1. Nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng trong xúc tiến đầu tư

* Nghiên cứu thị trường là một hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng được quy định tại khoản 1 Điều 88 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

- Theo quy định này, nghiên cứu thị trường bao gồm các hoạt động sau:

+ Nghiên cứu tiềm năng thị trường: Xác định nhu cầu thị trường, quy mô thị trường, xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh cho các dự án đầu tư.

+ Nghiên cứu môi trường đầu tư: Phân tích môi trường kinh tế, chính sách đầu tư, cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư tại địa phương hoặc quốc gia.

+ Nghiên cứu đối tác đầu tư: Tìm kiếm và đánh giá các nhà đầu tư tiềm năng phù hợp với các dự án đầu tư.

- Nghiên cứu thị trường giúp các cơ quan xúc tiến đầu tư:

+ Xác định các dự án đầu tư tiềm năng: Nhờ có thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh, các cơ quan xúc tiến đầu tư có thể xác định các dự án đầu tư có khả năng thành công cao và thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.

+ Tăng cường hiệu quả quảng bá đầu tư: Các thông tin thu thập được từ nghiên cứu thị trường có thể được sử dụng để xây dựng các chiến lược quảng bá đầu tư hiệu quả, thu hút nhà đầu tư đến với các dự án tiềm năng.

+ Hỗ trợ nhà đầu tư: Các cơ quan xúc tiến đầu tư có thể sử dụng thông tin thị trường để hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm kiếm thông tin, đánh giá dự án và thực hiện đầu tư.

Nghiên cứu thị trường là một hoạt động quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các cơ quan xúc tiến đầu tư cần quan tâm và đầu tư đúng mức cho hoạt động này.

Ngoài ra, nghiên cứu thị trường cũng đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án mới.

Như vậy, nghiên cứu thị trường là một công cụ quan trọng cho cả các cơ quan xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp trong việc thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế.

* Vai trò quan trọng của nghiên cứu thị trường trong xúc tiến đầu tư:

- Cung cấp thông tin thị trường thiết yếu cho nhà đầu tư:

+ Nhu cầu thị trường:

-> Kích thước thị trường: Hiểu rõ quy mô thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ, giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tiêu thụ và nhu cầu của khách hàng.

-> Xu hướng thị trường: Nắm bắt xu hướng tiêu dùng, sở thích và hành vi của khách hàng để đưa ra sản phẩm phù hợp và chiến lược tiếp thị hiệu quả.

-> Sở thích khách hàng: Hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và thói quen tiêu dùng của khách hàng để đáp ứng tốt nhất thị hiếu thị trường.

+ Cạnh tranh:

-> Đối thủ cạnh tranh: Xác định các đối thủ tiềm năng, sản phẩm/dịch vụ thay thế để đánh giá lợi thế cạnh tranh và đưa ra chiến lược phù hợp.

-> Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của bản thân và đối thủ để xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

+ Môi trường kinh doanh:

-> Chính sách: Nghiên cứu các chính sách, luật pháp, quy định liên quan đến đầu tư và kinh doanh để đảm bảo tuân thủ và tận dụng ưu đãi.

-> Luật pháp: Hiểu rõ hệ thống pháp luật, quy định về sở hữu trí tuệ, thuế, lao động để đảm bảo an toàn pháp lý cho hoạt động đầu tư.

-> Văn hóa kinh doanh: Nắm bắt văn hóa kinh doanh địa phương, phong tục tập quán và cách thức giao tiếp để xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả.

- Giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng và rủi ro của dự án đầu tư:

+ Dự báo khả năng sinh lời:

-> Phân tích dữ liệu thị trường, xu hướng tiêu dùng và dự báo doanh thu, lợi nhuận tiềm năng của dự án để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính.

-> Sử dụng các mô hình tài chính để tính toán tỷ suất sinh lời, thời gian thu hồi vốn và các chỉ số tài chính quan trọng khác.

+ Xác định các yếu tố rủi ro và giải pháp phòng ngừa:

-> Phân tích các rủi ro tiềm ẩn như rủi ro thị trường, rủi ro cạnh tranh, rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động để đưa ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

-> Lập kế hoạch dự phòng để giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro đến dự án đầu tư.

+ Lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp:

-> Dựa trên thông tin thị trường, tiềm năng và rủi ro của dự án, nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

-> Chiến lược đầu tư có thể bao gồm chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối và chiến lược quảng bá.

- Tăng cường hiệu quả thu hút đầu tư:

+ Nâng cao uy tín của quốc gia, khu vực hoặc dự án đầu tư:

-> Nghiên cứu thị trường uy tín, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và khách quan về thị trường và môi trường đầu tư, giúp nâng cao uy tín của quốc gia, khu vực hoặc dự án đầu tư.

-> Tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư tiềm năng về tiềm năng và sự an toàn của môi trường đầu tư.

+ Tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn:

-> Cung cấp thông tin minh bạch về thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi, quy định pháp luật liên quan để tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn.

-> Giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

+ Thu hút nhà đầu tư tiềm năng tham gia đầu tư:

-> Nghiên cứu thị trường giúp xác định các nhà đầu tư tiềm năng phù hợp với dự án đầu tư, từ đó nhắm mục tiêu quảng bá và thu hút đầu tư hiệu quả.

