1. Khái quát chung về IBRD

Ngân hàng Thế giới (tiếng Pháp: Banque mondiale ) là một tổ chức tài chính quốc tế cung cấp các khoản vay cho các quốc gia trên thế giới cho các dự án vốn. Nó bao gồm hai tổ chức: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Ngân hàng Thế giới là một thành phần của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu đã nêu của Ngân hàng Thế giới là giảm nghèo mà Điều khoản Thỏa thuận được xác định là các cam kết thúc đẩy đầu tư nước ngoài và thương mại quốc tế và tạo thuận lợi cho đầu tư vốn. Tên thường gọi của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (viết tắt là IBRD). Cả Ngân hàng Thế giới. Tổ chức quốc tế thúc đẩy tái thiết kinh tế của các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và sự phát triển của các nước đang phát triển. Một trong những cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. Được thành lập vào năm 1945 theo Thỏa thuận Bretton · Rừng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF ).

Ban đầu nó nhằm mục đích tái thiết đất nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngày nay, các khoản vay cho các nước đang phát triển là nhiệm vụ chính và các khoản vay cho các quốc gia và tổ chức không thể nhận được khoản vay từ khu vực tư nhân được vay từ thị trường trong điều kiện thị trường và bảo lãnh cho các khoản vay từ khu vực tư nhân. Không chỉ nhà nước mà các công ty cá nhân đặc biệt cũng phải tuân theo hợp đồng. Tổ chức cao nhất bao gồm tất cả các quốc gia thành viên tại Hội đồng thống đốc và ban điều hành có 22 quyền hành pháp, bao gồm đại diện của năm bên liên quan chính. Mỗi quốc gia thành viên có quyền biểu quyết theo số tiền đóng góp. Trong những năm gần đây, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào lĩnh vực giáo dục / nông nghiệp, cho vay hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường,... Đảm bảo đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật (xây dựng kế hoạch phát triển, điều phối nhân viên, đào tạo kỹ thuật viên,...) đang mở rộng hoạt động dịch vụ của chúng tôi.

Kể từ năm 2012, các quốc gia thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới năm 188. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghèo toàn cầu do toàn cầu hóa và thiếu vốn do suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008. Cùng với Ngân hàng Thế giới, Nhóm Ngân hàng Thế giới thu thập các tổ chức tài chính của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới Thứ hai), Tập đoàn Tài chính Quốc tế (Ngân hàng Thế giới Thứ ba), cơ quan hòa giải tranh chấp đầu tư quốc tế và các cơ quan trực thuộc của cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương. Trụ sở chính là Washington. Nhật Bản tham gia năm 1952.

2. Năng lực của Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế IBRD

Nguồn vốn của IBRD được hình thành từ vốn đóng góp của các nước thành viên, và từ vốn vay trên thị trường vốn thông qua phát hành trái phiếu WB. IBRD được đánh giá AAA của Moody và AAA của Standard & Poor. Các nhà đầu tư đánh giá trái phiếu của WB là loại chứng khoán có chất lượng cao.

Chiến lược tài trợ của IBRD là hướng tới việc đạt được các giá trị tốt nhất trong lâu dài và mang tính bền vững cho các nước thành viên. Là một tổ chức hợp tác nên IBRD không đặt mục đích kiếm lợi nhuận lên hàng đầu, mà chỉ cần có đủ lợi nhuận để duy trì sự hoạt động nhằm thực hiện chiến lược của mình.

3. Hoạt động của Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế IBRD

IBRD cung cấp các khoản vay cho các nước thành viên bằng đồng EURO, Yên Nhật, Đô la Mỹ và các loại đồng tiền khác mà IBRD có thể đóng vai trò trung gian. Các khoản vay IBRD có thời hạn vay tối đa là 30 năm, và thời gian ân hạn tối đa là 18 năm.

Lãi suất của các khoản vay IBRD được tính theo LIBOR và được điều chỉnh 6 tháng/lần. Bên vay được chủ động lựa chọn thời hạn vay và thời gian ân hạn. Đối với mỗi hình thức trả nợ (trả nợ một lần, trả nợ đều trong các kì, trả nợ tăng dần...) IBRD sẽ có các công thức tính toán thời hạn vay và thời gian ân hạn cụ thể trên cơ sở các qui định chung.

Ngoài ra, trong suốt quá trình thực hiện khoản vay, IBRD cũng cung cấp một số công cụ quản lí rủi ro tỉ giá và lãi suất giống như chuyển đổi đồng tiền, cố định hoặc thả nổi lãi suất, và các hợp đồng tự bảo hiểm lãi suất.

4. Quốc gia thành viên của IBRD

Như đã nói ở các mục trên, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development, viết tắt: IBRD) là một tổ chức tài chính quốc tế, được thành lập năm 1944 và có trụ sở tại Washington, DC, Hoa Kỳ, là chi nhánh cho vay của World Bank Group. IBRD cung cấp các khoản vay cho các nước đang phát triển có thu nhập trung bình. IBRD là tổ chức đầu tiên trong số năm tổ chức thành lập Nhóm Ngân hàng Thế giới. Nhiệm vụ ban đầu của IBRD vào năm 1944, là tài trợ cho việc tái thiết các quốc gia châu Âu bị tàn phá bởi Thế chiến II. IBRD và chi nhánh cho vay ưu đãi của mình, Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), được gọi chung là Ngân hàng Thế giới khi họ có chung lãnh đạo và nhân viên.

