Việc đánh giá và nhận xét các môn học cụ thể, trong đó có môn Đạo đức, là một quá trình quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra và rèn luyện của giáo viên đối với học sinh. Để hỗ trợ giáo viên tiểu học trong việc viết nhận xét môn Đạo đức cho các lớp từ lớp 1 đến lớp 5, Thông tư 27 đã công bố mẫu nhận xét môn Đạo đức được biên tập bởi Luật Minh Khuê. Các mẫu nhận xét này sẽ giúp giáo viên đánh giá năng lực phẩm chất, ý thức và kết quả học tập của học sinh vào giữa học kì, cuối học kì và khi kết thúc năm học. Chúng tôi đề nghị thầy cô tham khảo các mẫu nhận xét này để có tài liệu hữu ích trong quá trình viết nhận xét môn Đạo đức.

 

1. Mẫu nhận xét môn Đạo đức Học kỳ 1 theo Thông tư 27

 • Em có kiến thức về Quốc hiệu, Quốc kì và Quốc ca của Việt Nam, và tuân thủ các quy tắc chào cờ và hát Quốc ca.
 • Em giữ trật tự, biết lắng nghe và học tập chăm chỉ và nghiêm túc. Em cũng biết đánh giá đúng/sai các thái độ và hành vi đạo đức đã học.
 • Em tự giác thực hiện các nhiệm vụ của mình tại trường và cũng biết tự giác làm những việc ở nhà.
 • Em có thể kể lại những việc mà mình đã tự giác thực hiện ở trường và ở nhà.
 • Em quan tâm và giúp đỡ bạn bè trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ và có thái độ đồng tình với các hành vi đạo đức tốt.
 • Em có ý thức giúp đỡ ông bà, cha mẹ và biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp.
 • Em cũng biết nhắc nhở bạn bè điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp và áp dụng các hành vi đạo đức vào thực tiễn.

 

2. Mẫu nhận xét môn Đạo đức Học kỳ 2 theo Thông tư 27

 • Năng động và sáng tạo trong việc phát biểu xây dựng bài.
 • Có khả năng nhận biết và phân tích tình huống qua tranh để đưa ra ý kiến.
 • Nhận thức sâu sắc về biểu hiện và ý nghĩa của các hành vi đạo đức đúng.
 • Thể hiện kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.
 • Có ý thức cao và tự giác thực hiện những hành động phù hợp với khả năng của mình.
 • Biết vận dụng những hành vi đạo đức đúng vào cuộc sống hàng ngày.
 • Có khả năng nhận biết được hành vi đạo đức đúng hoặc chưa đúng.
 • Tuân thủ nội quy trường lớp tốt và có khả năng tổ chức kỉ luật.
 • Có khả năng đánh giá mức độ thường xuyên thực hiện các hành vi đạo đức đúng.
 • Tận dụng trải nghiệm trong quá khứ để phát triển bản thân.
 • Có tinh thần ngoan, lễ phép, giúp đỡ và đoàn kết với bạn bè.
 • Thực hiện tốt các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học.
 • Có hành vi ứng xử phù hợp với hoàn cảnh.
 • Biết cách phòng và tránh tai nạn thương tích.
 • Có khả năng tự chăm sóc bản thân.
 • Tuân thủ nội quy trường lớp và có hành vi tốt trong sinh hoạt.
 • Biết sắp xếp thời gian học tập và vui chơi khoa học.
 • Hoàn thành môn học tốt.
 • Chưa áp dụng tốt các hành vi đạo đức đã học.
 • Cần phát triển khả năng mạnh dạn trong việc đưa ra cách xử lí tình huống.
 • Nhận biết được hành vi chưa đúng nhưng chưa biết cách sửa chữa.
 • Cần áp dụng kiến thức đã học để có hành vi, ứng xử và giao tiếp đúng mực trong cuộc sống.
 • Nắm bắt được nội dung bài nhưng cần tự tin hơn khi phát biểu.
 • Cần áp dụng tốt hơn các hành vi đạo đức trong thực tế.
 • Xử lí tình huống khá tốt.
 • Hiểu được cách thể hiện những hành vi đạo đức đã học.

 

3. Mẫu nhận xét học kỳ 2 môn Đạo đức theo Thông tư 27

Lời nhận xét giữa học kỳ 2 môn Đạo đức theo Thông tư 27

Giữa học kỳ II
Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
T Nắm được kiến thức chuẩn,vận dụng kiến thức có hiệu quả.
H Hoàn thành kiến thức nội dung môn học.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học .
T Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản các bài học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
H Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt .
T Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và vận dụng làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học .
H Hoàn thành nội dung môn học GK 2.
H Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung môn học.
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung môn học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống . Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng đã học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học giữa kì 2 .
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
H Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung các bài học.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung các bài học.
T Nắm được kiến thức kĩ năng cơ bản môn học vận dụng làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
H Nắm được kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
H Hoàn thành nội dung các bài học GK 2.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
T Có hành vi ứng xử phù hợp với thực tế . Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng đã học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Hoan thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Nắm đước kiến thức kĩ năng các bài học vận dụng làm bài tập .
H Hoàn thành nội dung các bài học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .