1. Mức phạt kịch khung lỗi vi phạm nồng độ cồn hiện nay

* Tất cả các khoản vi phạm liên quan đến lái xe dưới tác động của rượu bia, đặc biệt là đối với người điều khiển xe gắn máy, được quy định cụ thể trong Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đã được điều chỉnh và bổ sung qua Nghị định 123/2021/NĐ-CP

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng: Khi người lái xe có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. Đây là một mức phạt nhẹ, nhưng vẫn mang tính răn đe để người lái xe nhận thức được rằng việc lái xe dưới tác động của rượu bia là không chấp nhận được và có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác trên đường.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Trong trường hợp nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt này tăng lên đáng kể. Phản ánh mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm, vì nguy cơ tai nạn giao thông tăng lên đáng kể khi người lái xe có mức nồng độ cồn cao như vậy.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: Đây là mức phạt cao nhất áp dụng cho những trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở. Mức phạt này được thiết lập để đảm bảo rằng những người vi phạm nghiêm trọng nhất sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ về hành vi của mình và để cảnh báo rằng hành vi lái xe dưới tác động của rượu bia sẽ bị xử lý mạnh mẽ theo pháp luật.

* Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự, hệ thống mức phạt vi phạm hành chính do việc lái xe dưới tác động của cồn được quy định một cách cụ thể và nghiêm ngặt trong Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với sự điều chỉnh và bổ sung thông qua Nghị định 123/2021/NĐ-CP. 

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: Khi nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của người lái không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. Đây là một mức phạt có tính cảnh báo, nhắc nhở về nguy hiểm của việc lái xe khi đã uống cồn.

- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng: Trong trường hợp nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt sẽ tăng lên đáng kể. Nhấn mạnh sự nguy hiểm và tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm này.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng: Đây là mức phạt cao nhất áp dụng cho những trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở. Mức phạt này nhấn mạnh rằng việc lái xe dưới tác động của cồn không chỉ là một vi phạm giao thông, mà còn là một hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

* Đối với những người điều khiển máy kéo và các loại xe máy chuyên dùng, các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc lái xe dưới tác động của rượu bia đã được quy định một cách chi tiết trong Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cùng với sự điều chỉnh và bổ sung thông qua Nghị định 123/2021/NĐ-CP. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Mức phạt này áp dụng khi người lái xe có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. Đây là biện pháp xử lý có tính cảnh báo, nhằm tạo ra sự nhận thức về nguy hiểm của việc lái xe khi đã uống cồn.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: Trong trường hợp nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt này sẽ được áp dụng. Nhấn mạnh tính nghiêm trọng của việc vi phạm và sự nguy hiểm khi lái xe dưới tác động của rượu bia.

- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng: Đây là mức phạt cao nhất, áp dụng cho những trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở. Biện pháp xử phạt này được thiết lập để nhấn mạnh rằng việc lái xe dưới tác động của cồn là không chấp nhận được và sẽ bị xử lý mạnh mẽ theo pháp luật.

* Đối với những người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) và người điều khiển xe thô sơ khác, các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc lái xe dưới tác động của cồn đã được quy định một cách chi tiết trong Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với sự điều chỉnh và bổ sung thông qua Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

- Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng: Mức phạt này được áp dụng khi người điều khiển xe có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. Đây là biện pháp xử lý có tính cảnh báo, nhắc nhở về nguy hiểm của việc lái xe khi đã uống cồn.

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng: Trong trường hợp nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt này sẽ được áp dụng. Nhấn mạnh tính nghiêm trọng của việc vi phạm và sự nguy hiểm khi lái xe dưới tác động của cồn.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng: Đây là mức phạt cao nhất, áp dụng cho những trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở. Biện pháp xử phạt này nhấn mạnh rằng việc lái xe dưới tác động của cồn là không chấp nhận được và sẽ bị xử lý mạnh mẽ theo pháp luật.

=> Trong hệ thống pháp luật giao thông, mức phạt vi phạm nồng độ cồn đã được quy định một cách cụ thể và nghiêm ngặt đối với từng loại xe, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giữ cho mọi người trên đường được bảo vệ. Dưới đây là tổng hợp về mức kịch khung lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với các loại xe:

+ Người điều khiển xe gắn máy: Mức phạt dao động từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc lái xe gắn máy dưới tác động của cồn và cần phải chịu trách nhiệm đầy đủ trước pháp luật.

+ Người điều khiển xe ô tô: Mức phạt cao nhất, từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Phản ánh mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm khi lái xe ô tô dưới tác động của cồn, và cần có biện pháp xử lý mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao thông.

+ Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng: Mức phạt dao động từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng. Đây là biện pháp xử lý đặc biệt để cảnh báo về sự nghiêm trọng của hành vi vi phạm và đảm bảo tính an toàn trên các phương tiện này.

+ Người điều khiển xe đạp: Mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, mặc dù thấp hơn so với các loại xe khác nhưng vẫn đủ để nhấn mạnh về việc không chấp nhận việc lái xe dưới tác động của cồn, bất kể là phương tiện gì.

 

2. Thời hạn tạm giữ xe khi phạm nồng độ cồn theo quy định?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với sự điều chỉnh từ điểm a khoản 32 Điều 2 của Nghị định 123/2021/NĐ-CP, đối với các trường hợp tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông được ủy quyền tạm giữ xe trước khi đưa ra quyết định xử phạt đối với người điều khiển xe. Biện pháp này nhằm ngăn chặn hành vi lái xe trên đường khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá mức cho phép, từ đó bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu nguy cơ tai nạn do lái xe dưới tác động của cồn.

Theo quy định tại khoản 8 của Điều 125 trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được điều chỉnh bởi điểm b khoản 64 của Điều 1 trong Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, người có thẩm quyền xử phạt nồng độ cồn được ủy quyền tạm giữ phương tiện trong khoảng thời gian tối đa đến 07 ngày trước khi đưa ra quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Biện pháp này được áp dụng để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông và giữ cho mọi người trên đường được bảo vệ khỏi nguy cơ tai nạn do lái xe dưới tác động của cồn.

Lưu ý rằng thời hạn tạm giữ có thể được mở rộng trong các tình huống sau đây:

- Đối với các vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 của Điều 66 trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, thời gian tạm giữ có thể được kéo dài nhưng không vượt quá 01 tháng kể từ ngày tạm giữ.

- Đối với các vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 của Điều 66 trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, thời hạn tạm giữ có thể được tiếp tục kéo dài nhưng không quá 02 tháng kể từ ngày tạm giữ.

 

3. Người lái xe có nồng độ cồn bao nhiêu khi lái xe mới bị xử phạt?

Theo quy định tại khoản 8 của Điều 8 trong Luật Giao thông đường bộ 2008, với sự điều chỉnh từ khoản 1 của Điều 35 trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở.

Chỉ ra rằng, việc lái xe dưới tác động của cồn là một hành vi vi phạm pháp luật, không phụ thuộc vào mức độ nồng độ cồn có trong cơ thể, mà bất kể là ít hay nhiều, đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nồng độ cồn 0,4 phạt bao nhiêu tiền đối với xe máy, ô tô. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.