1. Điều kiện để trở thành Luật sư

Luật sư là một trong những ngành nghề có tính chất chuyên môn cao, ngoài kiến thức chuyên môn ra thì họ còn phải có vốn hiểu biết rộng và sâu trên thực tế cũng như trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể hành nghề. Đồng thời, luật sư phải là người có đạo đức, giàu lòng trắc ân, có tâm trong sáng và có tinh thần dũng cảm. Muốn trở thành một người luật sư thực thụ thì chúng ta phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng gian nan, vất vả; do đó có nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, luật sư phải là người rất yêu, hiểu và tâm huyết với nghề lắm!

Bước đầu tiên, phải hoàn thành chương trình đại học trong 04 năm tại các trường đại học luật hoặc khoa luật của các trường đại học khác trên cả nước và sau đó sẽ được cấp bằng cử nhân.

Nếu tiếp tục có ý định, ước muốn trở thành luật sư thì sau khi có được bằng cử nhận luật người đó sẽ đăng ký tham dự khóa đào tạo nghề luật sư với thời gian là 12 tháng. Hiện nay, nước ta có hai cơ sở chính đào tạo nghề Luật sư: một là Học viện Tư pháp cơ sở Hà Nội và hai là Học viện Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư sẽ được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư (căn cứ vào Điều 12 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012).

Khi hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ luật sư và có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư thì ai có nhu cầu muốn trở thành luật sư sẽ phải tiếp tục đăng ký tham gia tập sự tại các tổ chức hành nghề luật sư (như: văn phòng luật, công ty luật,....) trong thời gian tập sự là 12 tháng. Người hướng dẫn mình phải là người có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm luật sư và người hướng dẫn đó chỉ được hướng dẫn cùng lúc 03 người. Trường hợp không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về vấn đề nhận tập sự thì có thể đề nghị lên Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu nơi tập sự.

Sau đó, Liên đoàn luật sư Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Việc kiểm tra kết thúc tập sự hành nghề luật sư sẽ có 02 phần: thi viết và thi thực hành.

Người nào đạt yêu cầu kiểm tra sẽ chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Sau khi có chứng chỉ hành nghề thì phải đóng phí gia nhập Đoàn luật sư.

Nếu vậy, quá trình để trở thành luật sư từ khi học đại học cho đến khi nhận được chứng chỉ hành nghề luật sư được diễn ra liên tục, không ngắt quãng thì ít nhất là 06 năm. 

 

2. Một số kỹ năng cần có của luật sư

2.1. Tư duy phản biện và tranh luận

Tư duy phản biện là tư duy một vấn đề dựa trên sự phân tích, đánh giá thông tin theo những cách nhìn khác nhau để làm sáng tỏ và xem lại tính chính xác của vấn đề đó. Đưa ra những giả định, giả thiết nhằm tìm kiếm sự thật, lý lẽ rõ ràng một cách chủ động, sáng tạo. Khi tư suy phản biện, người luật sư sẽ tiếp cận những thông tin của vụ việc đa chiều hơn, khách quan hơn trong quá trình quan sát, tìm hiểu và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề. 

Tư duy phản biện là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng mà người luật sư phải thường xuyên rèn luyện, vận dụng khi hành nghề.

Tranh luận cũng là một kỹ năng phải rèn luyện rất nhiều cũng như phải biết vận dụng nhiều kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe,,,,Tranh luận cũng là một hình thức trao đổi một vấn đề với những góc nhìn, quan điểm, tư tưởng khác nhau của những người tranh luận bằng ngôn từ của mình. 

 

2.2. Kỹ năng lắng nghe

Để xác định được vấn đề mấu chốt trong các vụ việc, cần phải tìm hiểu sự việc một cách khách quan. Trong khi lắng nghe đòi hỏi người luật sư:

Thứ nhất, nghe một cách chủ động, tích cực. Trong quá trình trình bày sự việc, tồn tại các trường hợp khách hàng của mình không muốn kể hay kể thiếu chi tiết liên quan đến sự kiện tranh chấp, đòi hỏi người nghe cần chủ động dẫn dắt để họ nói hết vấn đề. 

Thứ hai, kết hợp nghe với ghi chép lại. Trong quá trình lắng nghe, cần kết hợp với việc ghi chép lưu trữ những thông tin quan trọng, tránh trường hợp bỏ quên những chi tiết có giá trị. Điều này thuận tiện cho việc tra cứu, lập luận, ra quyết định sau này cần ghi chép chính xác, cẩn thận những thông tin nghe được.

Thứ ba, xâu chuỗi các thông tin mà khách hàng cung cấp để tìm ra yếu tố mấu chốt. Các sự kiện liên quan tới cuộc tranh chấp mà khách hàng có thể trình bày không liền mạch, không theo thứ tự cụ thể.

