1. Triệu tập trong hoạt động của cơ quan công an

Theo từ điển tiếng Việt, triệu tập được hiểu là mời, gọi đối tượng cụ thể tới một địa điểm xác định để thực hiện một công việc nhất định. "Triệu tập" được sử dụng trong đời sống hàng ngày như triệu tập tới cuộc họp, hội nghị. "Triệu tập được sử dụng trong hoạt động tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự.

Trong pháp luật tố tụng hình sự không có quy định cụ thể nào giải thích như thế nào là triệu tập. Triệu tập trong hoạt động của cơ quan công an thuộc nhiệm vụ của Điều tra viên, theo đó, Điều tra viên sẽ phải triệu tập bị can để hỏi cung; triệu tập người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân để lấy lời khai; triệu tập người làm chứng, bị hại, đương sự để lấy lời khai. (Điều 37 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

 

2. Giấy triệu tập do cơ quan công an ban hành cần có nội dung gì?

Trong hoạt động điều tra của mình, cơ quan công an cần thiết phải triệu tập những người có liên quan tới trụ sở cơ quan công an để làm việc, và khi đó, văn bản được ban hành gọi là Giấy triệu tập. Tuy từng đối tượng được triệu tập khác nhau mà nội dung trong giấy triệu tập cũng sẽ có những thông tin khác nhau, song về cơ bản sẽ phải có những thông tin chính sau đây:

- Thông tin của cơ quan triệu tập

- Thông tin người được triệu tập (họ và tên, nơi ở, thông tin cá nhân cụ thể về ngày sinh, căn cước công dân để cá biệt hóa)

- Thời gian triệu tập

- Địa chỉ được triệu tập đến

- Lý do triệu tập

- Thời gian và xác nhận việc đã nhận giấy triệu tập.

 

3. Mẫu giấy triệu tập của cơ quan công an mới nhất

Giấy triệu tập của cơ quan công an hiện hành thực hiện theo biểu mẫu ban hành kèm theo tại Thông tư 119/2021/TT-BCA. Theo đó, có hai biểu được áp dụng là: Mẫu giấy triệu tập và Giấy triệu tập bị can.

 

3.1. Mẫu giấy triệu tập 

Mẫu số 211 ban hành kèm theo Thông tư 119/2021/TT-BCA. Mẫu này dùng để triệu tập bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến, người tố giác, người bị tố giác, người bị kiến nghị, khởi tố.

Mẫu giấy triệu tập này gồm 3 liên (liên 1, liên 2, liên 3) được trình bày trên cùng một mặt của khổ giấy A4, trong đó thông tin tại các liên như sau:

Liên 1

 ....................... 

 Số: ......

(Liên 1)      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày .... tháng ..... năm .......

                                                                                                   

GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ.....)

Cơ quan: ................................................... 

yêu cầu ...................................................... 

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): .......... 

................................................................... 

Nơi tạm trú: ................................................ 

Nơi ở hiện nay: ........................................... 

Đúng .... giờ ....... ngày ...... tháng .......... năm

có mặt tại .................................................... 

để ................................................................ 

và gặp ....................................................... 

 

Liên 2

............................... 

    Số: ...................  

 (Liên 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ....., ngày ....  tháng  ..... năm  ....

 

                                 

GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ ..........)

Cơ quan ....................................................... 

yêu cầu ........................................................ 

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): ............. 

...................................................................... 

Nơi tạm trú: .................................................. 

Nơi ở hiện nay: ............................................ 

Đúng .... giờ ...... ngày ...... tháng ....  năm .... có mặt tại ..... 

..................................................................... 

để ................................................................ 

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp ....... 

Ghi chú: Bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp người làm chúng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố vằng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải theo quy định tại Điều 127 Bộ luật tố tụng hình sự.

Liên 3

  ........................

Số: ........ 

 (Liên 3)    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày ..... tháng..... năm .......

                          

                                                             

Kính gửi: ....................................................... 

........................................................................

Cơ quan .......................................................... 

Đề nghị .....   chuyển Giấy triệu tập lần thứ ...... số .....  ngày ..... tháng ..... năm ...... của .....  cho ..... 

Yêu cầu .......  ký nhận và chuyển lại cho ....... 

Ngày ............. tháng .................. năm ...............

NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

>>>> Hình ảnh mẫu giấy triệu tập 211 ban hành kèm theo tại Thông tư 119/2021/TT-BCA

Mẫu giấy triệu tập của cơ quan công an mới nhất

 

3.2. Mẫu giấy triệu tập bị can

Mẫu số 212 ban hành tại Thông tư 119/2021/TT-BCA. Mẫu giấy triệu tập này dành riêng để triệu tập bị can.

>>>> Mẫu giấy triệu tập bị can cũng gồm 3 liên được trình bày trên 1 mặt giấy khổ A4. Cụ thể như hình ảnh dưới đây:

Mẫu giấy triệu tập bị can mới nhất của cơ quan công an

Trên thực tế có nhiều trường hợp nhận được cuộc gọi điện thoại của cơ quan công an yêu cầu lên làm việc mặc dù bản thân không có liên quan tới bất kỳ vụ án hay sự việc tố cáo nào. Vậy thông qua bài viết này để bạn đọc biết được rằng, cơ quan công an khi muốn yêu cầu người dân phối hợp trong công tác điều tra bắt buộc phải gửi Giấy triệu tập và áp dụng theo đúng mẫu giấy triệu tập được quy định đồng thời, người được triệu tập cũng phải được đơn vị chuyển phát giao nhận tận tay có ký nhận vào giấy triệu tập thì mới có cơ sở để lên làm việc theo yêu cầu của cơ quan công an. Bài viết cũng nhằm mục đích cảnh giác bạn đọc trước thực tế giả danh công an gọi điện đe dọa, lừa đảo hiện nay.

Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quy định về triệu tập trong cơ quan công an. Trường hợp bạn đọc có vướng mắc cần hỗ trợ liên quan tới vấn đề triệu tập trong tố tụng hình sự cần giải đáp vui lòng liên hệ qua Tổng đài 19006162 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp bởi đội ngũ luật pháp luật hình sự của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!