1. Sổ sao nhi Đồng là gì? mục đích của sổ sao nhi đồng? 

Sổ sao nhi đồng hay còn gọi là sổ Nhi Đồng do đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ban hành. Mẫu sổ nhi đồng được dùng cho các trường tiểu học phục vụ công tác đánh giá, nhận xét những hoạt động của sao nhi đồng từ đó đưa ra các hình thức khen thưởng hoặc ký luật (nếu có). Bên cạnh đó sổ sao nhi đồng còn nêu ra các phương hướng, nhiệm vụ cho lớp sao nhi đồng trong năm học. Sau đây là mẫu sổ sao nhi đồng. 

Mục đích của sổ sao nhi đồng nhằm mục đích: ghi chép thông tin của sao nhi đồng, đánh giá nhận xét hoạt động của lớp cũng như từng cá nhân từ đó đánh giá nhi đồng cũng như công tác đội tại chi đội cũng như liên đội đó, đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho lớp sao nhi đồng trong từng tuần học, kỳ học và năm học. 

 

2. Mẫu sổ sao nhi đồng mới nhất 

Phần bìa: 

Phần nội dung: 

TIÊU CHUẨN 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA  

***

A. Danh hiệu "Nhi đồng chăm ngoan - Cháu ngoan bác Hồ" 

I. Cấp liên đội (Gồm 5 tiêu chuẩn): 

1. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên. 

2. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại học lực từ trung bình trở lên. 

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộc, nội quy của trường, lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường. 

4. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức. 

5. Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu Niên Tiền Phong theo độ tuổi. 

II. Cấp quận huyện thị xã: 

Là cháu ngoan bác Hồ xuất sắc cấp Liên đội, xếp loại đạo đức tốt xếp loại học lực giỏi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành dự bị đội viên Thiếu Niên Tiền Phong theo độ tuổi. 

III. Cấp tỉnh, thành phố: 

Là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp quận, huyện, thị xã, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi hoặc đạt giải trong các ký thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Thiếu Niên Tiền Phong theo độ tuổi. 

B. Tiêu chuẩn danh hiệu sao cháu ngoan Bác Hồ (gồm 3 tiêu chuẩn): 

1. Toàn Sao có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vu chơi, rèn luyện đạo đức. 

2. Sinh hoạt Sao theo đúng quy định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên 

3. Có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" 

TIỂU SỬ ANH HÙNG DANH NHÂN HOẠC ĐỊA DANH LIÊN ĐỘI MANG TÊN 

Lý Tự Trọng sinh ngày 20 tháng 10 năm 1914  tại bản Mạy tỉnh Makhon Phanom, Thái Lan, quê gốc ông ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tên thật là Lê Hữu Trọng còn được gọi là Huy một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam. 

Năm 1923 chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập và hoạt động trong Hội Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí. Năm 1926 ông về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và làm liên lạc cho Xứ uỷ Nam Kỳ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 9 tháng 2 năm 1932, trong buổi kỉ niệm gặp mặt một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn ông đã bắn chết viên mật thám Le Grand để bảo vệ diên giả Phạm Bôi. Ông bị bắt và kết án tử hình vào ngày 21 tháng 11 năm 1931. 

LIÊN ĐỘI LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC A  ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

LỚP NHI ĐỒNG 3A 

------------------------

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHỈ HUY LỚP NHI ĐỒNG 

(Bao gồm lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng)  

stt Họ Và tên  Tổ  Chức vụ  Nhiệm vụ được phân công

địa chỉ

số điện thoại

1 Nguyễn Văn A 1 Lớp trưởng  Quản lý, giám sát lớp, báo cáo tình hình với cô giáo chủ nhiệm,...  
2 Nguyễn Thị B  1 Lớp phó  Phụ trách học tập   
3 Nguyễn Thi C  2 Lớp phó  Phụ trách lao động   
4 Nguyễn Thị D  1 tổ trưởng tổ 1   quản lý, giám sát, giữ nề nếp của tổ 1  
5 Nguyễn Văn E  2 tổ trưởng tổ 2  Quản lý, giám sát, giữ nề nếp của tổ 2   

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC A    ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LỚP NHI ĐỒNG 3A 

