>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính về mấy ủy uyền, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Luật sư tư vấn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

 

GIẤY  UỶ QUYỀN

 

-  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

-  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………..................................….…..;

-  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…….Công ty …................…….;

-  Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ……..…....... về việc phân công, ủy quyền cho...............…………………...........………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà           :..………..............................................................................………..……… 

Chức vụ          : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..……….............…...………………...... 

Số CMTND    : ............. do Công an thành phố X cấp ngày …...........…………………….. 

Địa chỉ            :..………..............................................................................………………… 

 

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà           :..………..............................................................................………………… 

Chức vụ          : Phó........... Công ty ..……….............……………………………………….... 

Số CMTND    : ............................ do Công an thành phố X cấp ngày …...........…………… 

Địa chỉ            :..………....................................................................................……..……… 

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: 

1.         Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2.         Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………….… 

3.         Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4.         Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

>> Xem thêm:  Trường hợp nào không được ủy quyền theo quy định mới nhất ?

5.         Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6.         Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.
 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

 

 

NGUYỄN VĂN A

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp​ . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Tư vấn hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền đúng luật ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020