1. Mou là gì?

MOU là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người không có cam kết pháp lý. Đôi khi, hai hoặc nhiều người không thể đồng ý về loại thỏa thuận mà họ muốn, vì vậy họ tạo ra một MOU. MOU có thể trở thành văn bản pháp lý nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể sau: 

– Các bên tham gia giao ước cần rõ ràng.

– Mục đích và nội dung của bản cam kết cần được công nhận.

– Các điều khoản của giao ước được xác nhận bởi các bên liên quan.

– Có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan

MOU là một tài liệu đưa ra các kỳ vọng đã được thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người hoặc tổ chức. Đó không phải là một thỏa thuận ràng buộc, bởi vì không bên nào muốn gặp bất kỳ rắc rối pháp lý nào nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch và nó không liên quan đến việc trao đổi tiền.

MOU là một thỏa thuận giữa hai công ty không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có thể dẫn đến một hợp đồng trong tương lai. Đây là một tài liệu không chính thức đặt nền tảng cho một thỏa thuận có thể có trong tương lai.

Hiện nay, chưa có luật cụ thể nào nói MOU giữa hai bên có hiệu lực. Tuy nhiên, dựa trên cách thỏa thuận này đã được sử dụng trong thực tế, nó phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của một hợp đồng pháp lý. Nói cách khác, người ký MOU phải có thể nhìn thấy nó. MOU là một thỏa thuận giữa hai bên có thể được sử dụng trong trường hợp có bất đồng hoặc kiện tụng.

 

2. MOU là viết tắt của?

MOU: Memorandum of Understanding hay còn gọi là biên bản ghi nhớ.

>> Tham khảo: Mẫu Biên bản ghi nhớ (MOU) mới nhất 

 

3. Giá trị của MOU và hợp đồng chính

Thứ nhất, về nỗi lo hiệu lực của biên bản ghi nhớ:

Biên bản ghi nhớ là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên. Để có tính ràng buộc, Biên bản ghi nhớ phải có nội dung cụ thể, bao gồm danh sách những điều mỗi bên đồng ý và thời hạn hoàn thành thỏa thuận.

+ Nắm rõ ràng được các bên tham gia vào giao ước.

+ Nêu ra thông tin và mục đích.

+ Tóm tắt chi tiết các điều khoản trong thỏa thuận giao ước.

+ Có được đầy đủ chữ ký của các bên liên quan.

Trong hệ thống pháp luật thương mại và kinh doanh, không có quy định cụ thể nào về việc MOU như thế nào được coi là hợp lệ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Biên bản ghi nhớ vẫn có giá trị pháp lý nếu được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. Chúng tôi tin rằng Biên bản ghi nhớ vẫn có giá trị như một hợp đồng khi nó được sử dụng làm bằng chứng trong một vụ kiện tại tòa án.

Nếu các bên không sử dụng hợp đồng, họ có thể ghi lại các thỏa thuận của mình trong một biên bản ghi nhớ (MOU). Điều này sẽ hữu ích nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh và mọi người có thể dễ dàng tìm ra người chịu trách nhiệm.

Thứ 2, về mối liên lạc giữa hợp đồng và biên bản ghi nhớ:

Hai bên đang cố gắng đạt được thỏa thuận để có thể cùng nhau đạt được mục tiêu. Thỏa thuận này sẽ giải thích những gì mỗi bên mong đợi từ bên kia và cũng sẽ đặt ra các quy tắc cơ bản cho mối quan hệ công việc. Sau khi thỏa thuận được hoàn tất, cả hai bên có thể ký hợp đồng nêu chi tiết các chi tiết cụ thể của thỏa thuận. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận, cả hai bên cần phải đồng ý trước khi chúng có hiệu lực. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về các thay đổi, chúng có thể được giải quyết trong một hợp đồng nêu chi tiết các thay đổi.

Thỏa thuận sẽ ràng buộc về mặt pháp lý và nếu có tranh chấp, luật pháp sẽ quyết định phải làm gì. Nếu ai đó liên quan đến tranh chấp không muốn ra tòa, họ có thể ký một "bản ghi nhớ" (MOU). Đây chỉ là một cách để làm cho các bên cảm thấy thoải mái hơn trong việc tiếp tục các hợp đồng sau này.

 

4. Sự khác nhau giữa bản ghi nhớ và hợp đồng

Bản ghi nhớ là một loại thỏa thuận giữa hai người khác với hợp đồng. Hợp đồng là những thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý và có thể được thi hành bởi một thẩm phán. Biên bản ghi nhớ là một loại thỏa thuận ít trang trọng hơn nhưng vẫn có thể quan trọng trong việc đạt được những gì bạn muốn từ một tình huống.

