Qua tình hình thực tiễn hiện nay, có rất nhiều hành vi vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Trong đó, phổ biến là những vi phạm sau:

- Vi phạm quy định khám sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự như:  Không có mặt đúng thời gian, địa điểm; Cố ý không nhận lệnh gọi; làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe; Không chấp hành lệnh gọi;
- Vi phạm không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ như: Không có mặt đúng thời gian, địa điểm; gian đối nhằm tránh nhập ngũ khi đủ điều kiện; không chấp hành lệnh gọil

- Vi phạm khác về nghĩa vụ quân sự: Không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và nguời sẵn sàng nhập ngũ; không tiếp nhận trở lại trường học; Không bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn nghĩa vụ.

Trong bài viết này Luật Minh Khuê chủ yếu phân tích về hành vi vi phạm khi không có mặt đúng thời gian, địa điểm theo giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự.

 

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

2. Các hành vi bị nghiêm cấm.

Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định rất rõ sáu hành vi bị nghiêm cấm sau:

Một là, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Hai là, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Ba là, gian đối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

Bốn là, lợi dụng chức vụ, quần hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự;

Năm là, sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định pháp luật;

Sáu là, xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh sự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

 

3. Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một là, đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách theo quy định pháp luật;

Hai là, thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân

Ba là, quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bốn là, mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo quy định pháp luật.

 

4. Không có mặt đúng thời gian, địa điểm theo giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự

Ngày 06/06/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảm và thềm lục địa của nước cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản này rất mới, có hiệu lực vào ngày 22/7/2022. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2013/NĐ-CP.

Khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

- Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Theo đó, đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm theo giấy khám gọi nghĩa vụ quân sự thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng. 

Trên đây là bài viết tư vấn về mức độ xử phạt đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm theo giấy khám gọi nghĩa vụ quân sự. Nếu bạn đọc còn bất kỳ vấn đề nào chưa rõ, còn vướng mắc. Vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí: 1900.6162 để được kịp thời giải đáp. Trân trọng cảm ơn!