Vậy tôi xin hỏi : Tôi nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện? Bởi theo chủ định của tôi thì tôi chỉ muốn thành lập một địa chỉ hợp pháp cho một người đại diện để tiện giao dịch với các đối tác trên HN.Mọi hoạt động như kê khai thuế, phát hành hoá đơn tôi vẫn kê khai và báo cáo ở TP Hải Dương.
Nếu thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện như vậy ở Hn thì hoạt động của công ty chúng tôi sẽ do cục thuế Hải Dương hay Hà Nội quản lý?
Công ty có văn bản pháp luật nào quy định về việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện thì cho tôi xin để tôi tham khảo. Hoặc giới thiệu cho tôi để tôi mua sách về đọc.
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê,

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Trang

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

- Luật Doanh nghiệp năm 2005

Nội dung trả lời :

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 thì:

1. VPĐD là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự  phát sinh từ giao dịch của VPĐD và chi nhánh.

Do đó, nếu bạn muốn có một địa chỉ hợp pháp để tiện giao dịch với các đối tác tại Hà Nội, mà không cần thiết phải thực hiện hoạt động kinh doanh, sinh lời thì bạn thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Văn phòng đại diện không trực tiếp thực hiện chức năng kinh doanh trừ khi có ủy quyền từ trụ sở chính, không kí kết các hợp đồng với đối tác. Doanh nghiệp quản lý các hoạt động của văn phòng đại diện, nên mọi hoạt động về kê khai thuế, xuất hóa đơn sẽ do trụ sở chính của doanh nghiệp quản lý. Vì vậy, nếu thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội thì hoạt động của công ty vẫn do Cục thuế Hải Dương quản lý.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)