Sau khi tái thiết châu Âu, nhiệm vụ của Ngân hàng đã mở rộng để thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu và xóa đói giảm nghèo. IBRD cung cấp tài chính cấp thương mại hoặc tài chính ưu đãi cho các quốc gia có chủ quyền để tài trợ cho các dự án tìm cách cải thiện giao thông và cơ sở hạ tầng, giáo dục, chính sách trong nước, ý thức môi trường, đầu tư năng lượng, chăm sóc sức khỏe và nước uống, và tiếp cận với vệ sinh được cải thiện.

IBRD được sở hữu và điều hành bởi 189 quốc gia thành viên, với mỗi quốc gia được đại diện trong Hội đồng Thống đốc. IBRD có lãnh đạo và nhân viên điều hành riêng, thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường. Chính phủ thành viên của Ngân hàng là các cổ đông đóng góp và có quyền bỏ phiếu về các vấn đề của nó. Ngoài các khoản đóng góp từ các quốc gia thành viên, IBRD mua lại phần lớn vốn của mình bằng cách vay trên thị trường vốn quốc tế thông qua các vấn đề trái phiếu ở mức ưu tiên vì xếp hạng tín dụng AAA.

Năm 2011, nó đã huy động được 29 tỷ đô la vốn từ các vấn đề trái phiếu được thực hiện bằng 26 loại tiền tệ khác nhau. Ngân hàng cung cấp một số dịch vụ và sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản vay linh hoạt, tài trợ, bảo lãnh rủi ro, các công cụ tài chính phái sinh và tài trợ rủi ro thảm khốc. Ngân hàng báo cáo các cam kết cho vay 26,7 tỷ đô la được thực hiện cho 132 dự án trong năm 2011.

5. Đôi nét về nhóm ngân hàng thế giới

Nhóm Ngân hàng Thế giới (tiếng Anh: World Bank Group, viết tắt WBG) là một tổ chức tài chính đa phương có mục đích trung tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển bằng cách nâng cao năng suất lao động ở các nước này.

Nhóm Ngân hàng Thế giới bao gồm năm tổ chức tài chính thành viên, đó là Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển, Hội Phát triển Quốc tế, Công ty Tài chính Quốc tế, Trung tâm Quốc tế Giải quyết Mâu thuẫn Đầu tư, và Cơ quan Đảm bảo Đa phương.

- Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD): được chính thức thành lập ngày 27/12/1945 với trách nhiệm chính là cấp tài chính cho các nước Tây Âu để họ tái thiết kinh tế sau Chiến tranh thế giới II và sau này là cho phát triển kinh tế ở các nước nghèo. Sau khi các nước này khôi phục được nền kinh tế, Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) cấp tài chính cho các nước đang phát triển không nghèo.

- Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA): được thành lập năm 1960 chuyên cấp tài chính cho các nước nghèo.

- Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC): thành lập năm 1956 chuyên thúc đẩy đầu tư tư nhân ở các nước nghèo.

- Trung tâm Quốc tế Giải quyết Mâu thuẫn Đầu tư (ICSID): thành lập năm 1966 như một diễn đàn phân xử hoặc trung gian hòa giải các mâu thuẫn giữa nhà đầu tư nước ngoài với nước nhận đầu tư.

- Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA): thành lập năm 1988 nhằm thúc đẩy FDI vào các nước đang phát triển.

Về chức năng của WB được phân công cho các tổ chức thành viên thực hiện.

Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đi vay (phát hành trái phiếu) và cho các nước thành viên vay lại (hiện WB có 188 nước thành viên). Không phải nước thành viên nào cũng được vay WB. Cá nhân và công ty không được WB cho vay. Chính phủ của những nước đang phát triển nhưng có thu nhập quốc dân trên đầu người trên 1305 USD/năm được vay của IBRD. Các khoản vay này có lãi suất chỉ cao hơn lãi suất mà WB đã đi vay một chút. Chính phủ của các nước nghèo, có thu nhập quốc dân trên đầu người dưới 1305 USD/năm (trong thực tế là dưới 805USD/năm) được vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Các khoản vay sẽ không đòi lãi suất và có thời hạn lên tới 35-40 năm.

Trong hai thập kỳ đầu kể từ khi được thành lập, IBRD đã dành hơn 2/3 tổng giá trị các khoản cho vay của mình cho các dự án phát triển năng lượng và giao thông vận tải.

Trong hai thập niên 1960 và 1970, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng vẫn quan trọng nhất, song hoạt động của Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đã rất đa dạng, từ hỗ trợ giáo dục, y tế, dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình, đến hỗ trợ phát triển nông thôn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Các hoạt động của Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đều trực tiếp liên quan đến giúp đỡ người nghèo và mang hình thức hỗ trợ tài chính lẫn kỹ thuật.

Từ thập niên 1980, ngoài đầu tư vào vốn vật chất và vốn con người, Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) bắt đầu cho vay để cải cách cơ cấu kinh tế và điều chỉnh chính sách ở các nước đang phát triển.

Phản ứng nhạy bén và chú trọng xóa nghèo là các mục tiêu hiện này của Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) cho các dự án tư nhân ở các nước đang phát triển vay theo giá thị trường nhưng là vay dài hạn hoặc cấp vốn cho họ. Sự tham gia của Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) như một sự bảo đảm đối với các nhà đầu tư khác quan tâm tới dự án và khuyến khích họ đầu tư vào dự án.

Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) cung cấp những bảo đảm trước các rủi ro chính trị (rủi ro phi thương mại) để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư trực tiếp vào các nước đang phát triển.

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.