Khi ai đó phá vỡ hợp đồng, họ có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý. Điều này là do hợp đồng rất quan trọng khi có giao dịch tài chính, vì vậy cả hai người có thể bảo vệ lợi ích và lòng tin của họ.

Biên bản ghi nhớ là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người đơn giản và linh hoạt hơn hợp đồng. Chúng cũng được viết tốt, phản ánh sự hiểu biết ngoại giao và tư duy sáng tạo của các bên liên quan. Biên bản ghi nhớ giống như một thỏa thuận trước hợp đồng, giúp ngăn ngừa các vấn đề và bất đồng trước khi một hợp đồng chính thức hơn được tạo ra.

Các bên có thể thắc mắc tại sao hai bên lại cố gắng đạt được một biên bản ghi nhớ chung khi nó không phải là một văn bản có hiệu lực thi hành. Đôi khi, một biên bản ghi nhớ là cần thiết để tạo ra một thỏa thuận pháp lý, chẳng hạn như khi cơ quan quản lý nhà ở thương lượng với một thực thể người thuê nhà.

Biên bản ghi nhớ có thể có sức mạnh vì nó cho phép hai bên dễ dàng đi đến thỏa thuận. Điều này xảy ra bởi vì Biên bản ghi nhớ yêu cầu tất cả các bên liên quan phải đồng ý về nhu cầu và mong muốn của cả hai bên.

Biên bản ghi nhớ đôi khi là một lựa chọn hấp dẫn vì chúng đơn giản hơn các thỏa thuận luật hợp đồng tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là nếu một trong hai bên có vấn đề với thỏa thuận, họ không phải trải qua những rắc rối khi thuê luật sư và nhờ thẩm phán xem xét thỏa thuận.

 

5. Khi nào cần ký kết MOU?

"MOU" là một tài liệu được sử dụng để giúp hai người lần đầu tiên kinh doanh một cách nhanh chóng và dễ dàng đồng ý về những gì cần phải làm và những gì mỗi bên chịu trách nhiệm. Biên bản ghi nhớ có thể là khuôn khổ cơ bản cho một thỏa thuận hoặc dự án, với mỗi bên chỉ định những thực thể nào khác sẽ tham gia và trách nhiệm của họ sẽ là gì.

Mou không phải là một bản hợp đồng thực sự. Đó là điểm khởi đầu cho một hợp đồng thực sự mà các bên sẽ ký kết sau này. Tuy nhiên, Mou vẫn quan trọng vì nó cho thấy các bên muốn gì.

Mou có nghĩa là "thỏa thuận" trong tiếng Pháp. Biên bản ghi nhớ là một thỏa thuận chính thức giữa hai hoặc nhiều bên cho thấy rằng họ vẫn quan tâm đến việc làm việc cùng nhau trong tương lai. Nó chưa phải là một hợp đồng và các bên vẫn có thể thay đổi ý định về việc làm việc cùng nhau.

Mou giúp bạn hiểu những gì bạn muốn và cần từ một mối quan hệ. Bằng cách cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, Mou có thể giúp bạn đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể. Điều này bao gồm phạm vi chung về những gì sẽ được đồng ý, khi nào nó sẽ xảy ra và nó sẽ được thực hiện như thế nào.

Biên bản ghi nhớ (MOU) không phải là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó quan trọng vì nó vạch ra những điểm chính của một hợp đồng có hiệu lực. 

 

6. Cách thức hoạt động của MOU trong kinh doanh

Các bên liên quan đều chịu trách nhiệm tạo và thực hiện biên bản ghi nhớ, nhưng đó là một quy trình rất đơn giản. Mỗi bên sẽ làm việc cùng nhau để tìm ra những gì bên kia muốn, những gì họ có thể cung cấp, những gì họ sẵn sàng thương lượng và tại sao. Điều này sẽ giúp tạo ra một mục tiêu chung cho các bên liên quan.

Sau khi dự thảo ban đầu được viết xong, đại diện của các bên gặp nhau để thảo luận và thương lượng các điều khoản của thỏa thuận. Điều này có thể bao gồm các chi tiết cụ thể về thời điểm bắt đầu thỏa thuận, thời gian kéo dài và cách một trong hai bên có thể chấm dứt thỏa thuận. Khi họ đồng ý về tất cả các chi tiết đó, các bên sẽ ký thỏa thuận cuối cùng. 

>> Tham khảo: Biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý không? Mẫu biên bản ghi nhớ mới nhất

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về
MOU là gì? Mou viết tắt của từ gì? Giá trị MOU và hợp đồng chính? Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc.