Luật sư tư vấn về chủ đề "biên bản ghi nhớ"

biên bản ghi nhớ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên bản ghi nhớ.

Biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý không? Mẫu biên bản ghi nhớ mới nhất

Biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý không? Mẫu biên bản ghi nhớ mới nhất
Khi các bên làm việc lập các biên bản ghi nhớ (biên bản thỏa thuận) và các dạng biên bản khác có nội dung tương đương. Thì các biên bản này có giá trị pháp lý như thế nào ? Cách lập các dạng biên bản ghi nhớ này ? Phân biệt các dạng biên bản này với nhau ? ... và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Quyết định 3975/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Tổ chức Development Alternstive Inc (DAI) và Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 3975/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Tổ chức Development Alternstive Inc (DAI) và Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) do tỉnh Bình Định ban hành
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỚI TỔ CHỨC DEVELOPMENT ALTERNATIVE INC (DAI) VÀ HỘI TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM (VNAH)