--------------------------

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2023

1. Chủ điểm: Cháu ngoan Bác Hồ 

2. Hoạt động theo tuần 

Tuần  Nội Dung  Tổ chức thực hiện 
1 Thi đua hoa điểm 10

Tổ chức hoạt động thi đua hoa điểm mười

Tiếp tục giữ vũng tinh thần học tập, lao động, nề nếp

2 Chặng 2 thi đua hoa điểm 10

Tổ chức chặng hai hoạt động

kiểm tra tinh thần học tập rèn luyện của Đội viên 

3 Chặng 3 thu đua hoa điểm 10 

Tổ chức chặng 3 của cuộc thi 

tổng hợp cuối chặng 

4 Tổng kết tháng 

Tổng kết thi đua hoa điểm 10

Tổng kết tháng, khen thưởng đội viên 

Khi kết thúc một kỳ người phụ trách nhận xét báo cáo Tổng kết học kỳ đó và nêu phương hướng nhiệm vụ cho học ký tiếp theo mẫu: 

LIÊN ĐỘI TRƯỞNG TIỂU HỌC A   ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

LỚP NHI ĐỒNG 3A 

------------------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỌC KÌ 1

Năm học: 2022  

1. Kết quả công tác học kỳ I 

1, Đặc điểm tình hinh chung: 

2, Kết quả hoạt động: 

3. Công tác sao nhi đồng 

Kết thúc một năm học thì người phụ trách phải báo cáo toàn bộ những hoạt động của lớp sao nhi đồng trong năm học vừa qua, những kết quả thực hiện được trong năm học, những thiếu sót, tổng kết năm học theo mẫu: 

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC A   ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

LỚP NHI ĐỒNG 3A 

-------------------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHI ĐỒNG NĂM HỌC 2022

I. Đặc điểm tình hình 

II. Kết quả hoạt động công tác nhi đồng 

1. Kết quả phong trào hoạt động 

2. Công tác xây dựng sao nhi đồng  

 

3. Hướng dẫn ghi sổ sao nhi đồng chuẩn nhất 

- Đối với phần bìa 

+ Phần lớp nhi đồng: Ghi rõ tên lớp bằng chữ in hoa 

+ Phần liên đội: Ghi rõ tên Liên đội bằng chữ in hoa 

+ Phần quận, huyện: Ghi quận, huyện nơi có trường tiểu học 

+ Phần tỉnh/thành phố: Ghi tên tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 

+ Phụ trách lớp nhi đồng: Ghi rõ họ và tên người phụ trách 

+ Đăng ký danh hiệu thi đua: Ghi danh hiệu thu đua mà Sao nhi đồng đăng ký, ví dụ: Sao xuất sắc

+ Năm học: Ghi theo quy định; ví dụ: Năm học: 2022-2023 

-Đối với phần tiểu sự anh hùng hoặc lịch sử đia danh liên đội mang tên: Ghi tóm tắt tiểu sử anh hùng hoặc lịch sử địa danh mà liên đội mang tên, đảm bảo đúng, đủ thông tin 

- Đối với phần danh sách trích ngang ban chỉ huy lớp nhi đồng 

+ ghi đầy đủ tên liên đội

+ghi đầy đủ tên lớp nhi đồng 

+ ghi đầy đủ các thông tin trích ngang về lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng theo bảng in sẵn, ví dụ: stt: 1; Tên sao nhi đồng: Nguyễn Văn A; tổ: 1; chức vụ: lớp trưởng, nhiệm vụ phân công: theo dõi quản lý lớp, đia chỉ: số nhà 1 đường B, phố C, phường E, quận F, thành phố G

- Đối với báo cáo Tổng kết học kì 1

+ Ghi rõ tên liên đội, chi đội

+ Ghi chi tiết đặc điểm tình hình, kết quả và phương hướng nhiệm vụ 

- Đối với báo cáo tổng kết công tác nhi đồng năm học: 

Ghi tương tự báo cáo tổng kết công tác nhi đồng học kỳ nhưng ghi chi tết về kết quả của cả năm học, công tác xây dựng sao nhi đồng đã đạt được và phương hướng, nhiệm vụ cho năm học tới. 

Trên đây là bài viết của công ty Luật Minh Khuê về mẫu sổ sao nhi đồng và hướng dẫn ghi sổ sao nhi đồng chuẩn nhất. Nếu quý khách gặp bất cứ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần giải đáp vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6162 hoặc quý khách gửi yêu cầu chi tiết qua Email: Lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn và hỗ trợ. Trân trọng!