1. Sách giáo khoa có tác dụng gì?

Sách giáo khoa có tác dụng quan trọng và đa dạng trong lĩnh vực giáo dục. Dưới đây là một số nhận xét về tác dụng của sách giáo khoa:

- Cung cấp kiến thức cơ bản: Sách giáo khoa đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt kiến thức cơ bản và căn bản trong nhiều lĩnh vực học, bao gồm ngôn ngữ, toán học, khoa học, xã hội học, v.v. Chúng cung cấp thông tin cần thiết và giúp học sinh hiểu và áp dụng kiến thức vào thực tế.

- Hướng dẫn học tập: Sách giáo khoa thường có cấu trúc rõ ràng và tuần tự, giúp học sinh nắm vững kiến thức và theo dõi quá trình học tập. Chúng thường có các bài tập, ví dụ và lời giải để hỗ trợ việc ôn tập và rèn kỹ năng.

 - Chuẩn hóa giáo dục: Sách giáo khoa đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa giáo dục. Chính phủ và các tổ chức giáo dục thường xây dựng và lựa chọn sách giáo khoa để đảm bảo rằng học sinh ở cùng một lớp hoặc cùng một quốc gia đều được học cùng một nội dung và tiêu chuẩn giáo dục.

- Tạo sự công bằng: Sách giáo khoa có thể giúp tạo ra sự công bằng trong giáo dục, bởi vì chúng có thể được phân phối rộng rãi đến tất cả học sinh trong một quốc gia mà không phụ thuộc vào tài chính hoặc điều kiện cá nhân. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức cơ bản và những cơ hội học tập tương đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sách giáo khoa cũng có nhược điểm và hạn chế. Chúng có thể bị lỗi hoặc không cập nhật đầy đủ kiến thức mới nhất. Ngoài ra, sách giáo khoa cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu học tập đa dạng của tất cả học sinh. Do đó, sự kết hợp với các tài liệu giảng dạy khác và phương pháp giảng dạy sáng tạo là cần thiết để tối ưu hóa tác dụng của sách giáo khoa trong quá trình học tập

>> Xem thêm: Mẫu bản nhận xét sách giáo khoa mới lớp 1 môn Hoạt động trải nghiệm

 

2. Mẫu nhận xét sách giáo khoa lớp 2 mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN NHẬN XÉT

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 - MÔN TIẾNG VIỆT

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: trường tiểu học M

Chức danh trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Việt: Chủ tịch hội đồng

Các căn cứ nhận xét:

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Quyết định số ..... ngày ... tháng ... năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố .... Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố .......

1. Thông tin về SGK

- Tên sách: - Bộ sách: Cánh Diều - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tác giả (chủ biên/tổng chủ biên): – Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)

- Nhà xuất bản: - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Nội dung nhận xét, đánh giá

Tiêu chuẩn Tiêu chí Nội dung tiêu chí Nhận xét, đánh giá Ghi chú
Ưu điểm Hạn chế

Tiêu chuẩn 1

Chất lượng nội dung, hình thức SGK phù hợp với năng lực học tập của học sinh

(25 điểm)

1 Hình thức trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Chất lượng sách đảm bảo sử dụng được nhiều lần. Kênh hình rõ ràng, hình vẽ độc đáo, phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn, sát với thực tế giúp HS dễ nhớ, dễ hiểu, dễ cuốn hút HS vào hoạt động học tập Tranh ảnh quá nhiều do đó HS dễ lơ là, mất tập trung.  
2 Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.    
3 Chú trọng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức; thúc đẩy học sinh học tập tích cực; rèn luyện các kỹ năng, kích thích tư duy độc lập, sáng tạo; vận dụng kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống. Thúc đẩy học sinh học tập tích cực; rèn luyện các kỹ năng, kích thích tư duy độc lập, sáng tạo; vận dụng kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.    

Tiêu chuẩn 2

Nội dung tài liệu SGK hỗ trợ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

(25 điểm)

4 Các bài học hoặc chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng với các hoạt động, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Có hệ thống sách giáo viên và sách bổ trợ giúp việc dạy và học bộ môn thuận lợi, lô gic, có hệ thống.    
5 Thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt, đảm bảo mục tiêu dạy học tích hợp và phân hóa đối tượng; giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh. Đảm bảo mục tiêu dạy học tích hợp và phân hóa đối tượng; giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.    
6 Tạo điều kiện để nhà trường, tổ chuyên môn, khối chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh    

Tiêu chuẩn 3

Nội dung phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

(25 điểm)

7 Đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương. SGK được thiết kế chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS (năng lực tư duy và lập luận toán học). HS có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với sở thích, năng lực của HS Phú Thọ.    
8 Tạo cơ hội để nhà trường và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp gắn với thực tế địa phương. Tạo cơ hội để nhà trường và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp gắn với thực tế địa phương.    
9 Đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và năng lực học tập của các nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và năng lực học tập của các nhóm đối tượng học sinh tại địa phương    

Tiêu chuẩn 4

Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục

(25 điểm)

10 Nội dung đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; có thể triển khai tốt nhất với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại địa phương. Sử dụng linh hoạt trong các môn học khác, hoạt động về nhà hình thành cho HS nề nếp học tập, sinh hoạt, chuẩn mực đạo đức qua mỗi tiết học nên phù hợp với điều kiện dạy học tại Phú Thọ.    
11 Sách giáo khoa có tính mở, có website hoặc phiên bản điện tử, tài liệu tham khảo hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng tối thiểu hoặc tối ưu theo đặc điểm vùng miền. Sách giáo khoa có tính mở, có website hoặc phiên bản điện tử, tài liệu tham khảo hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng tối thiểu hoặc tối ưu theo đặc điểm vùng miền.    
12 Có hoạt động trải nghiệm, từng bước hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn; phát triển năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh và tạo cơ hội cho tất cả học sinh được phát triển. Có hoạt động trải nghiệm, từng bước hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn; phát triển năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh và tạo cơ hội cho tất cả học sinh được phát triển.    

Vì nội dung nhận xét khá dài, quý bạn đọc vui lòng truy cập link để xem chi tiết, cụ thể nội dung: Mẫu nhận xét sách giáo khoa lớp 2 

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề: Danh mục sách giáo khoa lớp 2 cập nhật mới nhất của Luật Minh Khuê.

Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.