năm ký hợp đồng (nếu có); loại hàng và khối lượng hàng vận chuyển trên xe. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, trước khi thực hiện vận chuyển, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó không có tiêu mục yêu cầu phải có dấu đỏ xác nhận từ người bốc hàng hoặc dỡ hàng. Bên cạnh đó, đơn vị vận tải nếu có dấu thì mới phải đóng vào phần cuối.

Trách nhiệm của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây viết tắt là người điều hành vận tải) hoặc cán bộ quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải và người lái xe được quy định như sau:

Trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây viết tắt là người điều hành vận tải) hoặc cán bộ quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải và người lái xe phải thực hiện các nội dung công việc như sau (riêng đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị):

a) Kiểm tra giấy phép người lái xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy chứng nhận đăng ký xe; lệnh vận chuyển đối với hoạt động vận chuyển khách theo tuyến cố định, xe buýt; hợp đồng vận tải đối với hoạt động vận chuyển khách theo hợp đồng, du lịch; giấy vận tải (giấy vận chuyển) đối với hoạt động vận tải hàng hoá; các giấy tờ khác theo yêu cầu quản lý của đơn vị;

b) Thông báo trực tiếp hoặc qua phần mềm của đơn vị kinh doanh vận tải cho người lái xe các yêu cầu vận chuyển của khách hàng và các nội dung cần lưu ý để đảm bảo an toàn giao thông (nếu có);

c) Kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với người lái xe (nếu đơn vị có trang bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra).

>> Bài viết tham khảo thêm: Mẫu giấy vận tải (phụ lục 28)

 

5. Mẫu giấy xác nhận đi đường thời covid tại Hà Nội 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ....

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng ... năm 20...

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

 

1. Họ và tên :................................... ;     Giới tính :.............. 

2. Sinh ngày ... tháng ... năm .......... ;

3. Số CCCD/CMND:........................ ;  Ngày cấp :.........  ; Nơi cấp :.. 

4. Số điện thoại:...................... ;

5. Địa chỉ thường trú :........................................ 

6. Nơi làm việc :..................................................  ;

7. Địa chỉ cơ quan :............................................. 

8. Chức vụ/Vị trí công tác :.................................. 

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

 

6. Mẫu giấy đi đường tại Đà Nẵng

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

(Kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021

của UBND thành phố Đà Nẵng)

 

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/

UBND XÃ/PHƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày … tháng ... năm 20....

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

 

 

1. Họ và tên :............................ ; Giới tính: .................

2. Sinh ngày: ................................................................. 

3. Số CCCD/CMND: ............. ; Ngày cấp:...................... 

Nơi cấp :.......................................................................... 

4. Số điện thoại :............................................................. 

5. Chỗ ở hiện tại :........................................................... 

6. Địa chỉ cơ quan/nơi làm việc (nơi đến): ……………… 

………………………………………………………………… 

7. Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc (nếu có): ………… 

8. Chức vụ/Vị trí công tác :…………………………………… 

9. Mục  đích  tham  gia  giao  thông:  ……………………..… 

…………………………………………………………………… 

10. Thời gian có hiệu lực từ :……… đến …………………… 

(Thời gian cho phép của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đi đường)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chịu trách nhiệm về đối tượng và thời gian hiệu lực của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng và thời gian thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ công chức/Thẻ viên chức/Thẻ ngành )

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/

ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/UBND

PHƯỜNG, XÃ

(Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)

 

7. Mẫu giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

CÔNG TY ……… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /CV-LVN

V/v xác nhận nơi làm việc

Hà Nội, ngày        tháng       năm 20 ...   


GIẤY XÁC NHẬN
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:

:

- Các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan.

 

 

- Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

  • Căn cứ Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Căn cứ Chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

            Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, qua nội dung, công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn để phòng chống dịch.

            Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan tạo điều kiện cho Người lao động có thông tin sau đây được đi lại từ nhà đến nơi làm việc (tại địa chỉ:…………………….) cũng như đi từ nơi làm việc về nhà trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình:

Họ và tên

:

……………………………… 

Ngày sinh

:

……………………………… 

CMND/CCCD số

:

…………. do ………….…… 

Địa chỉ thường trú

:

……………………………… 

Số điện thoại

:

………. ; Email: ………..… 

Hợp đồng lao động số

:

……  ký ngày ……………… 

Thời hạn của hợp đồng

:

……………………………… 

Nội dung công việc chính

:

 …………………………… 

  Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

8. Mẫu giấy xác nhận nhân sự được đi lại

CÔNG TY ……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Hà Nội, ngày        tháng       năm 20 ...    

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN SỰ

Tên đơn vị: ………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………..

Văn phòng làm việc: ………………………… 

Mã số doanh nghiệp: ………………………… 

Công ty chúng tôi là công ty chuyên cung cấp ………. Theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì ……  là một trong những ngành phải duy trì hoạt động để … 

Chúng tôi xác nhận cho CBNV dưới đây vẫn đi làm bình thường theo yêu cầu của công việc:

Họ và tên: ……………  Ngày tháng năm sinh: … 

Số CMND/CCCD: …………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………… 

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… 

Vậy, đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước tạo điều kiện cho Ông/bà …………… trong việc lưu thông đi lại phục vụ công việc.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là chính xác.

Trân trọng cảm ơn

 

GIÁM ĐỐC

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!