-> Tăng cường kết nối giữa nhà đầu tư tiềm năng và các cơ hội đầu tư tiềm năng, thúc đẩy hợp tác và đầu tư.

 

2. Phân biệt nghiên cứu thị trường với các hoạt động xúc tiến đầu tư khác

Phân biệt nghiên cứu thị trường với các hoạt động xúc tiến đầu tư khác:

- Mục tiêu:

+ Nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích thông tin về thị trường để cung cấp cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Mục tiêu chính là hiểu rõ thị trường, bao gồm nhu cầu, xu hướng, đối thủ cạnh tranh và môi trường kinh doanh.

+ Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác: Quảng bá, giới thiệu và thu hút nhà đầu tư đến với các dự án đầu tư tiềm năng. Mục tiêu chính là thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Tính chất:

+ Nghiên cứu thị trường: Mang tính chất khách quan, dựa trên dữ liệu và thông tin thu thập được từ thị trường. Kết quả nghiên cứu thị trường nên được trình bày một cách trung thực và không thiên vị.

+ Các hoạt động xúc thuyết trình đầu tư khác: Mang tính chất chủ quan, thể hiện quan điểm và mong muốn của các cơ quan xúc tiến đầu tư và các bên liên quan khác. Các hoạt động xúc tiến đầu tư thường sử dụng các phương pháp thuyết phục và thu hút nhà đầu tư.

- Mối quan hệ:

+ Nghiên cứu thị trường: Là hoạt động hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến đầu tư khác. Thông tin thu thập được từ nghiên cứu thị trường cung cấp cơ sở để xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư hiệu quả.

+ Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác: Sử dụng kết quả nghiên cứu thị trường để xác định đối tượng mục tiêu, xây dựng thông điệp phù hợp và lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả.

- Ngoài ra, có thể phân biệt nghiên cứu thị trường với các hoạt động xúc tiến đầu tư khác dựa trên một số yếu tố khác như:

+ Phương pháp: Nghiên cứu thị trường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như khảo sát, phỏng vấn, phân tích dữ liệu, v.v., trong khi các hoạt động xúc tiến đầu tư thường sử dụng các phương pháp quảng cáo, PR, hội chợ triển lãm, v.v.

+ Ngân sách: Nghiên cứu thị trường thường đòi hỏi ngân sách thấp hơn so với các hoạt động xúc tiến đầu tư khác.

+ Kỹ năng: Nghiên cứu thị trường đòi hỏi các kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu, trong khi các hoạt động xúc tiến đầu tư đòi hỏi các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và đàm phán.

Nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các hoạt động xúc tiến đầu tư khác. Doanh nghiệp và các cơ quan xúc tiến đầu tư cần chú trọng việc nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược đầu tư và xúc tiến đầu tư hiệu quả.

 

3. Một số ví dụ về việc ứng dụng nghiên cứu thị trường trong xúc tiến đầu tư

Một số ví dụ về việc ứng dụng nghiên cứu thị trường trong xúc tiến đầu tư:

- Nghiên cứu thị trường để xác định các ngành, lĩnh vực có tiềm năng đầu tư cao: Ví dụ: Một quốc gia có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao, nhu cầu thị trường lớn và tiềm năng xuất khẩu mạnh. Kết quả nghiên cứu thị trường sẽ giúp quốc gia này thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

- Nghiên cứu thị trường để đánh giá hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư: Ví dụ: Một cơ quan xúc tiến đầu tư có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi thuế, miễn giảm phí và các chương trình hỗ trợ đầu tư dành cho doanh nghiệp nước ngoài. Kết quả nghiên cứu thị trường sẽ giúp cơ quan này điều chỉnh và cải thiện các chính sách thu hút đầu tư để thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng hơn.

- Nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược marketing thu hút nhà đầu tư: Ví dụ: Một doanh nghiệp có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định đối tượng nhà đầu tư tiềm năng, nhu cầu và sở thích đầu tư của họ. Kết quả nghiên cứu thị trường sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing phù hợp để thu hút nhà đầu tư đến với dự án đầu tư của mình.

- Ngoài ra, nghiên cứu thị trường còn có thể được ứng dụng trong các hoạt động xúc tiến đầu tư khác như:

+ Nghiên cứu thị trường để xác định các đối tác đầu tư tiềm năng: Doanh nghiệp hoặc cơ quan xúc tiến đầu tư có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định các nhà đầu tư tiềm năng phù hợp với dự án đầu tư của mình.

+ Nghiên cứu thị trường để đánh giá rủi ro đầu tư: Doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến dự án đầu tư, từ đó đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

+ Nghiên cứu thị trường để theo dõi xu hướng thị trường: Doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có thể thực hiện nghiên cứu thị trường để theo dõi các xu hướng thị trường mới nhất, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh và đầu tư phù hợp.

Nhìn chung, nghiên cứu thị trường là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp và các cơ quan xúc tiến đầu tư thu thập thông tin, đánh giá tiềm năng, xây dựng chiến lược và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Do đó, việc ứng dụng nghiên cứu thị trường hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.