1. Khái niệm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là ngân hàng thương mại nhà nước chuyên doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, viết tắt Agribank) là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thõn do Nhà nước đầu tư 100% vốn thành lập và thuộc sở hữu nhà nước. Văn bản pháp luật đầu tiên quy định về ngân hàng này là Quyết định số 163-CP ngày 16.6.1977 của Hội đồng Chính phủ quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trong đó Ngân hàng nông nghiệp được quy định là một trong các ngân hàng chuyên nghiệp trực thuộc Ngân hàng nhà nước.

Thực hiện chủ trương cải cách hệ thống ngân hàng một cấp thành hai cấp, ngày 26.3.1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 53/HĐBT quy định lại cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước, các ngân hàng chuyên nghiệp được đổi thành ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng nông nghiệp. Trên cơ sở Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công tí tài chính năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 400-CT ngày 14.11.1990 về việc thành lập Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, trong đó quy định rõ: Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam là ngân hàng thương mại quốc doanh, có tư cách pháp nhân thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các thành phần kinh tế, chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Quyết định số 280/QĐ-NH5 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 15.10.1996 quy định đổi tên Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Theo quyết định này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo mô hình tổng công tỉ nhà nước, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (viết tắt VBA&RD). Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có tư cách pháp nhân, điều lệ tổ chức và hoạt động do Thống đốc Ngân hàng nhà nước phê chuẩn, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Chức năng chủ yếu của ngân hàng này là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng, cho tập thể, cá nhân vay tiền với lãi suất thấp nhất nhằm phát triển trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nông dân và nhân dân nói chung, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp.

 

2. Trách nhiệm của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các dự án lớn của nước ngoài tại Việt Nam thông thường sẽ được Ngân hàng Agribank tiếp nhận và thực hiện. Trước các tình hình thị trường kinh tế có nhiều biến động, Agribank vẫn được các tổ chức quốc tế công nhận với những đánh giá tích cực như là: Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Đầu tư Châu u,...Với tổng số dự án lớn nhỏ đã từng thực hiện là 136 dự án tương đương gần 4,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, , ngân hàng Agribank tiếp tục được duy trì và thực hiện với nhiều dự án khác nhau.

Trách nhiệm với xã hội cũng là sứ mệnh kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank hoạt động cùng với việc phát triển kinh doanh. Đây cũng là việc giúp ngân hàng không chỉ đóng góp phát triển kinh tế mà còn giúp hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Mỗi năm ngân hàng luôn tích cực đóng góp cho việc đảm bảo xây dựng các hoạt động công tác xã hội như xây dựng đường xá cho bà con nông thôn, xây nhà tình nghĩa hay đầu tư xây dựng các bệnh viện khám chữa bệnh. Khi bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, ngân hàng đã luôn đồng hành những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên hỗ trợ lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Một số công trình nổi bật của Agribank như là đóng góp 160 tỷ đồng cho việc hỗ trợ các vùng quê nghèo tại Điện Biên. Thực hiện việc này cũng là thực hiện theo kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo dựa vào ghị quyết 30a/2008/NQ-CP cho 20 tỉnh có huyện nghèo.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank không ngừng phát triển và đã đạt được những thành tự đáng kể trong việc tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam. Với những hoạt động đã đạt được giúp Agribank giữ vững được vị trí là ngân hàng thương mại top đầu của Việt Nam.

 

3. Quy mô của ngân hàng Agribank

Agribank luôn được xem là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Khi xét trên cả tổng tài sản, vốn, hệ thống nhân viên. Cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là quy mô khách hàng. Trải qua 31 năm xây dựng và trưởng thành của mình.

Agribank vẫn luôn giữ vững được vị thế dẫn đầu của mình trong nhiều phương diện. Đây là ngân hàng thương mại duy nhất của nhà nước giữ 100% vốn điều lệ. Agribank là một ngân hàng có quy mô lớn khi có khoảng 2300 chi nhánh trải dọc khắp toàn quốc. Luôn tự hào khi ngân hàng đã có mặt ở 9 trong tổng số huyện đảo của Việt Nam.

Ngân hàng Agribank đứng đầu về vốn tài sản, đội ngũ cán bộ, nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng so với những ngân hàng khác. Quy mô của Agribank bao quát toàn Việt Nam, ước tính hiện có hơn 2.200 chi nhánh. Số lượng nhân viên, cán bộ đạt mốc 40.000 người. Các máy ATM phân bố rộng rãi khắp nơi trên toàn quốc để người dùng dễ dàng giao dịch.

 

4. Tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò của ngân hàng nông n ghiệp và phát triển nông thôn

Ngân hàng Agribank là một trong những ngân hàng thương mại đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là những ảnh hưởng trong đầu tư nông nghiệp, nông thôn và nông dân như lời hứa vì “Tam nông” của mình.

Để có được những thành công như hiện tại, ngân hàng Agribank đã xác định cho mình những chiến lược kinh doanh đúng đắn. Mà trước hết có thể nhìn thấy ở tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Tầm nhìn của ngân hàng Agribank

Agribank được phát triển theo hướng ngân hàng hiện đại với tầm nhìn “tăng trường – an toàn – hiệu quả – hiện đại”. Với tầm nhìn này của mình, ngân hàng muốn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cũng như có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, cùng với hoạt động hội nhập quốc tế.

