1. Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất

Theo quy định của luật dân sự, luật doanh nghiệp thì việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyển (hợp đồng ủy quyền, quyết định ủy quyền). Luật Minh Khuê giới thiệu mội mẫu giấy ủy quyền trong nội bộ doanh nghiệp để khách hàng tham khảo:

>> Tải ngay: Mẫu giấy ủy quyền của công ty, doanh nghiệp hoặc bổ sung các thông tin phù hợp và soạn thảo trực tuyến theo mẫu dưới đây:

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

 

GIẤY UỶ QUYỀN

 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của … Công ty … ;

- Căn cứ Quyết định số ... ngày .../…/… của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho .... ;

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :..……….......................................................

Chức vụ : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………

Số CMTND : ......... do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ :..……….........................................................

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :..………...........................................................

Chức vụ : Phó........... Công ty ..……….............…….…

Số CMTND : ...... do Công an thành phố X cấp ngày …......

Địa chỉ :..………............................................................

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của … theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ... cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc …… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Nơi nhận:

- .......

- .......

GIÁM ĐỐC

 

NGUYỄN VĂN A

 

In / Sửa biểu mẫu

 

2. Nội dung và phạm vi ủy quyền cần những gì?

Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Văn phòng đại diện của công ty tôi ( công ty TNHH) ở tỉnh khác, được công ty ủy quyền (có giấy ủy quyền) được hoạt động trong phạm vi hoạt động ủy quyền hoặc công việc nhất định tại tỉnh mở văn phòng đại diện, thì văn phòng đại diện có được ký hợp đồng trong lĩnh vực đã được ủy quyền không?

Xin cảm ơn!

- Phạm Kim Thu

>> Luật sư tư vấn phạm vi ủy quyền theo luật, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì:

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Bạn có thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đại diện để soạn thảo mẫu ủy quyền phù hợp với phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện, đồng thời phải dựa trên các quy chế làm việc của công ty đã được ban hành và đang có hiệu lực để áp dụng. Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, ủy quyền doanh nghiệp

 

3. Giám đốc đi vắng có thể ủy quyền cho người khác không?

Em chào anh/ chị. Bên công ty em là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, có giám đốc người hàn ( đại diện pháp luật của công ty) đi công tác nước ngoài trong vòng 30 ngày thì có thể viết giấy ủy quyền xử lí các công việc như kí kết hợp đồng, thanh toán cho cổ đông còn lại được không ạ ? Và nếu vượt quá 30 ngày thì giấy ủy quyền còn hiệu lực không ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính về mấy ủy uyền, gọi: 1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Theo Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:
a) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;
b) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm bình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
7. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp sếp người Hàn đi công tác ngước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Phạm vi về nội dung và thời gian ủy quyền tùy thuộc vào các bên.

Nếu quá 30 ngày ủy quyền trong giấy ủy quyền thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc Hội đồng thành viên quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

4. Cách soạn giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần?

Kính gửi quý công ty! Hiện nay, công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. Ngoài Điều lệ công ty (quy định chung chung) thì HĐQT có ban hành “Quy chế hoạt động và phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc công ty. Trong đó có quy định:
- Tổng Giám đốc là người toàn quyền trong việc tổ chức quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty theo định hướng và mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt.
- Tổng Giám đốc được quyền quyết định tất cả các vấn đề của công ty trong phạm vi quyền hạn được quy định bởi điều lệ công ty và quy chế này, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo ….
Vậy cho hỏi:
- Để được đóng dấu công ty lên chữ ký của Tổng Giám đốc thì có cần phải thêm thủ tục Ủy quyền của người đại diện pháp luật không ?
- Tổng Giám đốc có quyền quyết định ủy quyền cho một Giám đốc bộ phận ký một số loại giấy tờ thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty không? (Như bản vẽ thiết kế xây dựng, …).
Rất mong được quý công ty và Luật sư tư vấn giúp. Trân trọng!
Người gửi: LHN Nam

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và  Căn cứ Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về cơ cầu tổ chức của Công ty cổ phần như sau:

Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.
2. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, Đối với Công ty cổ phẩn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, Điều lệ công ty bạn quy định chỉ có 1 người đại diện, đó chính là Chủ tịch HĐQT. Đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của công ty. Mọi hoạt động của công ty đề phải thông qua người đại diện. Nếu không mọi giao dịch với tư các của công ty đều có thể vô hiệu.

Như vậy, với Quy chế hoạt động và phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc công ty đã được HĐQT thông qua, chủ tịch HĐQT ký. Thì quy chế này sẽ đồng nghĩa với văn bản quy định về phạm vi ủy quyền giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Theo đó, đối với những lĩnh vực đã được ủy quyền (Tổng giám đốc được thực hiện theo quy chế) thì khi ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các công việc đó tổng giám đốc không cần phải có giấy ủy quyền lần 2 nữa. Hay nói cách khác thì để được đóng dấu công ty lên chữ ký của Tổng Giám đốc thì không cần phải thêm thủ tục Ủy quyền của người đại diện pháp luật nữa, khi mà đã có quy chế quy định.

Vấn đề thứ hai, là Tổng Giám đốc có quyền quyết định ủy quyền cho một Giám đốc bộ phận ký một số loại giấy tờ thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty không?

Căn cứ vào Điều 564 Bộ luật dân sự năm 2015 về Uỷ quyền lại:

Điều 564. Ủy quyền lại
1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:
a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;
b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.
2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.
3. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Như vậy, Tổng giám đốc có quyền ủy quyền lại cho các giám đốc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quyền hạn của mình. Nhưng phải được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT vì đây là 1 hình thức của Ủy quyền lại. 

>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, ủy quyền doanh nghiệp

 

5. Cách soạn giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc?

Thưa luật sư, Tôi là giám đốc doanh nghiệp. Ngày 30/11 đến Tôi sẽ đi nước ngoài tham gia hội nghị trong vòng 20 ngày. Tôi lại nhận được thông tin sẽ có 2 công ty nước ngoài đến công ty Tôi để xem hàng bà thương thảo hợp đồng trong khoảng thời gian từ ngày 4/12 đến 9/12. Tôi dự định ủy quyền cho Phó Phòng nhân sự tiếp xúc làm việc với 2 công ty nước ngoài đó.
Theo luật sự em nên chọn mẫu giấy ủy quyền nào là phù hợp?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

>> Tải về: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty hoặc soạn thảo trực tuyến theo mẫu dưới đây, in ra và sử dụng trong từng trường hợp cụ thể:

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

 

GIẤY UỶ QUYỀN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY .............

 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;
 

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):......................................

Giám đốc …………......... Công ty Cổ phần ………..........

Số CMTND: ….., ngày cấp ….....…, nơi cấp ……...........

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):............................

Phó giám đốc ………..... Công ty Cổ phần …….........……

Số CMTND: ……...…., ngày cấp ……, nơi cấp ...............

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:
 

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. - Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …… theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của …… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần … (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của … Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc … được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn … theo quy định của Quy chế.
 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý … bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.
 

Điều 3: Ông/ Bà … và các bộ phận liên quan của … có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

 

 

In / Sửa biểu mẫu