 

2.3. Kỹ năng đặt câu hỏi

Khi đặt và sử dụng câu hỏi như thế nào, tần suất ra sao là một kỹ năng khó, cần người luật sư rèn luyện qua thời gian. Có một số nguyên tắc khi đặt câu hỏi cho khách hàng: không hỏi quá nhiều cùng một lúc, tích cực sử dụng các câu hỏi mở để khai thác được thêm thông tin,...

Có một số loại câu hỏi như sau:

- Câu hỏi mở - câu hỏi đóng: câu hỏi đóng thường nhận được câu trả lời rất ngắn gọn. Loại câu hỏi này nên được sử dụng khi muốn có được thông tin một cách nhanh và ngắn gọn nhất. Đối với câu hỏi mở thì ngược lại sẽ nhận được câu trả lời dài hơn. Đây là loại câu hỏi nhằm gợi ý ý tưởng, cảm xúc, tình huống,...để người được hỏi trả lời bằng quan điểm riêng của mình.

- Câu hỏi tu từ: câu hỏi tu từ không phải là một câu hỏi cần câu trả lời mà nó là những câu khẳng định lại vấn đề dưới dạng câu hỏi.

- Câu hỏi "hình nón": câu hỏi dạng hình nón là dạng câu hỏi được bắt đầu từ các câu hỏi chung chung rồi đi vào trọng tâm trong mỗi câu trả lời để hỏi sâu hơn. 

 

2.4. Kỹ năng áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật là lựa chọn quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề của khách hàng. Nhiều trường hợp không phải chỉ áp dụng một văn bản quy phạm pháp luật  là giải quyết vấn đề mà phải áp dụng nhiều văn bản trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư có liên quan,....

 

3. Muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì?

Đáp án chính xác cho câu hỏi "muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì?" là rất khó. Vì để trở thành luật sư thì ta phải biết, hiểu, vận dụng được các kiến thức chuyên môn vào thực tế; như vậy, không phải chỉ giỏi một hay một số môn mà ta cần phải giỏi đều tất cả các môn. Nhưng có một số môn học là nền tảng, cơ sở để học các môn học khác mà ta cần phải nắm vững.

Thứ nhất, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Có lẽ, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học cơ sở, nền tảng, tổng quát nhất cho việc học tập các môn học sau này. Môn học này sẽ đưa ra những vấn đề cơ bản như: nguồn gốc hình thành nhà nước và pháp luật; bản chất, chức năng, hình thức và các kiểu nhà nước và pháp luật; quan hệ pháp luật, quy phạm pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; pháp chế xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền;...

Thứ hai, môn Luật Hiến pháp

Trong khoa học pháp lý, Luật Hiến pháp là bộ môn khoa học quan trọng. Luật Hiến pháp điều chỉnh các quan hệ cơ bản, quan trọng nhất trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văm hóa - xã hội, quyền cơ bản của con người và công dân, cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thứ ba, môn Luật dân sự

Môn Luật dân sự cũng đề cập tới những nội dung cơ bản như: khái niệm, quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu; quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; thừa kế; nghĩa vụ và hợp đồng dân sự; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;...Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của cá nhân, pháp nhân.

Thứ tư, môn Luật hành chính

Môn Luật hành chính nghiên cứu về mối quan hệ chấp hành trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Trong hệ thống đào tạo cử nhân luật hay đào tạo sau đại học ngành luật,...thì luật hành chính luôn là môn học cơ bản và ngày càng được chú trọng, cách thức giảng dạy môn học này luôn đổi mới để phù hợp với sự phát triển của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và công cuộc cải cách nền hành chính của nhà nước.

Thứ năm, logic học đại cương

Khi học môn học này thì người học sẽ được cung cấp những kiến thức chung về bản chất của logic học, khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và giả thuyết, các quy luật của tư duy logic chính xác. Những kiến thức mà môn học này đem lại sẽ giúp người học có phương pháp đúng đắn để tự nghiên cứu các vấn đề của cơ sở ngành và chuyên ngành.

Tóm lại, muốn trở thành Luật sư thì chúng ta nên học giỏi đều tất cả các môn. Vì những kiến thức mà ta học được sẽ được vận dụng liên kết với nhau khi ta giải quyết vấn đề pháp lý phát sinh trong cuộc sống hay trong quá trình nghiên cứu. Ngoài ra, nghề Luật còn đòi hỏi người luật sư phải am hiểu về pháp luật, tâm lý con người, có nhiều kinh nghiệm thực tế, trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết (như: tư duy phản biện, kỹ năng tranh luận, kỹ năng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng áp dụng pháp luật,...) cũng như phải có đạo đức nghề nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết "Muốn làm luật sư phải học giỏi môn gì?". Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc gì vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật miễn phí của công ty luật Minh Khuê qua số tổng đài: 1900.6162 . Xin chân thành cảm ơn!