Sứ mệnh: “Agribank Mang phồn thịnh đến khách hàng”

Ngân hàng Agribank mong muốn đem lại sự phồn thịnh đến với khách hàng. Vì vậy, chính bản thân của doanh nghiệp cũng xác định rõ khách hàng chính là trọng tâm, là nền tảng của mọi hoạt động. Doanh nghiệp đã và đang cải thiện chất lượng của doanh nghiệp. Đội ngũ công ty cũng như quản lý mối quan hệ khách hàng một cách tốt nhất.

Agribank thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong việc cân bằng mối quan hệ về lợi ích giữa các bên – khách hàng, doanh nghiệp và cổ đông. Ngoài ra, chính ngân hàng cũng đã và đang quan tâm đến những vấn đề xã hội. Cố gắng trong việc hỗ trợ an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của bản thân một doanh nghiệp lớn đối với đất nước.

 

5. Các sản phẩm của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

5.1 Gửi tiền tiết kiệm tại Agribank

Hiện nay ngân hàng g Agribank đang cung cấp hai hình thức gửi tiền đến cho khách hàng đó là gửi tiền và gửi tiền tiết kiệm với đa dạng các mức lãi suất hấp dẫn khác nhau.

Chi tiết về các hình thức gửi tiết kiệm của Agribank:

 • Gửi có kỳ hạn
 • Gửi có kỳ hạn nhưng lãi suất không cố định
 • Gửi tiết kiệm theo kỳ hạn và không kỳ hạn
 • Gửi tiết kiệm theo hình thức an sinh, học đường, hưu trí
 • Gửi tích lũy kiều hối

5.2 Tín dụng Agribank

 • Cho vay hình thức tiêu dùng
 • Cho vay với hạn mức quy mô nhỏ
 • Vay hỗ trợ hoạt động nông nghiệp
 • Cho vay theo hình thức thấu chi tài khoản phục vụ đời sống, kinh doanh

5.3 Phát hành thẻ ngân hàng Agribank

 • Phát hành thẻ nội địa
 • Phát hành thẻ Ghi nợ
 • Phát hành thẻ tín dụng

5.4 Bảo hiểm

 • Bảo hiểm đảm bảo an toàn tín dụng
 • Bảo hiểm cho chủ thẻ ghi nợ quốc tế và nội địa
 • Bảo hiểm toàn diện cho khách hàng cá nhân
 • Bảo hiểm ô tô

5.5 Thanh toán và chuyển tiền

 • Hỗ trợ thanh toán nội địa và quốc tế

5.6 Sản phẩm kiều hối

Ngân hàng điện tử bằng các hình thức như là SMS, Internet banking, Bankplus.

 

6. Mức độ uy tín của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các tin đồn về Agribank phá sản nợ xấu khiến nhiều người hoang mang. Khoản nợ xấu của ngân hàng Agribank chiếm 6,14%. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn nằm trong tiêu chuẩn quốc tế và không có gì đáng lo lắng. Người dân có thể đánh giá Agribank dựa trên một vài tiêu chí sau:

 • Hình thành phát triển lâu đời: So với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, Agribank thuộc nhóm ngân hàng có lịch sử hoạt động lâu đời nhất. Tính đến năm 2020, Agribank đã có hơn 30 năm hoạt động
 • Quy mô rộng rãi: Agribank có mặt tại khắp các tỉnh thành Việt Nam. Người dân dễ dàng giao dịch với ngân hàng dù ở nông thôn hay thành thị, do đó lượng người dùng vô cùng phổ biến
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt: Ngân hàng Agribank nhận về nhiều lời khen ngợi khi đào tạo thành công đội ngũ chuyên viên nhiệt tình chu đáo. Các nhân viên sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7, sát cánh cùng người dùng trong mọi vấn đề
 • Hệ thống giao dịch đa dạng: Agribank cung cấp nhiều hệ thống giao dịch, đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp. Giao dịch nhỏ hay to đều được hỗ trợ
 • Agribank vinh dự đứng trong top 10 doanh nghiệp xuất sắc, lớn mạnh nhất nước ta vào năm 2019. Đồng thời Agribank xếp thứ 142/500 các ngân hàng vững mạnh trong khu vực châu Á
 • Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đánh giá Agribank đạt mức tín nhiệm Ba3 – xếp hạng cao nhất so với những NHTM ở Việt Nam

Với các tiêu chí trên, ngân hàng Agribank hoàn toàn xứng đáng trở thành ngân hàng uy tín nhất Việt Nam. Đây là địa điểm giao dịch tuyệt vời cho những ai đang có ý định tham gia vào hệ thống ngân hàng

Ngoài ra, nếu còn vấn đề vướng mắc hoặc băn khoăn về những nội dung trên hoặc các nội dung khác liên quan tới giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Toà án, Quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được giải đáp thêm. Trân trọng./